Monday, January 17, 2005

رختکن حمام

ماجرايي را كه ميخوام براتون تعريف كنم مربوط به چند سال پيشه. اون موقع سيزده چهارده سال بيشتر نداشتم. دوستي داشتم كه اتفاقا همسايه ديوار به ديوار ما بود. اسمش كامران بود و يك سال از من بزرگتر بود. اما چون از بچگي با هم بزرگ شده بوديم با هم ندار بوديم و مسايل سكسي تو خونه را براي هم تعريف ميكرديم. مامانهامون همسن بودند و خوشگل و خوش اندام. يكي از كارهاي مخفيانه اي كه مي كرديم اين بود كه دزدكي شورت مامانها را مي دزديديم و مي برديم يك جايي با هاشون حال ميكرديم. يا اينكه وقتي مامان كامران حموم بود ميرفتيم زير تخت اتاق خواب مامانش و منتظر مي مونديم. تا از حموم بياد بيرون و بياد تو اتاق خواب و لباس بپوشه. و ما به زور شورتشو ببينيم. تو مدرسه ماجراها و داستانهاي سكسي زياد ميشنيديم. اما تا اون زمان چشممون به كون و كس نيفتاده بود. حتي عكس سكسي هم نديده بوديم. و هر كدوم يك جوري پيش خودمون كس رو توصيف ميكرديم. خيلي دلمون ميخواست ببينيم. ولي اين امكان پذير نبود. تا اينكه زد و بابام كه تاجر بود و به دبي رفت و آمد داشت. پيغام فرستاد كه تو دبي ازدواج كرده. وديگه به ايران بر نميگرده و مامانم ميتونه طلاق غيابی بگيره. مامانم از شنيدن اين خبر حالش بد شد به طوري كه هر چند وقت يكبار از حال ميرفت و تا چند ساعت بهوش نميومد. دكتر هم يك مشت قرص و دوا داده بود و گفته بود كه اين حالت عصبيه و عادي. و بعد از چند وقت به حالت اولش بر ميگرده و حالش خوب ميشه. يك روز كه كامران به خونه ما آمده بود تا با هم تلويزيون تماشا كنيم مامانم به حمام رفت. كامران به من گفت كه بريم و زير تخت پنهان بشيم. گفتم باشه ولي حالا زوده چون مامانم هنوز لباسشو در نياورده. كامران قبول كرد هنوز چند ثانيه نگذشته بود كه صداي جيغ مامانم بلند شد. به طرف رختكن دويديم. در را كه باز كرديم ديديم كه مامانم بيهوش شده و كف رختكن افتاده ولی هنوز لباس تنش بود. بطرف مامان دويدم و برش گردوندم كامران كه از ماجرا خبر داشت اومد تو و بالا سرمون ايستاد. گفتم كمك كن ببريمش بيرون. گفت صبر كن حالا بهترين موقعست كه كون و كسشو ببينيم. من ناراحت شدم و گفتم حالا؟؟ گفت آره فقط يك نگاه ميكنيم همين. راستش يه كم حشري شده بودم. مامانم يك تاپ پوشيده بود با دامن مخمل مشكي بلند تا پايين زانوش. ساق پاهاش سفيد بود و برق ميزد. كامران دودلي منو كه ديد منتظر جواب نماند. نشست و يه كم دامن مامانمو بلند كرد و زيرشو نگاه كرد و گفت جووون. بيا نگاه كن جووون. حسابي حشري شده بود. منم همينطور. دامنشو بالا زدم. چي مي ديدم همون شورت سياه كشي چسبان با نقطه نقطه هاي سفيد پاش بود. من و كامران قبلا بارها اين شورت را به كيرمون ماليده بوديم. دامنو رها كردم. كامران مهلت نداد و در يك چشم بهم زدن تاپ مامانمو از تنش در آورد. مامانم كرست نبسته بود و دوتا پستان سفيد و بزرگ نمايان شد كه