Friday, December 24, 2004

مادر و دخترا

روی تخت دراز کشيده بودم و رعنا داشت خيلی آروم برام ساک ميزد و از طرفی هم داشتم آرايش کردن ميترا رو نگاه ميکردم که خودشو برای سکس آماده ميکرد. نگار هم از طرف ديگه تو بغلم دراز کشيده بود و با موهای سينه ام بازی ميکرد. رعنا و نگار دخترای ميترا بودن . ميترا با ۳۷ سال سن ولی هيکل بسيار زيبايی داشت و سالها شناگر خوبی بوده. رعنا هنوز ۱۶ ساله نشده يود ولی نگار ۱۷ سالش تموم شده بود. ميترا آرايشش رو تموم کرد و با رعنا شروع کرد به عشق بازی و منو نگار هم زبونهامونو انداختيم تو همديگه و روی همديگه حسابی غلت ميخورديم. کمی که زبونی کيف کرديم ميترا رو بلند کردم و روی خودم کشيدم و سرو سينه های اونو گاز ميگرفتم. رعنا هم کرم برداشت و با انگشت مشغول مالوندن به دور سوراخ کون ميترا شد. ميترا هم روی من ولو شده بود و از انگشتی که تو کونش ميچرخيد کيف ميکرد. نگار هم کيرمو ماساژ ميداد بعد با مهارت اسپری بی حسی به کيرم زد البته وياگرا هم خورده بودم چون خوب سه نفر به يک نفر کمی بی انصافی بود! بلندشدم ميترا رو روی شکم روی پاهاش خوابوندم و رفتم پشتش روی زانو وایسادم و کيرم رو گذاشتم روی سوراخ کون ميترا و همچين فشار دادم تو که جيغ ميترا در اومد ولی من اهميت ندادم و به سرعت ميترا رو ميکردم. صدای فرياد ميترا خيلی دخترا رو حشری کرده بود و شروع کردن با هم ديگه حال کردن. منو ميترا در اوج لذت بوديم و دايم ميترا ميگفت سريعتر! کيرمو در آوردم و دراز کشيدم روی تخت . دخترا سخت مشغول ليسيدن کس هم بودن و منتظر بودن تا نوبتشون بشه. ميترا خودش رو انداخت روی من و تمام بدنم رو شروع رد به ليسيدن. بعد کيرم رو گرفت و دوباره کرد توی کونش و همينطور بالا پايين ميکرد ديگه به ارگاسم رسيده بود منم داشتم به ارگاسم ميرسيدم . حدود بيست دقيقه بود که داشتم ميکردمش. فقط صدای آه و اوه بود که ميومد. يکدفعه ميترا رو بلند کردم و به پشت خوابوندمش و کيرم رو گذاشتم توی دهنش. بعد چند لحظه يک احساس آرامشی بهم دست داد. به ميترا نگاه کردم که آبم از دهنش بيرون زده بود و رعنا داشت با زبون آبم رو از روی صورت مادرش پاک ميکرد. نگار هم داشت حسابی با انگشت چوچوله اش رو ماساژ ميداد. احساس خستگی ميکردم ولی اصلا کيرم نخوابيده بود چون وياگرا کار خودش رو کرده بود. دمر افتادم روی تخت و نگار هم اومد کسش رو گذاشت روی صورتم و منم شروع کردم به ليسيدن کس نگار و اونم همينطور منو نوازش ميکرد. نگار واقعا حشری شده بود. خوابوندمش و کيرم رو گذاشتم رو کسش و پاهاش رو گذاشتم روی شونه هام . کيرم رو تا ته کردم تو کسش. خيلی تنگ بود و لذت بخش. ايندفعه نوبت نگار بود که جيغ های زيبای لذت بزنه. احساس ميکردم تمام وجودم سرشار از لذته. همينطور که نگار رو ميکردم انگشتای پاش رو ميليسيدم که همين باعث شد خيلی زود به ارگاسم برسه و دو بار به اوج برسه. ميترا حسابی بی حال بود ولی با شوق از سکس دخترش لذت ميبرد. رعنا هم کس ميترا رو داشت ميليسيد تا نوبت سکسش بشه. ديگه داشتم از کمر ميافتادم خيلی خسته شده بودم ولی به خاطر لذتی که نگار ميبرد دوست نداشتم سکس رو تموم کنم. دفعه دوم که نگار به ارگاسم رسيد من کيرم رو در آوردم و دمر روی تخت افتادم نگار هم کيرم رو گرفت دستش . همين چند بار بالا پايين کرد آبم پاشيده شد تو صورتش و حسابی صورتش رو خيس کرد. تازه من حشری شدم . رعنا رو مثل يک عروسک بلند کردم . هيکل ريزه ای داشت و مثل پنبه نرم بود. پاهاش رو بلند کردم و کنار سرش گذاشتم بدن نرمی داشت. کسش هم بالا اومده بود. با ولع شروع کردم به ليسيدن کسش و تا جايی هم که جا داشت زبونم رو ميکردم تو کسش. خيلی خوشمزه بود. مثل وحشی ها ميليسيدم. توی همون حالت يکبار به ارگاسم رسيد. دوباره کيرم حسابی بزرگ شده بود .تا ته ميکردم توی کس رعنا و در مياوردم شايد ده دفعه اينکارو کردم ديگه التماسم ميکرد ولی دوست نداشتم که رعنا رو به اين زودی بکنمش. بلندش کردم کشيدمش روی خودم. مثل ديوونه ها همه جامو ميليسيد و من حسابی کيف ميکردم دوباره خوابوندمش و سه نفری مشغول ليسيدن سينه ها و چوچوله اش شديم. از يک طرف هم من با انگشت با سوراخ کون رعنا بازی ميکردم. يواش انگشتم کردم تو کونش خيلی کيف ميکرد به آرومی دومی هم تو کردم . به ميترا و نگار اشاره کردم که دستاش رو محکم بگيرن و من انگشت سوم و چهارم رو هم کردم تو. ديگه رعنا تاب نداشت خيلی حشری شده بود. ديگه دلم به حالش سوخت. کيرم رو گذاشتم توی کسش و کردمش .احساس کردم کيرم داره ميترکه . حسابی بزرگ شده بود و حدود ده دقيقه هم رعنا گاييده شد. کيرم رو درآوردم و آبم رو ريختم روی بدن رعنا. يه نگاه به نگار کردم و اونم يه لبخندی زد. اومد تو بغلم با هم دراز کشيديم و شروع کرديم به لب گرفتن. ميترا هم به آرامی کس رعنا رو ليس ميزد و رعنا هم بی حال افتاده بود روی تخت.
نظر یادتون نره

