Friday, April 08, 2005

خاله و خواهر

من بهمن هستم. 22 ساله. ساکن تهران. ماجرایی که می خوام براتون تعریف کنم همین چند ماه پیش اتفاق افتاده (تابستان پارسال). بعد از این ماجرا زندگی من به کلی دگرگون شده. من یه خواهر دارم به اسم نسیم که 18 سالشه. ولی چون یه کمی درشت اندام و خوش هیکله هم سن من به نظر میاد. یه خاله هم به اسم مریم دارم. که اون هم 30 سالشه و حدود 5 سال پیش به علت مشکل نازایی از شوهرش طلاق گرفته والان با پدربزرگ و مادربزرگم زندگی میکنه.مدتها پیش وقتی با سایت شما آشنا شدم نظرم در مورد افراد خانواده و فامیل به کلی عوض شد. مخصوصا در مورد خواهرم و خاله ام. آخه من با این دو تا خیلی نزدیک و صمیمی بودم وهم اینکه بیشتر اوقاتم رو با اونها می گذروندم. از همه مهمتر اینکه اونها برای من از همه محرمتر بودن. و به نظر من (بر اساس نتایجی که اینجانب بعد از مطالعه ی سایت شما گرفتم.) سکس با محارم (مخصوصا خواهر) لذتبخش ترین چیزیه که تو دنیا پیدا میشه. همیشه وقتی در مورد مسئله ی سکس با خواهر و خالم با خودم فکر می کردم شرمم میشد. و یه توسری به خودم تو ذهنم میزدم و می گفتم که بهتره این فکرهای فاسد رو از تو فکرم بندازم بیرون. روزگار طبق روال عادی داشت میگذشت که عجیب ترین اتفاق عمرم به وقوع پیوست. پدر و مادرم به همراه برادر کوچکترم برای زیارت چند روزی رو رفته بودن به مشهد. و من و خواهرم تنها تو خونه مونده بودیم. یه روز صبح از خونه اومدم بیرون و همراه دوستام که از قبل با هم قرار داشتیم رفتیم پی گردش و تفریح و استخروخوشگذرانی. بالاخره کارم بیرون تموم شد و بعدازظهر خسته و کوفته اومدم خونه. وقتی به خونه رسیدم دیدم کسی خونه نیست و خلوته. بعد اینکه لباسامو عوض کردم با خودم گفتم شاید خواهرم تو اتاقش باشه. برای همین به طرف اتاقش رفتم و بدون اینکه در بزنم وارد اتاق شدم. واز صحنه ای که جلوی چشمام دیدم سرجام میخکوب شدم. کم مونده بود سکته کنم. خالم و خواهرم رو دیدم که لخت مادر زاد تو تخت افتادن و دارن با هم حال می کنن. اولین باری بود که همجنسبازی دو تا زن رو از نزدیک می دیدم. اونام با دیدن من هول شدن و خالم دستپاچه زود ملافه رو کشید رو خودش و خواهرم تا من بدن لختشون رو نبینم. قبلا هم متوجه شده بودم که این دو تا همیشه تو اتاق یواشکی یه کارایی می کنن. ولی اصلا فکرش رو هم نمی کردم که این دوتا این کاره باشن. آخه خالم زن متین و مومنی بود. خواهرم هم همین طور. (یا حداقل اینجوری نشون میدادن.) منم که هاج و واج داشتم به اونها نگاه میکردم. یک دفعه فکرهای خوبی به ذهنم رسید. رفتم به طرفشون و ملافه رو گرفتم و کشیدم به طرف خودم ولی خواهرم ملافه رو به زور چسبید و نگذاشت. یه دفعه دیگه محکمتر زور زدم و ملافه رو از روشون ورداشتم و انداختم کنار. هر دوشون با یه دستشون جلوی کس وبا یه دست دیگشون جلوی سینه هاشون رو گرفتن تا من نبینم و شروع کردن به جیغ زدن. گفتم: داشتین چیکار می کردین؟. خالم گفت: هیچی، از اتاق برو بیرون تا بعدا با هم صحبت کنیم. گفتم خیال کردین. خجالت نمی کشین؟. خواهرم گفت بهمن تو رو خدا از اتاق برو بیرون تا ما لباسامون رو بپوشیم. بعد می آییم با هم صحبت میکنیم. بهترین فرصت زندگیم رو بدست آورده بودم. نمی خواستم فرصت رو از دست بدم. فکرای جالبی به ذهنم اومد. گفتم من هم تو بازی هستم. دو تاییشون یه نگاهی به من انداختن و گفتن بهمن تو رو به خدا برو. دیوونه بازی در نیار. به حرفاشون توجهی نکردم و شروع کردم به درآوردن لباسام. خواهرم یه جیغی زد و گفت دیوونه شدی بهمن؟. به حرفها و التماسهاشون توجهی نکردم. و تمام لباسام رو در آوردم. فقط یه شورت تنم بود. دیگه چیزی نمی گفتن و آروم شده بودن. رفتم نشستم بغل خالم و بازوهاشو گرفتم. اولش خودش رو عقب می کشید ولی من با زور کشیدمش به طرف خودم و یه لب ازش گرفتم. تو همون حال با دستام تند تند لمسش می کردم. اونم داشت کم کم راه میومد. خواهرم هم از اون طرف داشت ما رو نگاه می کرد. یواش یواش شورتم رو هم درآوردم و شدم مثل اونها. حالا کم کم داشت کارمون شروع می شد. دیگه این موضوع داشت برامون عادی می شد. انگار نه انگار که ما داریم با هم چه کاری رو انجام می دیم. با خنده یه نگاهی به خالم انداختم و اون هم که دیگه کاملا تو خط افتاده بود سرش رو آروم خم کرد. و کیرم رو با دستش گرفت. گذاشت تو دهنش و شروع کرد به خوردن کیرم. داشتم از لذت و خوشحالی پرواز میکردم. بعد چند لحظه یه فکری به نظرم رسید. خالم رو زدم کنار و بلند شدم و رو تخت خوابیدم. طوری که سر و یه کمی هم از بالای کمرم رو به دیوار تکیه دادم. بعد به خالم گفتم که بیاد و کارش رو ادامه بده. اونم از خدا خواسته اومد و شروع کرد به ساک زدن کیر خواهرزاده اش. یه نگاهی به خواهرم انداختم و بهش اشاره کردم بیاد به طرف من. اون هم زورکی و با خجالت خودش رو به من رسوند. دستش رو گرفتم و بهش گفتم رو من بشینه. اون هم همین کار رو کرد و من هم شروع کردم به خوردن پستوناش.از این کار داشت لذت می برد. تو یه عالم دیگه ای بودم. از یه طرف خالم داشت کیرمن رو میخورد و از طرف دیگه من هم داشتم سینه های خواهرم رو با ولع تمام میخوردم. تو اون لحظات دیگه هیچ آرزویی نداشتم. کم کم احساس کردم داره آبم میآد. خواهرم رو از روم زدم کنار و کیرم رو از دهن خالم آوردم بیرون و بهش گفتم که به پشت رو تخت بخوابه. اون هم همین کار رو کرد من هم روش خم شدم و به خواهرم گفتم که اون هم از عقب کیر من رو ساک بزنه. اولش امتناع کرد و گفت که از این کار بدش میاد. ولی بالاخره با حرفهای خالم و اصرار اون راضی شد که این کار رو برام بکنه. اول کار با اکراه کیرم رو تو دهنش کرد. و با چندش تمام و ناز و افاده چند تا ساک کوچیک به کیرم زد. ولی کم کم اوضاع براش عادی شد و مثل حرفه ای ها شروع کرد به خوردن کیرم. ومنو به لذتی عمیق و فراموش نشدنی رسوند. من هم بیکار ننشستم و شروع کردم به لب گرفتن و خوردن صورت و گردن خالم که زیر من دراز کشیده بود. اول حسابی ازش لب گرفتم و گردن و صورتش رو خوردم. بعد یواش یواش اومدم پایینتر و از بالای سینش شروع کردم به لیسیدن تا رسیدم به پستوناش. پستوناش شیپوری بودن و آدمو حشری میکردن. رو پستوناش زیاد مکث کردم و حسابی اونارو دیوانه وار خوردم. کم کم داشت صداش در می اومد. بعد اومدم پایینتر و شکم و نافش رو حسابی لیس زدم. کم کم داشتم به کسش میرسیدم. کس واقعا زیبایی داشت. تپل و گوشتی و تنگ. کسش کاملا بی مو بود. کس خواهرم هم همین طور. مثل اینکه از قبل به خودشون رسیده بودن.! بدنشون یه مو هم نداشت. کس هردو تاشون صاف صاف بود. یه لیس محکمی به کس خاله مریم زدم و اون هم با یه آه بلند جواب محبتم رو داد. بعد نشستم و پاهاشو زدم بالا و شروع کردم به لیس زدن ساقهاش. از نوک انگشتهای پاش مرتب لیسیدم تا انتهای رونهاش. آه و نالش بلند شده بود. همه جای بدنش رو لیس زدم . از لاله ی گوشش گرفته تا نوک انگشتای پاش. حتی زیر بغلاش رو هم حسابی خوردم. از این کار خیلی لذت برد. حالا دیگه نوبت کسش بود. خم شدم رو کس خالم وبه خواهرم گفتم که ساک زدنش رو از عقب ادامه بده.