ميلغزيد. ديگه تاب نياورديم. دوتايي كنارش دراز كشيديم و هر كدام يك پستانش را به دهن گرفتيم و شروع كرديم به خوردن و ماليدن. خيلي حال ميداد كه ديدم كامران دوباره دامن مامانمو بالا زد. دست كرد كسشو از روي شورتش ماليد. هر دو بلند شديم و كامران پايين شورت مامان را كنار زد و براي اولين بار چشممون به جمال كس روشن شد. چه كسي. سفيد بدون حتي يك تار مو تميز و جمع و جور. كيرهامون داشت شورتمون رو پاره ميكرد. كامران زود كيرش را آزاد كرد و كيرش مثل دسته بيل عمودي در هوا معلق ماند. منم كيرم را در آوردم و كامران آرام اول دامن و بعد شورت مامان را از تنش خارج كرد و به كيرش ماليد. بعد خم شد و كس مامان را بو كرد و بوسيد. منم پشت سرش اين كار را كردم. بعدش آرام كسشو باز كرديم و داخلشو نگاه كرديم و خوب معاينه كرديم. خوب كه تماشا كرديم آرام مامانم رو برگردونديم. واي چه كون بزرگ و سفيدي داشت نرم و گرم. عجب خط كوني داشت. كامران داشت ميتركوند. من از اون بدتر. دست كرديم رانهاي نرمشو از هم باز كرديم. واي ي ي ي. چشممون به سوراخ كونش افتاد. اين سوراخ كون را حتي بعدها تو هيچ فيلم سوپري نديدم. صورتي و كاملا جمع دورش يك دايره قهوه اي رنگ بود. كامران ديگه طاقت نياورد. كيرش را فشار ميداد و بهم نگاه ميكرد. پرسيد: بكنمش؟ گفتم: جرش بده ولي فقط كونشو. كامران گفت اي به چشم. تف زد به كيرش و سرشو گذاشت رو سوراخ كون مرطوب مامانم و فشار داد و به فشار سوم و چهارم كيرش تا ته رفت تو كون مامانم. كامران دادكشيد: آتيشه آتيشه. من كه شديدا كيرمو ميمالوندم گفتم: فشار بده فشار بده. كامران دست برد پستانهاي مامانمو گرفت و شروع كرد به تلمبه زدن. مدام ميگفت جووون آتيشه جووون. بعد از چند لحطه شل شد و روي مامانم افتاد فهميدم آبشو خالي كرده تو كون مامانم. كامران را پس زدم كيرش به آرامي از كون مامانم خارج شد. ولي سوراخ كون مامانم همچنان باز بود. پاهاي مامانم را باز كردم و سوراخ كونش را بو كردم. چه بوي خوبي داشت كه با بوي آب كير كامران قاطي شده بود. سوراخش كم كم داشت جمع ميشد كه روش دراز كشيدم و كيرمو فرو كردم تو واي ي ي. كامران راست ميگفت داغ بود و مرطوب تا آخر فرو بردم و به تقليد از كامران دست بردم پستانهاش را گرفتم. شروع كردم به داخل و خارج كردن. در هر بار كه داخل مي بردم صدايي شبيه جزززززز از كون مامانم خارج ميشد. داشتم مي تركوندم. به اوج رسيدم. كيرم را تا ته فرو بردم و همه آبم را همانجا كنار آب كامران خالي كردم. كيرم را بيرون كشيدم. كامران كم كم به هوش آمده بود. زود با دستمال كلينكس كونشو تميز كرديم و شورت مامان را پاش كرديم وتاپ و دامنش را پوشانديم تنش. و بلندش كرديم برديم خوابانديم تو تخت خوابش. چند ساعتي طول كشيد تا بهوش آمد. از من پرسيد چطوري تنهايي به تخت خواب بردمش؟ جواب دادم كامران كمكم كرد. با وحشت پرسيد دستش كه بمن نخورد؟ جواب دادم نترس. لاي پتو به اتاق آورديمت