20 Comments:

Anonymous Anonymous said...

midooni be nazar e man age mitra khanoom raeess bood va oon dokhtara ham noche hash boodan bishtar ba reality goor dar mioomad, tasavoresh sakht e ke madari ba 2 ta dokhtarash hal kon e oon ham be in sheddat va only for sex, shayad ham tagrobe ye ma kameh!!!

2:08 PM  
Blogger mehr noosh said...

vase man ina jalebe .. inke ye madar chetor mitune ba zendegie 2 farzandesh bazi kone bekhatere havase shahavanie khodesh!!!!

11:48 AM  
Anonymous Anonymous said...

be na zare man az dooroogh fara tar rafti

3:21 PM  
Anonymous Anonymous said...

man migam ino bekhoonid vase afzayeshe ghodrate takhayol khoobeh !!!1 angomaneh honarhaye dasty tagasomy

2:14 PM  
Anonymous Anonymous said...

kose nane adame dorogh go
kos keshe koni machal karde maro
khar kose chaghal
hama ro ham az kos karde
arva kose nanat
koskeshe koni nane jende

1:31 PM  
Anonymous Anonymous said...

اخه مادر جنده مادری رو از کون کردی
بعد دخترارو از کس مادری نگفت مادرتو گاییدم اخه کدوم مادری حاضر دختراشو بدبخت کنه راستی چندمیا بار بود داشتی دخترارو میگایدی که پرده نداشتن
اوه رستی بعد این خواب دیگه ای هم دیدی
بد مادر کوس دات از خواب بیدارت نکرد بیا یه بکون امده که شما رو بکنه اون بکب من بودم مادر کسده

12:25 AM  
Anonymous Anonymous said...