اونم دست به کار شد و به کارش ادامه داد. من هم شروع کردم به خوردن کس خاله جان و حالا نخور کی بخور. دیوونه وار داشتم کسش رو میخوردم. اون هم از شدت لذت دیوونه وار آه و ناله می کرد. لبهای کسش رو تماما انداخته بودم تو دهنم و داشتم می مکیدم. بعد با دستام کسش رو از هم وا کردم و زبونم رو انداختم اون تو و شروع کردم به لیسیدن لای کسش. زبونم رو محکم مثل کیر توی کسش فشار میدادم ومی خواستم همه اش رو تا ته بکنم اون تو. بعد رفتم سراغ چوچوله ی کسش و چند لحظه با زبونم اونو بازی دادم. خالم از این کار خیلی خوشش اومده بود. دیگه حسابی از خوردن کسش سیر شده بودم. بلند شدم و با خودم گفتم دیگه وقتشه که مرحله ی نهایی و اصلی کار رو انجام بدم. همون طوری که خاله ام رو تخت به پشت خوابیده بود جلوش نشستم . پاهاش رو از هم وا کردم. رفتم وسط پاهاش و پاهاش رو انداختم رو شونه هام. با لبخند یه نگاهی به خاله ام کردم و بدون اینکه چیزی بگم کیر شق کرده ام رو گذاشتم جلوی دروازه ی کسش و آروم فشار دادم تو. اولای راه کیرم به سختی تو میرفت. کسش خیلی تنگ بود. آخه پنج سال پیش که از شوهرش طلاق گرفته بود از اون به بعد کسش دست نخورده مونده بود. وای چه کس تنگی. هیچ کسی جای کس تنگ رو نمی تونه بگیره. پاهاش رو از شونه هام انداختم پایین و روش خوابیدم و کیرم رو دوباره به داخل کسش هدایت کردم. یه کم که بیشتر فشار دادم کیرم بیشتر رفت تو و احساس عجیبی بهم دست داد. انگار که کیرم رو توی روغن یا کرم کرده باشم. اونقدر تنگ بود که احساس میکردم انگار یکی محکم داره با دستش کیرمو فشار میده. بعد در حالی که خالم داشت از شدت لذت فریاد میزد شروع کردم آروم به تلمبه زدن. بیچاره بعد پنج سال دوباره به یه نوایی رسیده بود. همون طور داشتم آروم تلمبه میزدم داد و فریاد خالم بیشتر شد. فهمیدم که میخواد ارضا بشه. من هم داشت کم کم آبم می اومد. برای همین تلمبه رو سریعتر کردم. و بعد از چند لحظه خالم یه جیغ کوتاه با یه آه بلند کشید و به اوج لذت ممکنه یعنی ارگاسم رسید. موقع ارگاسم کسش خیلی داغ شده بود. سرازیر شدن آب کسش رو هم رو کیرم احساس کردم. بعدش من هم با یه کمی فشار کیرم رو بیشتر دادم تو. و با فشار هر چه تمامتر آب درونم رو تو کس و شکم خالم خالی کردم.احساس فراموش نشدنی بود. همون طور بی حال روی خالم افتاده بودم. بعد چند لحظه از روش بلند شدم و یه نگاهی بهش کردم. هردوتامون خندیدیم. بعد یه نگاهی به نسیم که اون ور ایستاده بود انداختم. فهمیدم که هنوز کارم تموم نشده. بلند شدم و گرفتمش کشیدم به طرف خودم. اونم با ناز خودش و عقب می کشید و هی امتناع می کرد. فکر کنم که یه کمی شرمش می شد. خالم به شوخی گفت خجالت نمی کشی می خوای خواهر خودت رو بکنی؟. گفتم من دو ساعته دارم سینه های اینو میخورم. اینم دو ساعته کیرمو برای من ساک زده. حالا دیگه چیزی برای خجالت نمونده. در ثانی خالم رو که شما باشین کردم. حالا از کردن خواهرم خجالت بکشم؟. نسیم رو کشیدم رو تخت و خالم از جاش بلند شد. خواهرمو به پشت خوابوندم و خودم هم رفتم روش. اولش خیلی امتناع میکرد ولی وقتی دید که من دارم عصبانی می شم دیگه چیزی نگفت. شروع کردم به لب گرفتن ازش. تمام صورت وگردنشو حسابی خوردم. نسیم رو هم مثل خالم از لاله ی گوش تا نوک انگشتهای پاش لیس زدم. خیلی حال میکرد. سینه هاش خیلی حال داد. سفت و محکم و برجسته بودن. مثل توپ تنیس. بعد برش گردوندم و رو شکم خوابوندمش و شروع کردم به لیس زدن کمرش. از پشت گردنش تا باسنش رو حسابی لیس زدم. به کونش که رسیدم یه کم هیجان زده شده بودم. لمبه های کونش رو گرفتم و حسابی خوردم. چنان با ولع کونش رو می خوردم که دلم می خواست تمام لمبه هاش رو بکنم تو دهنم. چند تا گاز هم از کونش گرفتم. بعد بهش گفتم که فرغونی بشه. اونم همین کار رو کرد و من رفتم سراغ اون کون قمبل کرده و دهنم رو به کار انداختم. یه لیس بزرگ از خط کونش تا ته کسش زدم. دیگه هردومون داشتیم دیوونه می شدیم. نوک زبونمو کردم تو سوراخ تنگ کونش. و چند دفعه اونجا چرخوندمش. چند دقیقه ای همین طور رو سوراخ کونش زبونمو بازی دادم. بعد ازهمون عقب رفتم سراغ کسش. وای چه کسی.! چه کونی.! یکی از یکی زیباتر و باحالتر و تپل تر!!!. حیف که نمی تونستم بکنمش. آخه اون هنوز باکره بود. خوش به حال کسی که این کس و کون نصیب اون می خواد بشه. بعد اینکه یه کمی از پشت اون کس نازش رو خوردم تصمیم گرفتم که از کون بکنمش. اینو بهش گفتم ولی اون امتناع کرد و اجازه نداد. خالمم گفت که بهتره که این کارو نکنم. من هم قبول کردمو به گفته ی خواهر عزیزم احترام گذاشتم. بهش گفتم به پشت بخوابه. بعد پاهاش رو گرفتم انداختم رو شونه هام وکیرم رو گذاشتم رو کسش. زود دستش رو گذاشت رو کسش و گفت می خوای چیکارکنی؟ گفتم نگران نباش فقط می خوام یه کمی کیرمو به کست بمالم. کار دیگه ای نمی کنم. یه کمی کیرمو به کسش مالیدم.آه و نالش بلند شده بود. کمرش یه جا بند نمی شد.هی خودش رو تکون تکون میداد. سرکیرمو گذاشتم تو دهانه ی کسش و یه کمی هلش دادم تو. خالم گفت بهمن مواظب باش. گفتم نترس. نمی خوام که خواهر خودمو بدبخت کنم. فقط سرشه. همون طور که سر کیرم اون تو بود تند تند چند تا تلمبه ی الکی زدم تا خواهر جونم بیشتر لذت ببره. وجدانی بگم تنها هدفم از مالیدن کیرم به کسش این بود که می خواستم بهش بیشتر لذت بدم. در همان حین یه فکر تازه ای به ذهنم رسید. سر کیرمو گذاشتم تو کسش و بعد بلافاصله سریع کشیدمش بیرون. چنیدن بار این کارو تکرار کردم. دیگه نسیم داشت دیوونه می شد. کم مونده بود بگه بکن تو کسم. با صدای خیلی بلند داشت داد و فریاد میکرد. بلند شدمو پاهاشو از هم وا کردم و خم شدم رو کسش و شروع کردم به خوردن کسش. دیوانه وار و با اشتهای تمام کسش رو می خوردم و اون هم داد و فریاد می کرد. بعد اینکه حسابی از خوردن کسش سیر شدم با دستام چوچولشو پیدا کردم و چند لحظه با زبونم بازیش دادم. با لبام هی می گرفتم و می کشیدمش.از این کار خیلی خوشش اومده بود. دیگه کم کم داشت به ارگاسم میرسید. خالم هم بیکار نمونده بود و رفته بود از پشت داشت کیر منو بازی میداد. گاهی هم برام ساک میزد. بهش گفتم بیاد اینطرف کمک من تا نسیمو به ارگاسم برسونیم. اونم بلند شد اومد و شروع کرد به مالوندن و خوردن سینه های نسیم. منم دوباره رفتم سراغ کس و چوچولش. با لبام چند دفعه چوچولشه کشیدم. بعد وقتی که آه و ناله ی نسیم به اوج خودش رسید با دندونام چوچولش رو گرفتم. و محکم کشیدمش. دو سه بار که این کارو کردم دیگه نسیم طاقت نیاورد. و یه جیغ بلندی کشید و به ارگاسم رسید و بی حال افتاد. آب کسش سرازیر شده بود. یه لیس از روی کسش زدم. خوش طعم و خوش بو بود. کلا کسش بوی خیلی خوبی می داد. حالا دیگه نوبت من بود که آبمو خالی کنم. دلم می خواست آبمو رو یه جایی از بدن خواهرم خالی کنم. بهش گفتم اجازه بده تا یه کمی از کیرمو، فقط سرشو بکنم تو کونت و آبمو اونجا خالی کنم. ولی قبول نکرد. منم دیگه بی خیالش شدم و روش خوابیدمو تمام آبمو رو شکمش خالی کردم و همون جا روش بی حال خوابیدم. هر دومون به خواب رفته بودیم. بعد حدودا نیم ساعت خالم که رفته بود حموم اومد. مارو از خواب بیدار کرد و گفت که پاشیم بریم حموم. بلند شدیم و یه نگاهی به هم انداختیم و هر سه مون خندیدیم. بعد از اون ماجرا من و خواهرم رومون نمی شد توصورت همدیگه نگاه کنیم. ولی رابطه ام با خالم عادی بود. البته بعد از مدتی روابط من و نسیم هم به حالت عادی برگشت. بعد این ماجرا زندگی من کلا تغییر کرد. این عظیمترین واقعه ی زندگی من بود. از اون ماجرا به بعد تا حالا من و خالم و نسیم خواهرم باز هم با هم دیگه سکس میکنیم و از هم دیگه لذت میبریم. گاهی دو تایی (من و خالم یا من و نسیم.) و گاهی هم اگه امکانش باشه هر سه تایی باهم. مثل زن و شوهرها هستیم. هر وقت که دلمون بخواد با هم سکس میکنیم. البته با خواهرم بیشتر سکس دارم چون تو یه خونه هستیم. و دسترسیمون به همدیگه آسونه. یه روز خواهرم از من پرسید که بزرگترین آرزوت چیه؟ گفتم ازدواج با تو بزرگترین آرزوی منه. این رو از ته دل گفتم. ای کاش می تونستم با نسیم ازدواج کنم. هیچ دختری رو به اندازه ی اون دوست ندارم. من میتونم با اون خوشبخت بشم. آرزومه که پرده ی کسش رو من پاره کنم. ولی حیف که به هیچ یک از این آرزوهام هیچوقت نمی تونم برسم. ولی بعد از اینکه ازدواج کرد و راه کسش باز شد میتونم به یکی از آرزوهام که کردن کسشه برسم و از راه کس بکنمش. البته علاقه ی من به خواهرم برای ازدواج با اون تنها به خاطر سکس نیست. بلکه از ته دل به اون علاقه ی معنوی شدیدی دارم. یعنی بهتره بگم که من عاشق نسیم خواهرم هستم. از نظر من آدم میتونه با نزدیکترین افراد خانواده اش سکس داشته باشه. با مادر، خواهر، خاله،عمه و ... . چه ایرادی داره؟. خوب اونها هم زن هستن ومن هم مرد. من یه کیر دارم و اونها هم یه کس. پس می تونیم از همدیگه به بهترین وجه لذت ببریم. و از بدن همدیگه استفاده کنیم. چرا بریم با غریبه ها سکس داشته باشیم و بدنمون رو در اختیار اغیار بگذاریم؟