43 Comments:

Blogger s a e e d said...

سلام
منم میخوام با شما رفیق بشم!!!!!!!
پیداست رفیق خوبی میتونیم واسه هم باشیم!
عزیزم ...دوست عزیز...!
رفیق نازنین!!!
آدرس میدی به ما...به رفیقت!!!
دمت گرم قول میدم در عالم رفاقت نا مردی نکنم...
منم هر وقت مامانت بی هوشه می گائمش.
البته ما باید از جلو...آره دیگه...آخه عادت داریم فقط از کوس بزنیم.
قربونه مامانت
بای

4:34 AM  
Anonymous Anonymous said...

koskholaii mesle to hastan ke madrashono be midan
good luck

8:22 AM  
Anonymous Anonymous said...

bacheyi ke tahala koon ham nadide che joori be in herfeyi tooneste bokone?!!!!!!!!!!!!!

7:01 PM  
Anonymous Anonymous said...

فخ فانتزی نویس خوبی میشی

3:57 PM  
Anonymous Anonymous said...

یادی از آتش معاد کنید و به یاد داشته باشید که خداوند توبه کاران را دوست دارد.

10:18 AM  
Anonymous Anonymous said...

می گویند: روزی عده ای از شیعیان به دیدار امام رضا(ع) آمدند و به خادم امام گفتند: می خواهیم آقا را ببینیم آقا اجازه نداد. بعد از چندین مرتبه، امام اجازه ورود را دادند. همه آمدند به امام گفتند: ما همه شیعه شماییم، چرا اجازه نمی دادید. امام(ع) فرمود: شما محب ما هستید نه شیعه ما؛ شیعه آن کسی است که به فرمان ها و دستورهای ما گوش دهد و عمل کند. قال الامام علیه السلام: ان شیعتنا هم الذین یتبعون آثارنا و یطیعونا فی جمیع اوامرنا و نواهینا فاولئک شیعتنا فاما من خالفنا فی کثیر مما فرضه الله علیه فلیسوا من شیعتنا؛ شیعه ما کسانی هستند که آثار و گامهای ما پیروی می کنند و در همه اوامر و نواهی از ما اطاعت می کنند. اینان شیعیان ما هستند و اما کسانی که در بسیاری از واجبات الهی با آن مخالفت می ورزند، ایشان از شیعیان ما نیستند. (بحارالانوار، ج 65، ص162)
در حقیقت امام(ع) می فرماید که هرکس که محبت اهل بیت(ع) را در دل دارد شیعه نیست؛ بلکه شیعه شرایط خاصی دارد که اطاعت محض و کامل از ما و فرمان های الهی یکی از آن هاست....لعنت خدا بر آنهایی که با راه اندازی سایت های غیر اخلاقی جوانان شیعه را منحرف می کنند....

2:33 PM  
Anonymous Anonymous said...

می گویند: روزی عده ای از شیعیان به دیدار امام رضا(ع) آمدند و به خادم امام گفتند: می خواهیم آقا را ببینیم آقا اجازه نداد. بعد از چندین مرتبه، امام اجازه ورود را دادند. همه آمدند به امام گفتند: ما همه شیعه شماییم، چرا اجازه نمی دادید. امام(ع) فرمود: شما محب ما هستید نه شیعه ما؛ شیعه آن کسی است که به فرمان ها و دستورهای ما گوش دهد و عمل کند. قال الامام علیه السلام: ان شیعتنا هم الذین یتبعون آثارنا و یطیعونا فی جمیع اوامرنا و نواهینا فاولئک شیعتنا فاما من خالفنا فی کثیر مما فرضه الله علیه فلیسوا من شیعتنا؛ شیعه ما کسانی هستند که آثار و گامهای ما پیروی می کنند و در همه اوامر و نواهی از ما اطاعت می کنند. اینان شیعیان ما هستند و اما کسانی که در بسیاری از واجبات الهی با آن مخالفت می ورزند، ایشان از شیعیان ما نیستند. (بحارالانوار، ج 65، ص162)
در حقیقت امام(ع) می فرماید که هرکس که محبت اهل بیت(ع) را در دل دارد شیعه نیست؛ بلکه شیعه شرایط خاصی دارد که اطاعت محض و کامل از ما و فرمان های الهی یکی از آن هاست....لعنت خدا بر آنهایی که با راه اندازی سایت های غیر اخلاقی جوانان شیعه را منحرف می کنند....

2:33 PM  
Anonymous Anonymous said...

KIRAM dahane javone shie ke miad to in site ha koni faghat goh khori mikonan

7:47 PM  
Anonymous Anonymous said...

nanat kheyli kooni boode pas, chon 2 dast az koon kardanesh vali halish nashode!

8:10 PM  
Anonymous Anonymous said...

سکس با مامان قشنگ ترین سکس دنیاست. اگه ممکنه باز هم داستان بگذارید و بهتر اینکه عکس های سکسی از مادر و پسرهای ایرانی هم اضافه کنید. من میدونم خیلی از پسرها عاشق هیکل مامانهاشون هستند ولی جرات گفتن ندارن

8:10 PM  
Anonymous Anonymous said...

س

1:04 PM  
Anonymous Anonymous said...

آخه جنده درسته خالی بندی ولی اینکارامردمیخواد وکیررستم نه دول تو.آدرس بده

11:20 AM  
Anonymous Anonymous said...

اینجاست که میگن مادرتو گاییدم!!
ضمنا کل اون ائمه ی اطهار جاکش رو هم گاییدم که هرچی کیره از کس ننه جنده ی اونا بلند میشه!

3:19 PM  
Anonymous Anonymous said...