Kheyli kheyli aali bo0d.Mamno0nam.Hal dadi

4:07 PM  
Anonymous Anonymous said...

yani kire sage armani ba gave arab va khare ghebresi to koso kone madare adame khali band madareto khash khashi khosh khosh gayidam konde fekr kardi hame kharan kire khamenei va hameye basijia to kose nanat man kiramo to kose naneie adame khali band nemikonam kire khamenei liaghate toro dare nane kir dozd fekr karde kiresh az talast (mitra az kon kardam dokhtarash az kos badesh bar ax)madaret o gaidam

7:21 AM  
Anonymous Anonymous said...

یادی از آتش معاد کنید و به یاد داشته باشید که خداوند توبه کاران را دوست دارد.

10:20 AM  
Anonymous Anonymous said...

می گویند: روزی عده ای از شیعیان به دیدار امام رضا(ع) آمدند و به خادم امام گفتند: می خواهیم آقا را ببینیم آقا اجازه نداد. بعد از چندین مرتبه، امام اجازه ورود را دادند. همه آمدند به امام گفتند: ما همه شیعه شماییم، چرا اجازه نمی دادید. امام(ع) فرمود: شما محب ما هستید نه شیعه ما؛ شیعه آن کسی است که به فرمان ها و دستورهای ما گوش دهد و عمل کند. قال الامام علیه السلام: ان شیعتنا هم الذین یتبعون آثارنا و یطیعونا فی جمیع اوامرنا و نواهینا فاولئک شیعتنا فاما من خالفنا فی کثیر مما فرضه الله علیه فلیسوا من شیعتنا؛ شیعه ما کسانی هستند که آثار و گامهای ما پیروی می کنند و در همه اوامر و نواهی از ما اطاعت می کنند. اینان شیعیان ما هستند و اما کسانی که در بسیاری از واجبات الهی با آن مخالفت می ورزند، ایشان از شیعیان ما نیستند. (بحارالانوار، ج 65، ص162)
در حقیقت امام(ع) می فرماید که هرکس که محبت اهل بیت(ع) را در دل دارد شیعه نیست؛ بلکه شیعه شرایط خاصی دارد که اطاعت محض و کامل از ما و فرمان های الهی یکی از آن هاست....لعنت خدا بر آنهایی که با راه اندازی سایت های غیر اخلاقی جوانان شیعه را منحرف می کنند....

2:35 PM  
Anonymous Anonymous said...

salam be hame chan nokte doostdashtam begam aval in ke chera shoma inghadr sai mikonin ke fekr konin bayad in dastana vaghei bashan aslan dastan niyazi nadare vaghei bashe yek fantasy hast ke ensan doost dare behesh fekr kone bejaye inke az khode dastan lezat bebarid modam mikhahid nevisandero fosh bedid ke vaghei nist dovom in ke key mikhahim farhange interneto yad begirim agha bara hame too in donya jahast doost nadari in dastanaro bor be ye weblog ya website dige chera ham vaghte khodeto migir ham be oonkasi ke zahmat keshide indostano harchand aslan khiali neveshte tohin mikoni mage kasi barat kart davat gozashte ke biyay inja fosh bedi ghorboonet doosti ke aye ghoran minevise khob in neshoon mide in adam bolooghe fekri nadare chon gharar nist inja kasi kasi ro ershad kone nevisande nazare shomaro raje bedastanesh mikhad na inke behesh fosh bedid
mr30 az hame kasani ke inghadr roshde fekri daran ke midoonan chi makhan va koja bayad peida konan

2:42 AM  
Anonymous Anonymous said...

madar ghahbe to ke nasihat mikoni ghoran mikhooni ye saat va dam az enhrafe javona mizani khode kharet chera in dastanharo mikhooni

11:05 AM  
Anonymous Anonymous said...