677 Comments:

Blogger Reza said...

سلام من رضا هستم
یه بلاگ دارم مثه ماره وبلاگ همین دوستمونه اما تازه تاسیس داستان توش کمه اگه می شه همکاری کنین داستان بفرستین مرسی


www.dodooli.blogspot.com

10:59 AM  
Anonymous پژمان said...

آقاو خیلی داستان با حالی بود خیلی حال کردم. من همیشه این وبلاگ رو می خونم و همیشه هم حال میکنم. هم دم نویسنده ها گرک که داستاناشونو میفرستن هم دم صاحب وبلاگ.

5:12 AM  
Anonymous Anonymous said...

salam khobi chra dir ap dit mikoni

8:56 AM  
Anonymous omar said...

salam zod apdit kon

9:03 AM  
Anonymous Anonymous said...

salam
khob azizam
mano yade khale khodam ke khahare maman joname endakht
ali_tevez@yahoo.com

5:31 AM  
Blogger panir said...

salam damet garm ba in weblog khoobe aliye man hamishe mikoonam
ye link be man bede

www.funnyweblog.blogspot.com

6:25 AM  
Blogger bita said...

برات خيلي متاسفم اين روابط حتي اگر به شوخي و قصه هم بيان بشه باز هم ايجاد آلودگي اجتماعي و فكري مي كنه در همه كشورهاي مترقي آدم هاي با شخصيت حرمت خواهر و نزديكان خود را نگه ميدارند.آرزو مي كنم بتواني زندگي و طرز فكر بهتري پيدا كني.

4:03 AM  
Anonymous sara said...

to zendegi mano be ham zadi , az vaghti inja ro khoondam be shoharam shak daram ke be khaharesh dide sexi dare, khoda azat nagzare ke zendegim ro jahannam kardi .

10:38 AM  
Blogger ahmad said...

خیلی آدم بدبختی هستی دلم برات میسوزه امیدوارم یه روز مثل آدمیزاد بشی نه مثل حیوون

2:10 AM  
Anonymous mohamad reza.j said...

این خاله ی تو که کس خوبی داره و تو تاییدش میکنی رو بده ما هم بکنیم
قول میدم کیر کلفتمو انقدر بکنم تو کسش تا باز باز بشه
آخ قربون کس خواهرت و خالت
به تو میگن یه خواهر کسه ی علنی
خواهرتم بیار بکنیم
اوووووووووووووف کـــــس تنگ خواهرت

3:34 AM  
Anonymous Anonymous said...

akh ghorbone adame chiz fahm ey kash ye zane jendeye kos nasibet she eshkali nadare ke khodam biyam jeresh bedamo hey abesho biyaram ke enghad hal kone dige toro bezare kenar toam boro abjiye jendato bokon joon akhe khodetam kardaniyi hasti ab chaghal .

10:39 AM  
Anonymous Anonymous said...

فدات شم كه چه خوب و عالي مينويسي.به حرف بعضي آدماي بيشعور وبي فرهنگ كه فحشت ميدن وخودشون رو مقدس ميدانند لطفا توجه نكن.جواب اونا اينه كه شمااگه اين داستانهات رو دوس ندارين پس اينجاچه غلطي ميكنين؟بفرض كه اشتباهي اومدين واتفاقي به اين وبلاگ چرازودتركش نكردين و تاآخرداستان روخوندين؟

4:25 PM  
Anonymous Anonymous said...