سلام هموطنای عزیزم من از کردستان هستم. من یه حرفی باهاتون دارم. از خوندن این چرت و برتها عصبی نشین و فکر نکنین که واقعیت داره. نویسنده این داستانها حتی زحمت فکر کردن به محتوی دستان رو هم به خودش نداده. این داستانها ترجمه کلمه به کلمه داستانهای مشابه سایتهای خارجیه. فقط اسم نفراتشو ایرانی کردن. ولی خیلی ناشیانه این کارو کردن چون از محیط داستان میشه فهمید که بازیگراش اصلا ایرانی نیستن. بس واقعا هدف از این کار چیه؟ فقط سرگرمی؟ یا خود ارضایی؟ یا نه یه برنامه حساب شده برای به هم زدن مغز نوجوونای کم ظرفیت؟ این سایتها خیلی شبیه تفکر "نیچه" هستش که دوست داشت با خواهرش ازدواج کنه. ولی خداییش ماها که اومدیم توش و کامنت گذاشتیم از سر کنجکاوی بود اما اخرش هممون یه حس مشترک داشتیم اونم تنفر از خودمون که کامبیتر رو الوده کردیم به این کثافتکاری و تنفر از این طرزتفکر غیر شرقی و غیر ایرانی. بیاین با هم بدترین فحش و بدترین لعتی رو که بلدیم براشون بفرستیم - الهی امین

2:47 AM  
Anonymous Anonymous said...

یه ناشناس از یه چیزایی راجع به امامان گذاشته بود که لازمه بهش بگم که تو هر غلطی می کنی به خودت مربوطه اما این حرف ها به دهنت خیلی زیاده اینو یادت نره

4:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

Madar jendei ke darbare aeme zertopert kardi hamin roza madaret jori gaeede mishe ke on saresh napeida khodam migamesh kose nanat

4:50 PM  
Anonymous Anonymous said...

kiram dahane to koskeshe bache shiee..ba on aeme athare madar jende tar az khodet. ke az fatemash jende bood ta in zane koskesh seyed ali geda.. sabr kon bebin ki nane on yeki ro migad.. akhon zade , tokhme arab koni.

1:55 PM  
Anonymous aram said...

alam man aram az kurdistan iraqm man asheqe zane iranm telfonam 076007504525000 yaho\\\ jack_pesar zang bezanid bye

4:22 PM  
Anonymous Anonymous said...

to ke az kordestan iraq comment dady baba eshtebah nakon u age ashegh zanhaye iran hasty bachehaye iran ashegh kose nanat va khaharet hastan ke har chi migan oonha ro hanoz sir nemishan madar jendeh khar kose shomaha ta diroz kose namoseton ro dasht sadam migaieed hahahahahah

11:12 AM  
Anonymous Anonymous said...

عوضی حرومزاده کارت به جایی رسیده به امامان توهین میکنی.خدا به حق امروز که وفات جدمه بیماری بهت بده که روزی صد بار ارزوی مرگ کنی.نفرین به تو ای کافر

2:52 AM  
Anonymous Anonymous said...

اون جنده زاده ها که میخوان تبلیغ دین کنن اینجا جاش نیست,کس کشا برین جا منبر رو کس ننتون بشینین نطق کنین.

در ضمن با نظر اون داداشی که در مورد جوون شیعه حرف زده 100درصد موافقم ریدم تو ریش اون جوون.!!!!

5:02 AM  
Anonymous Anonymous said...

اون جنده زاده ها که میخوان تبلیغ دین کنن اینجا جاش نیست,کس کشا برین جا منبر رو کس ننتون بشینین نطق کنین.

در ضمن با نظر اون داداشی که در مورد جوون شیعه حرف زده 100درصد موافقم ریدم تو ریش اون جوون.!!!!

5:03 AM  
Anonymous Anonymous said...

اخه تو که تو 14 سالگی خودت کون میدادی مادر کسه چجوری جور ننه ی جندتو با اون لوبیا کشیدی؟

5:05 AM  
Anonymous Anonymous said...

man nemifahmam kari bahs sare chie? gharare Ye kam mardome ayandeye Iran ahmagh bashan k daran ba in chiza javoone emrooz ro Be ahmaghi mikeshoonan mage javoonaye 30 sal pish ahmagh naboodan k khomeinie bi savado avordan. hala oona be noe digei ahmagh boodan

7:24 PM  
Anonymous Anonymous said...

man nemifahmam jar o bahs sare chie? gharare Ye kam mardome ayandeye Iran ahmagh bashan k daran ba in chiza javoone emrooz ro Be ahmaghi mikeshoonan mage javoonaye 30 sal pish ahmagh naboodan k khomeinie bi savado avordan. hala oona be noe digei ahmagh boodan

7:26 PM  
Anonymous Anonymous said...