سلام هموطنای عزیزم من از کردستان هستم. من یه حرفی باهاتون دارم. از خوندن این چرت و برتها عصبی نشین و فکر نکنین که واقعیت داره. نویسنده این داستانها حتی زحمت فکر کردن به محتوی دستان رو هم به خودش نداده. این داستانها ترجمه کلمه به کلمه داستانهای مشابه سایتهای خارجیه. فقط اسم نفراتشو ایرانی کردن. ولی خیلی ناشیانه این کارو کردن چون از محیط داستان میشه فهمید که بازیگراش اصلا ایرانی نیستن. بس واقعا هدف از این کار چیه؟ فقط سرگرمی؟ یا خود ارضایی؟ یا نه یه برنامه حساب شده برای به هم زدن مغز نوجوونای کم ظرفیت؟ این سایتها خیلی شبیه تفکر "نیچه" هستش که دوست داشت با خواهرش ازدواج کنه. ولی خداییش ماها که اومدیم توش و کامنت گذاشتیم از سر کنجکاوی بود اما اخرش هممون یه حس مشترک داشتیم اونم تنفر از خودمون که کامبیتر رو الوده کردیم به این کثافتکاری و تنفر از این طرزتفکر غیر شرقی و غیر ایرانی. بیاین با هم بدترین فحش و بدترین لعتی رو که بلدیم براشون بفرستیم - الهی امین

2:29 AM

3:52 AM  
Anonymous Anonymous said...

سلام هموطنای عزیزم من از کردستان هستم. من یه حرفی باهاتون دارم. از خوندن این چرت و برتها عصبی نشین و فکر نکنین که واقعیت داره. نویسنده این داستانها حتی زحمت فکر کردن به محتوی دستان رو هم به خودش نداده. این داستانها ترجمه کلمه به کلمه داستانهای مشابه سایتهای خارجیه. فقط اسم نفراتشو ایرانی کردن. ولی خیلی ناشیانه این کارو کردن چون از محیط داستان میشه فهمید که بازیگراش اصلا ایرانی نیستن. بس واقعا هدف از این کار چیه؟ فقط سرگرمی؟ یا خود ارضایی؟ یا نه یه برنامه حساب شده برای به هم زدن مغز نوجوونای کم ظرفیت؟ این سایتها خیلی شبیه تفکر "نیچه" هستش که دوست داشت با خواهرش ازدواج کنه. ولی خداییش ماها که اومدیم توش و کامنت گذاشتیم از سر کنجکاوی بود اما اخرش هممون یه حس مشترک داشتیم اونم تنفر از خودمون که کامبیتر رو الوده کردیم به این کثافتکاری و تنفر از این طرزتفکر غیر شرقی و غیر ایرانی. بیاین با هم بدترین فحش و بدترین لعتی رو که بلدیم براشون بفرستیم - الهی امین

2:29 AM

3:54 AM  
Anonymous Anonymous said...

salam man aram az kurdistan iraq hastam asheqe zane irani hastam p m tel 07504525000

8:20 AM  
Anonymous yashar vatan parast said...

to madar ghabe ke az kordestan araghi zanaye irani pashmeshonam bhet nemidan madar jende jakesh

5:04 PM  
Anonymous yashar vatan parast said...

kos kesh madar ghabe araghi age dastam behet berese madareto migam khar kose nane jende

5:05 PM  
Anonymous yashar vatan parast said...

az nevisande be khater zahamatesh ghadrdani mikonam v on kos keshi ke miad mige man az kordestan hastam v say dar ershad mardom dare akhe madar jende to ke mardomo ershad mikoni khodet inja che gohi mikhri damet garm nevisande aziz

5:08 PM  
Anonymous sARA said...

dastanaton fogholade masnoeie va in baes mishe k adam erza nashe khaheshan ye zare vaghei tar benevisid be harfe kasaeiam k cherto pert ya fosh midan gosh nadin age kasi moshkel dare nayad to in sait ba in cherto pertam kasi ershad nemishe

12:03 AM  
Anonymous Anonymous said...

مسعود هستم از تبریز اگه کسی هست این طوری سکس کنیم من هستم حاظرم 4نفر رو ساپورت کنم اونم از کیرم 2الی25سانته
taghipoormasood@yahoo.com

10:04 AM  

Post a Comment

<< Home