اين سومين كامنت منه نويسنده گرامي.الان نزديك 15 ساعته كه تو وبلاگ زيباي شمام.دستت دردنكنه مرسي چه خوب مينويسي.يه چشمم به مونيتورويه چشمم به غذاوبساط سريع خودمو ساختمو نشستم به خوندن بقيه داستانهات وبااجازه ات وبلاگ فوق العاده تو كامل ذخيره ودانلود كردم تا براي دوستام ايميلشون كنم البته اگه اجازه بدين.اجازه دارم قربانت؟افتخاربده جوابتونو اعلام كنين.لطفا اگه وبلاگ ديگه اي با موضوعات همين وبلاگ مخصوصا سكس بامامان جون سراغ داشتي برام بنويس.خسته نباشي كه واقعا باارزشي ومن قدرت رو ميدونم نازنين نويسنده گرامي.vafasafa@ymail.com

4:34 PM  
Anonymous Anonymous said...

ارزش اینکه یه انسان برات تاسف بخره نداری.حتی معنی ارزش روهم نمیدونی که بگیم ارزش تو از حیوان لجن خوار هم کمتره.
بحث سر این نی که آفریدگارمون ازت بگذره یا نه.به وحشتناکترین شکل آرزوی خودکشی خواهی کرد به زودی

1:29 PM  
Anonymous ... said...

ارزش اینکه یه انسان برات تاسف بخره نداری.حتی معنی ارزش روهم نمیدونی که بگیم ارزش تو از حیوان لجن خوار هم کمتره.
بحث سر این نی که آفریدگارمون ازت بگذره یا نه.به وحشتناکترین شکل آرزوی خودکشی خواهی کرد به زودی

1:29 PM  
Anonymous Anonymous said...

ارزش اینکه یه انسان برات تاسف بخره نداری.حتی معنی ارزش روهم نمیدونی که بگیم ارزش تو از حیوان لجن خوار هم کمتره.
بحث سر این نی که آفریدگارمون ازت بگذره یا نه.به وحشتناکترین شکل آرزوی خودکشی خواهی کرد به زودی

1:30 PM  
Anonymous Anonymous said...

کس ننه بی غیرتت .انشالله تو تلویزیون جمهوری اسلامی احمدی نژاد ننت و بکنه.بی ناموس بی غیرت

2:33 PM  
Anonymous Anonymous said...

کس ننه جندت.ادم به این کثیفی تا حالا ندیدم.ننه جنده/خواهرت و بده کیر حسین موسوی بکنه.خالتو بده پسر رفسنجانی بکنه/مادر سگ /ننه باز /فحش ننت میدم چون میدونم تا حالا ننتو گاییدی.خوشت میاد جلوت خواهرتو بکنن؟جق میزنی؟

2:36 PM  
Anonymous Anonymous said...

خیلی آدم پستی هستی
نوشتن این کثافت کاریهات هیچ هنری نداره
هر کی هم که این رو میخونه واسه لذت جنسی میخونه
نه واسه اینکه به نظرات کثافتی مثل تو توجه کنه

2:22 PM  
Anonymous Anonymous said...

كس ننه هر كي كه به نويسنده فحش ميده‏؛؛مادر جنده ها دوست ندارين نياين اينجا؛خودم آبجيتونو ميكنم داستانشم ميزارم همينجا؛بعدا بيا بخون

11:44 PM  
Anonymous Anonymous said...

ما اشرف مخلوقات نشديم كه با محارم نزديكي كنيدۀهركسي به نويسنده فحش بدهد هم كاري به دور ازشان يك انسان انجام داده.ولي توجه كنيد كهاين تابو شكني ها ازكجا آب ميخورد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!

2:51 PM  
Anonymous Anonymous said...

كارشمادرهرصورت خلاف انسانيت است.نميدانم،شايد بهايي مسلك باشيد،خداي باريتعالي درفطرت تمام انسانها حيا راقرار داده واگرآن راناديده بگيريد(به هردليل مثلا شهوت)انجام دوباره ي اعمال خلاف انسانيت مثل آب خوردن ميشود.ولي همان خداراه بازگشت راوسيع قرارداده.

3:00 PM  
Anonymous majid joon said...

اون بابا که چرت و پرت مینویسه
به نظر گه خوردی که اومدی تو این سایت ما همه موقع نظر دادن میشیم معصوم و با فرهنگ
اما خودمون میدونیم که چه ... هستیم!!
به نطر من باید هر چیزی یه جایی داشته باشه
من دلم میخواد بیام اینجا و این داستانها رو بخونم
کسی مجبورم نرده بیام
اگه خوشم نمیاد باید برم یه جای دیگه
مسخرست طرف میاد داستان رو تا آخر میخونه بعد هرچی لایق خودشه به این بدبخت میگه
خوب برو جای دیگه حیون

3:36 PM  
Blogger matin said...

چی باید بگم!!!

6:06 PM  
Blogger matin said...

حیقت چیزی نیست جز ارزو تخیل و افکار ما.... پس بیاییم از پس بیشتر مراقب افکار خود باشیم.
هر حقیقتی یک روزی یک تخیل یک فکر یا یه ارزو بوده.

یه اعتراف کنم تا الان فکر میکردم من کثیف ترین ادم تو... نه نه این نه فکر میکردم ادم خیلی کثیفی هستم اما امشب فهمیدم اشتباه میکردم

6:14 PM  
Anonymous Anonymous said...

ببينيد زندگي بيشتر از اين ارزس داره كه واسه يك لذت اينهمه به انحراف بريم. مي خوام بدونم تو دنيا لذت هاي ديگه اي وجود نداره. شايد هممون بدونيم ميليون ها لذت وحود داره اگه از هر كدوم بخوام يه سهم برداريم ، فكر كنيد چه مقدار زمان براي سكس مي مونه. ضمنا هممون مي دونيم همه لذت هاي دنيا كنترل شده است مثلا اگه بخوايم غذا بخوريم بهتر اينه كه به اندازه بخوريم. حالا مايه دار و فقير نداره يه اصله اگه يكي بخواد تخطي كنه بلاش سر خودش ميآد. در قضيه سكس هم همينه.
1- امروزه علم ثابت كرده كه ازدواچ با محارم درجه يك مثل خواهر و بردار و مادر و پدر اشكال داره و باعث انقراض نسل آدمي زاده.
2- چرا جوون ها قبل از ازدواج ميرن آزمايش ميدن؟ بخاطر جلوگيري از مشكلات ژنتيكي كه در اثر روابط نزديك خانوادگي بوجود ميآد بهمين دليله كه ازدواج بين دخترخاله پسرخاله رو و ... ميگن بده چه برسد كه ازدواج بين خواهر و برادر.
3- ازدواج انحصاري در يك فاميل اگه صورت بپذيره پس ديگه بايد قيد تبادل فرهنگ و گسترش اونو بايد زد.
4- اگه اينكار خوب بود نمي دونم قدمت انسان چن هزار ساله،‌ولي هر چي هست تو فرهنگ هاي مختلف يه امر تابو خطاب نمشد . تو اروپا هم اگه ببيني ، سكس
كاملا آزاده ولي family sex يه تابوست.

حالا مي رسيم به قضيه سكس:
ببينيد عرف بين الملل ميگه سكس فاميلي تابوست. يعني اگه آدميزاد بخواد سكس داشته باشه بايد اوناي داشته باشه كه محارمش نباشن. حالا با رعايت اصول ديني يا بدون اون.


براي رهايي از يك گناه ابتدابايد ابتدا ذهن رو شست. سخترين مرحله پاكي پاك شدن روح يك آدمه.
خداحافظ

5:52 AM  
Anonymous داش علي said...