shoma ahmaqha har kari azatoon bar myad .be khohar va mother khodetoon ham rahm nadareed.azab jahanam bar shoma baad
shoma az nasle shitan hasteed .lanat khodavand bar kasee ka ian weblog ra sakhte ke shoma mardom beshoir dastanhai ahmqani khodetoon ra barash befresteed.
mother fucker,son of the bitch, donkey ass

11:25 PM  
Anonymous Anonymous said...

from Gholombali & Sombali:

TO:

Member of maman sexy@yahoo.com
all of you are son of the bitch.
your leader is like you dirty mind
if your female member need tofuck so you can send your female members of family for fucking to Arab community

11:42 PM  
Anonymous Anonymous said...

from Gholombali & Sombali:

TO:

Member of maman sexy@yahoo.com
all of you are son of the bitch.
your leader is like you dirty mind
if your female member need tofuck so you can send your female members of family for fucking to Arab community

11:42 PM  
Anonymous Anonymous said...

ye bive tu teh baraye sex mikham 09381322002

1:52 PM  
Anonymous Anonymous said...

یه بیوه برای سکس می خوام در تهران 09381322002

1:56 PM  
Anonymous erfan said...

بچه بروخودتوسیاه کن مادر قحبه

8:50 AM  
Anonymous Anonymous said...

سلام من دنبال ی گی زیر 20 سال میگردم از تهران خوشگل باشه.اگه بپسندمش از لحاظ مالی تامینش میکنم.09394460870.ممنون.منتظرم

12:31 PM  
Anonymous Anonymous said...

سلام من مسعود ازتبریز دنبال یه پسر ودختروزن وپیرزن میگردم اگه کسی مایل باشه یه حالی به ما بده خبر بدهtaghipoormasood@yahoo.com

9:32 AM  
Blogger کسی دوست داشت بکونمش پارش کنم اما حال حصابی بهش بدم خوزستان زنگ بزنه 09393956387 said...

تاحالاباهرکی سکس داشتم بیشترهاشون گریه میکنن بعد 2دقیقه میگه بیا بکن البته اگه بخواد یا نخوا داخل سکس با من توری میشه که بار دوم خودشاسراره میکنه باهرکی سکس کردم تا ارضاش نکردم ولش نمیکنم خوزستان 09393956387

7:02 AM  
Blogger کسی دوست داشت بکونمش پارش کنم اما حال حصابی بهش بدم خوزستان زنگ بزنه 09393956387 said...

تاحالاباهرکی سکس داشتم بیشترهاشون گریه میکنن بعد 2دقیقه میگه بیا بکن البته اگه بخواد یا نخوا داخل سکس با من توری میشه که بار دوم خودشاسراره میکنه باهرکی سکس کردم تا ارضاش نکردم ولش نمیکنم خوزستان 09393956387

7:03 AM  
Blogger کسی دوست داشت بکونمش پارش کنم اما حال حصابی بهش بدم خوزستان زنگ بزنه 09393956387 said...

تاحالاباهرکی سکس داشتم بیشترهاشون گریه میکنن بعد 2دقیقه میگه بیا بکن البته اگه بخواد یا نخوا داخل سکس با من توری میشه که بار دوم خودشاسراره میکنه باهرکی سکس کردم تا ارضاش نکردم ولش نمیکنم خوزستان 09393956387

7:04 AM  
Anonymous Anonymous said...

تو به کس ننت خندیدی جاکش مادر قحبه
تو اگر شیعه پس تو این سایت گه ننت و میخوری تخمه سگ

7:07 PM  
Anonymous Anonymous said...

گه نخور😂😁

7:09 PM  
Anonymous Anonymous said...

به کس ننت خندیدم مادر قحبه
تو برو کونتو بده

7:11 PM  
Anonymous Anonymous said...

داستانشو قبول دارم که گه زیادی خورده
ولی تو مادر قحبه جاکش زاده کت مخالف این سایتی به کس ننت خندیدی اومدی تو

7:13 PM  
Anonymous Anonymous said...

توبه کنید

5:51 AM  
Anonymous سینه سوخته said...

بهترین سایت وب زنده از نمام دنیا
۱۰۰%زنده
(نیاز به فیلتر شکن)
عضو شوید و لذت ببرید
www.chaturbate.com

5:56 AM  
Blogger Mirzaee Dave Alison said...

سلام. دنبال یک خانم بین سی و پنج تا چهل سالم برا دوستی و سکس.خودم متاهلم و مهم نیست اونم متاهل باشه.۰۹۱۲۱۴۵۶۵۹۲

11:47 AM  

Post a Comment

<< Home