ببينين فحش كه ميدين يعني شما ميتونين فحش بدين و اين كلمات نا زيبا ميتونه از دهن شما خارج بشه
اگه كسي بتونه فحش بده پس آدم حسابي نيست. فرقي نميكنه به كي
نشون مي دي كه فحش بلدي
من داستان ميخونم و خيلي حم حال ميكنم فرقي نميكنه كه چي باشه
ولي فحش نميدم
اگه دوست ندارين مگه مجبورين بخونين
خب نخونين
مثل آيت اله مصباح يزدي ميريد توي مجلس بالماسكه كه عمق فساد رو درك كنيد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يه كم فكر كنيد
البته فحش براي شما دادنيست و براي ما خوردني
به قول دوستموم
يه كم فحش بده فحش كشم كن

7:33 AM  
Anonymous Anonymous said...

nemidunestam inghdr tu iran ravanshenaso baghyerto farhangparast darim. jalebtar k ye ahmaghi sohbat az bahaie ha mikone .sharfe bahaie ha bishtar az toe mosalmune aghab aftdast. shayad fekr koni man bahaie hastam. na eshtebah fekr mikoni. khelia inja eshare kardan k shomhaa ha k janamaz abmikeshid inja che chikar mikoid. edaye farhange bala mikonid? bi farhangtar az irani..khodeh irani hast.chera jaye dur berim. b hamin commentha negah konid. tu kudum farhang inhame foshe rakik mibinid? yekam b dorevare khodetun negah konid bebinid hamin farhango dinetun che b ruzetun avordeh va che juri darid savari midid b ye mosht bifarhangtar az khodetun. b majlesetun ..dolatmardatun negah konid bebinid chejuri dare azatun bar mikeshan. oghdehaye ejtemai siasi eghtesaditunro sare in nevisandeh chera khali mikonid.ghol midam hamin shoma aghab oftadeha ghabl az ghozashtane comment aval khodetuno erza kardid bad shru kardid b cherto pert neveshtan va shodid fazel.ye bishuri oun bala sohbat az arzesh mikone va shak dare k afarideghar begzare ya nagzare. afarideghar ghabl az inke nevisandaro bekhad ghezavat kone yage toro migire va miporse to inja chikar mikoni tarzuye ARZESH. ye khanumi ham sohbat az fesadeh ejtemaie kardeh.khandehavare . mamlekati k fesad b har shekli az har surakhesh zadeh birun..ishun nemibine faghat ye dastane takhayoli ro tablo afkare khodesh kardeh. boro bebin fesadeh mali mamlekatet kojast. rasti sobh k salam b khahar madaretun mikonid yadetun bashe chesh tu cheshun nashin..ounvagte k azab vojdan migirid...looooooool

8:14 PM  
Anonymous Anonymous said...

متن بالا با حروف فارسی:" نمیدونستم اینقدر توی ایران رونشناس و باغیرت و فرهنگ پرست داریم. جالبتر که یه احمقی صحبت از بهایی‌ها می‌کنه .شرف بهایی‌ها بیشتر از توئه مسلمون عقب افتدست. شاید فکر کنی‌ من بهایی هستم. نه اشتباه فکر میکنی‌. خلیا اینجا اشاره کردن که شماها که جا نماز آب میکشید اینجا چه چیکار میکنید. اداعای فرهنگ بالا می‌کنید؟ بی‌ فرهنگتر از ایرانی‌..خوده ایرانی‌ هست. چرا جای دور بریم. به همین کامنتها نگاه کنید. توی کدوم فرهنگ اینهمه فش رکیک می‌بینید؟ یکم به دور خودتون نگاه کنید ببینید همین فرهنگ و دینتون چه به روزتون آورده و چه جوری دارید سواری میدید به یه مشت بی فرهنگ تر از خودتون. به مجلستون ..دولت مرداتون نگاه کنید ببینید چه جوری داره ازتون بهره میکشن. عقدهای اجتماعی سیاسی اقتصادی تون رو سر این نویسنده چرا خالی‌ می‌کنید. قول میدم همین شما عقب افتادها قبل از گذاشتن کامنت اول خودتون و ارضا کردید بعد شروع کردید به چرت و پرت نوشتن و شدید فاضل. یه بیشوری اون بالا صحبت از ارزش می‌کنه و شک داره که افریدگار بگذره یا نگذره. افریدگار قبل از اینکه نویسنده رو بخواد قضاوت کنه یقه تو رو میگیره و میپرسه تو اینجا چیکار میکنی‌ ترازوی ارزش. یه خانومی هم صحبت از فساد اجتماعی کرده.خنده ور . مملکتی که فساد به هر شکلی‌ از هر سوراخش زده بیرون..ایشون نمیبینه فقط یه دستان تخیلی‌ رو تابلو افکار خودش کرده. برو ببین فساد مالی مملکتت کجاست. راستی‌ صبح که سلام به خواهر مادرتون می‌کنید یادتون باشه چش توی چشون نشین..اونوقت که عذاب وجدان می‌گیرید...لوووول"

3:25 AM  
Anonymous Anonymous said...

ازدواج از دیدگاه دیانت بهائی :

http://www.aeenebahai.org/node/411

4:11 AM  
Anonymous Anonymous said...

من داستان ها را نخواندم مگر اوایل اون را ولی فکر میکنم که ما با افراط در دید لذت گرای سطحی و غیر واقعی خودمان را دچار رنج و عذاب های مختلفی خواهیم کرد. و چقدر زیباتر است که آدم قوه خیال خودش را در اموری که موجب لذت واقعی و آرامش و آسایش حقیقی خودش و دیگران میشود صرف کند.
من به نویسنده توهین نمیکنم ولی نوشته او را تائید نمیکنم و صحیح نمیدانم. مثلا همین خواهر انقدر رابطه های زیبا و عالی با او میشه داشت حتی اگر آدم خیلی خوبی هم نباشد، نجاتش باید داد، یا خاله همین طور. و مگر چقدر انسان حس جنسی دارد. انسان مجموعه ای از غرایز و تمایلات مختلف در زمینه های متفاوت هست که پرداختن بیمار گونه به یکی از آنها ما را سعادتمند نمیکند بلکه برعکس موجب عذاب و ناراحتی ما خواهد شد. ولی در نقطه مقابل رفتارهای توهین آمیز و فحش دادن ها را هم درست نمیدانم. چرا فحش؟
و ایرانی ها را هم نمیتونم بگم که با این صفحه معرفی و شناخته میشوند. در همه جا آدمهای مختلفی هست. و چرا ما باید آرامش و اطمینانمان را با خواندن این داستان به نیکیها و روابط پاک و عالی از دست بدهیم. و چرا باید فکر کنیم با دیدن یک ظرف از آب شور یا آلوده تمام آبهای جهان آلوده است؟ بلکه فقط باید بر قدرت تمیز و تشخیص ما باید اضافه شود. و سلام بر جویندگان روشنایی باد حتی در عمق ظلمت.

7:10 AM  
Anonymous Anonymous said...

خوشم میاد که یه مشت احمق هستید اون کسایی که خیلی نگران اخلاقیاتن برن سراغ علم و ببینن فروید در زمینه انگیزه جنسی پسر بچه به مادرش ودختر بچه به پدر که باعث به وجود امدن چیزی به نام عقده حقارت میشه چی نوشته و اگه توی این جمع کسی خودش ذهن بازی داره و توی بچگی با مادرش حمام میرفته یادش هست که خیلی از شخصیت جنسی فرد از مادر شکل می گیره پس به نظر من تابو رو رها کنید و بزارید طبیعت زندگی رو ادامه بده

5:30 PM  
Anonymous Anonymous said...

خوب گوزوها اگه بدتون میاد و نمیخواید جلق بزنید چرا به این سایتها سر میزنید
آخه بدون فیلتر شکن که نمیشه بیای تو این سایتا
عن هر چی بهائیه تو سرتون
عقده ای
این داستانها همش تخیلی و از دوران باستان با انسان عجین بوده آقای جلقیان

1:39 PM  
Anonymous Anonymous said...

salam.man amir hastam. ina dastanhai hastand ke baes tahrike ma mishand. va be nazare man %95 in dastanha haghighat nadare va zadeye khiale in afrade. be nazare man vaghti adam mitoone ba in hame 2khtar ke inkare hastand rabete dashte bashe chera ba khahar ya aghvame nazdik dashte bashe ke natayeje mokharebe oon be hame sasbet shode..???

12:42 AM  
Anonymous Anonymous said...

سلام.همه کامنتها رو خوندم مو به مو.به نظر من اگه تخیلی در گفتن این داستانها در کار باشه شروع همشون واقعیه.چون منو نمیشناسید میگم،من خودم برای فرار از این افکار مخرب که مبادا کار به جایی مثل آخر این داستان ختم بشه به اینترنت سر زدم و این وبلاگ رو پیدا کردم تا خالی بشم.راستش حال میکردم ولی نظراتو که خوندم از خودم خجالت کشیدم.یاد فرمایش حضرت علی(ع) افتادم که بعضیا رو باطلشون خیلی بیشتر از حق ما پافشاری میکنن.خجالتم از اومدن به اینجا بود،من اینجا چه میکنم.رضا مارمولک میگه انسان خود به خود میل به کار خلاف داره،دست خودشم نیست.این حرفا همه درسته ولی ربط داره به جهانبینیهامون.اشکال اینجاست که دوتا جهانبینی متفاوت در یک قالب و رنگ و بو نمیگنجه.سوال:جناب آقا/خانم نویسنده آیا شما قصدی جز حال دادن به خواننده دارید؟بله یا خیر این کار خلاف جهان بینی دینی است و نه فقط اسلامی.چرا که قرآن را همه دینداران از جانب خدا میدانند و در قرآن تجاوز و نزدیکی محارم حرام و کلا زنا حرام است(البته پیامبر فرمود غیبت از زنا هم بدتر است و چرا امروزه مجازاتی ندارد؟؟؟؟).اگر بگوییم خدا برای ما نگفته پس خدا با ما بازی دارد چرا که اشتا کرده که این میشود مکتب پوچگرایی،چون یک تکه پازل نیست و جای خالی برای جابجایی بقیه که همه به هم میریزد و در نتیجه ای در مورد خدا میتوان گرفت.از طرفی خداوند راه را نشان داد و اختیار داد ولی اگر کسی تخلف کند حساب پس داده وگرنه تشویق میشود--مثال رانندگی و جریمه یا ناظم و دانش آموز،چرا؟که میشود فلسفه خلقت که خدا فرمود عبادت است:یعنی هر کاری که رضای خدا در آن باشد.پیامبر(ٌص):کسب روزی حلال،خدمت به خلق،تعلیم و تعلم،نماز،روزه و ....حال فرض کنیم در جهان تنها خدا باشد و نویسنده.آیا خدا دوست داشتنی نیست.پس رضایت او شادی بخش توست.تعریف و تمجید و ریا و انتقاد نیست.عمل کامل برای اوست.خدا عزیزه و وعدش راست.توصیه میکنم کمی تجدید نظر کنیم.و خواهش دارم دیگه هم نگین که اینجا اومدین برای چی،خب آدمه،به قولی شیر خام خورده.ما ایرانی هستیم و مشرقی.تمدن 7500ساله داریم و هیچ جاش این آیین نبوده مگر تزریقی.دوستان توصیه میکنم شرق شناسی کنید مثل غربیها که ما رو بهتر ما میشناسن.گول "مستر همفر"های بریتانیا رو نخوریم.هویتمون در خطره!

4:50 PM  
Anonymous I.E said...

benevis benevis be neveshtanet edame bede,toam dastgir mikionim mesle baghiyeye ashghalaei ke in mozakhrafato neveshtan.montazere ma bash.

1:33 PM  
Anonymous Ali.f said...

سلام
راستش فکر می کنم برای هر انسانی این آزادی وجود داره که کار هایی را که دوست داره و به نظرش صحیح است رو انجام بده و ابراز عقیده بکنه . من داستان را تا آخر خواندم ولی دوست ندارم راجع به این آدم قضاوت کنم چون ملاک درستی برای این قضاوت ندارم و فقط به یک دلیل کامنت گذاشتم چون می خواستم جمله ای از انجیل را یاد آوری کنم که میگه : با هر ملاکی که در مورده مردم قضاوت کنید با همان ملاک در مورد شما قضاوت خواهد شد . از همه خواهش می کنم که اگر می خواهید به عقیده شما احترام بگزارند اول خودتون به عقیده بقیه احترام بگزارید

3:28 AM  
Blogger maryam said...

سلام به دوستان
به نظر من همه ی ما انگار یه نقطه ی کور داریم مثلا یکی از دیده انجیل نقد می کنه ،یکی از دیده اسلام و بهایی وعلمی وروانشناسی و...و حتی کسایی که تعریف و تمجید هم می کنن در ذهن خودشون یه سایه ای از غیر عادی بودن این قضیه دارن حتی اگه به زبون نیارن ولی باید نقطه ی اشتراک خودمونو هم در نظر بگیریم، آره همه ی ما این داستانو خوندیم این بارزترین شکل وحدت در تفکر منجر به عمله یعنی ما با هر تفکری به یک شکل عمل میکنیم و با اینکه در یک مسیر هستیم با هم در تضادیم چرا؟ اصلا چرا ما باید به خودمون اجازه بدیم برای دیگران نسخه تجویز کنیم بگیم یه کاری خوبه یا بده به نظر من هر کسی محصول محیط اطراف خودشه پس فقط با ساختارهای خودتون به محیط نگاه نکنین و به دیگران هم اجازه ی فکر کردن بدید شما می تونید یه دلیل بیارین نه اینکه کسی رو به کاری نسبت بدین، پس بیشتر سعی کنین در شعاع و حیطه ی شخصی خودتون نظر بدین و بیشتر به ترمیم و راهکار فکر کنین تا تخریب و حقیر شمردن.با تشکر سروش

1:34 PM  
Anonymous Anonymous said...

fuck you mother fucker Iranians you count yourseves muslims but you are all mother fucker infidels. fucke you fuck your mother and allllll.

2:51 AM  
Anonymous Anonymous said...

کوس مادر ی ها خواهر زنا ها شرم بر شما ایرانیهای کسیف شرم بر شما.......

2:54 AM  
Anonymous Anonymous said...

خاك تو سر تو و هفت نسل بعد از تو خاك تو سر اون بدبخت هايي كه اين داستان هايي سر تا سر دروغ رو واست ميفرستن. خيلي خري. اصلا شك دارم اين داستان ها رو كسي واست فرستاده باشه همش زاييده ذهن خودته.كيرم تو كس ننت با اين بچه تربيت كردنش. بدبخت پس فردا كه مردي ميخواي جواب خدا رو چي بدي؟ بر پدر مادرت لعنت. مرگ بر تو. حرمت خواهر، برادري! مادر فرزندي و... با اين حرفات از بين ميره. ميدوني چندتا بچه با اين حرفات به نزديكترين فاميل هاشون يه جور ديگه نگاه ميكنن؟ ارزش تاسف رو هم نداري. فقط سر بزار بمير.

5:00 AM  
Anonymous Anonymous said...

Aghaion khanoma mishe khafe shid o enghad kosesher nanevisid;D hala hame filsof shodan;) ba tashakor az nevisande vase dastane topet:-*

10:37 AM  
Anonymous Anonymous said...

یادی از آتش معاد کنید و به یاد داشته باشید که خداوند توبه کاران را دوست دارد.

10:14 AM  
Anonymous Anonymous said...

می گویند: روزی عده ای از شیعیان به دیدار امام رضا(ع) آمدند و به خادم امام گفتند: می خواهیم آقا را ببینیم آقا اجازه نداد. بعد از چندین مرتبه، امام اجازه ورود را دادند. همه آمدند به امام گفتند: ما همه شیعه شماییم، چرا اجازه نمی دادید. امام(ع) فرمود: شما محب ما هستید نه شیعه ما؛ شیعه آن کسی است که به فرمان ها و دستورهای ما گوش دهد و عمل کند. قال الامام علیه السلام: ان شیعتنا هم الذین یتبعون آثارنا و یطیعونا فی جمیع اوامرنا و نواهینا فاولئک شیعتنا فاما من خالفنا فی کثیر مما فرضه الله علیه فلیسوا من شیعتنا؛ شیعه ما کسانی هستند که آثار و گامهای ما پیروی می کنند و در همه اوامر و نواهی از ما اطاعت می کنند. اینان شیعیان ما هستند و اما کسانی که در بسیاری از واجبات الهی با آن مخالفت می ورزند، ایشان از شیعیان ما نیستند. (بحارالانوار، ج 65، ص162)
در حقیقت امام(ع) می فرماید که هرکس که محبت اهل بیت(ع) را در دل دارد شیعه نیست؛ بلکه شیعه شرایط خاصی دارد که اطاعت محض و کامل از ما و فرمان های الهی یکی از آن هاست....لعنت خدا بر آنهایی که با راه اندازی سایت های غیر اخلاقی جوانان شیعه را منحرف می کنند....

2:31 PM  
Anonymous Anonymous said...

کیرم دولا پنا تو کونت خار پاره......اخه کدوم حروم زاده ای خارشو می کنه بی ناموس......کس ننت

8:16 AM  
Anonymous Anonymous said...

Salam baziya khosheshoun miyado tashakkor mikonan baziya ham fohsh midan amma man nemidonam oonaei ke fohsh midano ahle in chiza nistan tooye in sait chekar mikonan che ameli baeis mishe biyan inja va fohsh bedan???
alireza
Yahoo ID: alireza.masters

4:43 AM  
Anonymous Anonymous said...

kose madare taktaketun bi namusaaaaaaaaaaaaaaaa.akhe madar jende inja jaie vase neveshtane ahadise khar kose?umadi inja baghie ro rahnamaie koni?khub ke erza shodi shoro kardi be nasihat kardan?to ke inaro baladi be kose nanat mikhandi miai inja

6:17 PM  
Anonymous Anonymous said...

واقعا اگه دوست ندارید چرا شما کثافتا می خونید انارو؟
برید قران بخونید ...... تا بگه برید با فامیلتون ازدواج کنید .... احمقا این هم فرقی نداره با سکس باخواهر...هر جای دنیا باشید می خندند اگه بگید با فامیلتون مثل دخترخاله ازدواج کردید....آشقالا اگه بدتون می ساد چرا با فیلتر شکن به بدبختی باز می کنید می خونید؟
ولی به نظرم شما نویسنده خوبی می شید....چون خوب یلید گزارش واقعیت کنید...
کار های هد کسی به خودش ربط داره....نه به خدا و پیغمبر.....

3:24 PM  
Anonymous Anonymous said...

واقعا اگه دوست ندارید چرا شما کثافتا می خونید انارو؟
برید قران بخونید ...... تا بگه برید با فامیلتون ازدواج کنید .... احمقا این هم فرقی نداره با سکس باخواهر...هر جای دنیا باشید می خندند اگه بگید با فامیلتون مثل دخترخاله ازدواج کردید....آشقالا اگه بدتون می ساد چرا با فیلتر شکن به بدبختی باز می کنید می خونید؟
ولی به نظرم شما نویسنده خوبی می شید....چون خوب یلید گزارش واقعیت کنید...
کار های هد کسی به خودش ربط داره....نه به خدا و پیغمبر.....

3:24 PM  
Anonymous Anonymous said...

salam man fosh nemidam...


in dastanaro ham mikhoonam

bekhatere lezate jensi...

vali akhe adam ba khaharesh?ba khalash?ba madaresh???garche ina hamash dastane vali baes mishe mane noee yetor dge be namoosam negah konam...

agaram dastan mizarid berid dastane kasaiiro bezarid ke ye mozooe addi bashe...na ba sex ba namoos!

vala jendeii goftan...harzeii goftan..dastan az oona bezarid chize taajob avar nist hame ham mikhonan hal mikonan...

akhe man nemfahamam shoma khoshet miad pesar khalat ba mamanet hal kone???

moshkele asli sare gheyrato hormate,bekhatere hamin inhame behet fosh midan chon baes mishi gheyrate adama bere zire soal...

masalan hamin sara khanumo bebin...

age zendegish be ham bokhiore taghsire toe...

inhame site hast ke toosh dastane vali kasi be nevisandash fosh nadade...

KhaHesh MikoNam DasTanaTo AVaz Kon ke in GheyRatiam ke baraye adama MoOnde Az BeYn Nare...


TanQ

3:19 AM  
Anonymous aref said...

salam man fosh nemidam...


in dastanaro ham mikhoonam

bekhatere lezate jensi...

vali akhe adam ba khaharesh?ba khalash?ba madaresh???garche ina hamash dastane vali baes mishe mane noee yetor dge be namoosam negah konam...

agaram dastan mizarid berid dastane kasaiiro bezarid ke ye mozooe addi bashe...na ba sex ba namoos!

vala jendeii goftan...harzeii goftan..dastan az oona bezarid chize taajob avar nist hame ham mikhonan hal mikonan...

akhe man nemfahamam shoma khoshet miad pesar khalat ba mamanet hal kone???

moshkele asli sare gheyrato hormate,bekhatere hamin inhame behet fosh midan chon baes mishi gheyrate adama bere zire soal...

masalan hamin sara khanumo bebin...

age zendegish be ham bokhiore taghsire toe...

inhame site hast ke toosh dastane vali kasi be nevisandash fosh nadade...

KhaHesh MikoNam DasTanaTo AVaz Kon ke in GheyRatiam ke baraye adama MoOnde Az BeYn Nare...


TanQ

3:20 AM  
Anonymous Anonymous said...

salam man fosh nemidam...


in dastanaro ham mikhoonam

bekhatere lezate jensi...

vali akhe adam ba khaharesh?ba khalash?ba madaresh???garche ina hamash dastane vali baes mishe mane noee yetor dge be namoosam negah konam...

agaram dastan mizarid berid dastane kasaiiro bezarid ke ye mozooe addi bashe...na ba sex ba namoos!

vala jendeii goftan...harzeii goftan..dastan az oona bezarid chize taajob avar nist hame ham mikhonan hal mikonan...

akhe man nemfahamam shoma khoshet miad pesar khalat ba mamanet hal kone???

moshkele asli sare gheyrato hormate,bekhatere hamin inhame behet fosh midan chon baes mishi gheyrate adama bere zire soal...

masalan hamin sara khanumo bebin...

age zendegish be ham bokhiore taghsire toe...

inhame site hast ke toosh dastane vali kasi be nevisandash fosh nadade...

KhaHesh MikoNam DasTanaTo AVaz Kon ke in GheyRatiam ke baraye adama MoOnde Az BeYn Nare...


TanQ

3:20 AM  
Anonymous Anonymous said...

baba inghade hers nakhorin khar koseha in dastane foghesh doos nadarin nakhoonin :-) man ke midoonam hamatoon das be kir neshesin darin mijaghin lol

10:05 AM  
Anonymous Anonymous said...

Kire hamin bahman too kose khar madare harki ke miad inja kos sher mige . madar kose ha khob nakhoonin . chera kos migid . 50 bar bash jagh mizanan bad mian migan nakhoonin .

5:12 PM  
Anonymous Anonymous said...

نه اين كه بخوام نويسنده داستان رو سرزنش كنم ولي ايا اين غيرت و مردونگي پدران ما كه اگر نامحرم حتي اسم فاميل هاي دورشون و مي اورد مي زدن تو گوشش كجا رفته
واقعا ما چمون شده چرا به امار نگاه نمي كنيد كه همه ي ما يا حداقل 60 درصد از ما روي داستان هاي سكسي فاميلي كليك مي كنند
چه جوابي داريم بديم به پدران پدران خودمان كه پاي ناموس خون خود را مي دادند
سر شما رو درد نيارم و فكر نكنيد من از اين قائده جدام ولي جدا غيرتمون كجا رفته
كه چند تا كمبود محبت بخوان نظرما را خانواده عوض كن براي خودم و هر ايرانىبعد خودم متاسفم

8:28 PM  
Blogger FARZAD said...

با سلام ببخشيد اگه اجازه بديد منم يه نظر بدم
ديدگاه خيلي از دوستان صحيح هست ولي من فکر ميکنم اينا بيشتر بخاطر محدوديت روابط جنسي توي ايران هست که جوونا گرايش به يه نفر نزديک پيدا ميکنن
اگه اين نويسنده عزيز از روابط با يه دختر خوب به راحتي توي مملکتش لذت ميبرد ديگه دنبال خواهر و غيره نميرفت
البته کساني که اين داستانها رو ميخونن دليل نميشه که از اين جور روابط خوششون بياد
براي مثال خود من بخاطر مسائل جالبي که توي نوشته متن بکار رفته خوشم اومد که بخونم
دليل نميشه که موافق اين روابط هستم
ضمنا روابط يک نفر با خواهرش توسط کس ديگه قابل درک نيست بيشتر مثل اين ميمونه که طرف فقط با يه دختري رابطه داره
راستي بگم افکار يه نفر برا خودش محترمه لطفا به کسي توهين نکنيد
اون آقا دوست داره اين طوري فکر کنه
شايد شما توي فکرتون چيزي رو داشته باشيد که صدها بار از اين فکر بد تر باشه
ممنون
اين ايميل منه اگه خواستيد باهام چت کنيد
alisontagi@yahoo.com

9:33 PM  
Anonymous Parsi said...

آخه اينهمه جنده, جرا خوار مادر? دوستمون راست ميكفت,كمبود امكانات ارضاي جنسي و استفاده سياستهاي غربي ازاين موضوع ,مارو به راحترين راه تخليه هدايت ميكنند. يا به عبارتي مجبوريم ميفهمي اسكل , مجبوريم?!
داداش تو سوره نساء ازدواج بابا با دخترش حلاله.

5:09 AM  
Anonymous Anonymous said...

be kardane khahar va khalat edame bede mamanetam bokon to mitoni hatta babatam bokon edame bade muafagh mishi

5:24 AM  
Anonymous Anonymous said...

salam
lotfan be in afrad fohsh nadin,chon ina az nazare ravani marizan taghsire kasi nist taghsire jamaye basteye mast.vali aghaye nevisande age niyaz be komak dashti ye comment bezar ta man bedoonam niyaz be komak dari ta adresse ye ravankav ro behet bedam,ham shoma aghaye nevisande va ham kasani ke ba khandane in chiza lezat mibaran va jagh mizanan.

3:37 PM  
Anonymous Anonymous said...

شماره خواهرتو بده ما هم بکنیم

4:57 AM  
Anonymous Anonymous said...

salam man raha hastam 23 salame va faghad in dastanharoo vase lezate jensii khondam .benazare man ham onaii k dost nadariid va tohin mikonid chera varede in jor saitha mishin.ama az nevisande ham gele daram k chera sexe biyne maharem ro entekhab karde har chand k man fekr mikonam in dastanha faghad zayede takhayolatan .be nazare man bine adam va maharemesh mesle khahar va baradar hormathaiii vojod dare k nabayad onaro beshkanim.sex ye chiziye k hame khah nakhah jazbe on mishan ama yademon bashe k pardey hojbo hayaro ba maharem hefz konim.vase neveshtane in jor dastanha mozoate dg roo dar nazar begirid behtare dar zemn in mozohat momkene baese ijade fesad bine kanone khanevade beshe

5:54 AM  
Anonymous hamid said...

salam man na be to kar daram ke che arajifi sare ham kardi na be oon kos kholi ke mishine mikhoone na be oon madar jendeii ke mikhad toro nasihat kone !
Hadafe jalebi dari amma natijasho shayad khodet nabini !! Kheyi tool mikeshe ta in chiza ja biufte to aslan mohem nisti ke bekhad behet tavajoh beshe ! Bye rwbdf@yahoo.com

3:35 PM  
Anonymous mehdi.nine said...

bebin man ba kardan khalat moshkeli nadaram akhe koskesh adam ba khaharesh in karo mikone

7:55 AM  
Anonymous Anonymous said...

Agar vaghti ro ke sarf in veblog kardy . Dars khoonde booed ya kar mikardi mesle alan in ghadr be haya naboodi
Be haya . Be sharm . Kari nakon ke madaret nefrinet kone


Age kasi ba man movafeghe avale namatoon benevisid
Movafegham

Vaghean ke be haya

7:56 AM  
Anonymous Anonymous said...

Agar vaghti ro ke sarf in veblog kardy . Dars khoonde booed ya kar mikardi mesle alan in ghadr be haya naboodi
Be haya . Be sharm . Kari nakon ke madaret nefrinet kone


Age kasi ba man movafeghe avale namatoon benevisid
Movafegham

Vaghean ke be haya

7:57 AM  
Anonymous yek iranie asil said...

يكي اون بالا يه غلطي كرد (غرب زدهه)كه بايد جوابشو بدم.اول بگم كه مطرح كردن اي خيالات ذهن مردمرو خراب مي كنه خواهش مي كنم ديگه حداقل درمورد نزديكان مطلب نذار.واما جواب اون بالايي:
1-اين دولت حداقل از اون دولت ناموس نشناس قبلي كه بهتره.
2-آخه بد بخت اگه با اين دولت و دينش مشكل داري ديگه چرا به فرهنگ خودت فهش مي دي آقاي متمدن
3-اين ومن به عنوان يه وطن پرست مي گم:ايران بافرهنگ ترين تمدن رو داره-واگرحركت بي فرهنگي رخ مي ده كارآدمايي مث تواه
-بيفرهنگ-

6:52 AM  
Anonymous Anonymous said...

کامنت ها جالب بود به نظرم.
یه پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی اجتماعی ازش در میاد به راحتی.

8:31 PM  
Anonymous Anonymous said...

سلام هموطنای عزیزم من از کردستان هستم. من یه حرفی باهاتون دارم. از خوندن این چرت و برتها عصبی نشین و فکر نکنین که واقعیت داره. نویسنده این داستانها حتی زحمت فکر کردن به محتوی دستان رو هم به خودش نداده. این داستانها ترجمه کلمه به کلمه داستانهای مشابه سایتهای خارجیه. فقط اسم نفراتشو ایرانی کردن. ولی خیلی ناشیانه این کارو کردن چون از محیط داستان میشه فهمید که بازیگراش اصلا ایرانی نیستن. بس واقعا هدف از این کار چیه؟ فقط سرگرمی؟ یا خود ارضایی؟ یا نه یه برنامه حساب شده برای به هم زدن مغز نوجوونای کم ظرفیت؟ این سایتها خیلی شبیه تفکر "نیچه" هستش که دوست داشت با خواهرش ازدواج کنه. ولی خداییش ماها که اومدیم توش و کامنت گذاشتیم از سر کنجکاوی بود اما اخرش هممون یه حس مشترک داشتیم اونم تنفر از خودمون که کامبیتر رو الوده کردیم به این کثافتکاری و تنفر از این طرزتفکر غیر شرقی و غیر ایرانی. بیاین با هم بدترین فحش و بدترین لعتی رو که بلدیم براشون بفرستیم - الهی امین

2:32 AM  
Anonymous Anonymous said...

ایول

11:11 PM  
Anonymous نازی said...

وااااااااااااااااااااااااای.منم سکس میخوام.کی میاد کس منو بخوره؟؟؟؟؟؟؟؟؟

11:13 PM  
Blogger mostafa said...

...... و ...... و ....... و .....

جهاي خالي با هر كلمه اي كه فكر كني پر شده مادر جنده
شما حرومزاده هاي تخم جن اگر فكر كرديد كه مي تونيد غيرت و شفر ايراني را انقدر پايين بياريد كه حرفاي كثيفتون بشه براش ارزش كور خونديد

12:37 PM  
Anonymous Anonymous said...

فرشته بیست ساله جلو باز ساکم میزنه توپ.اول اس ام اس بزنید که خال دم پستونت سمت راست یا چپ بعد زنگ بزنید
09125769176

4:41 PM  
Anonymous Anonymous said...

salam jaaaaaaaaaaaaaaaaaaan bara on kone tange khaharert ooooooooooofffffffffffffffffff khalat khobe alhamdolela kosesh goshad nashod ba kire asghar?

8:12 AM  
Anonymous sahand said...

age khasti do gholo bekaram to khahar va khalat bem bego bia bahman in shomarame inam karte edarame... ghol nemidam ama shayad betonam to ro ham hamele konam ama yadet bashe ghol nadadam ha

8:18 AM  
Anonymous ترانه said...

ایرانی ها از دیرباز با محارمشون حال میرکدم
واقعا براتون متاسفم ایرانی ها
فکر نکنید من اهل خوندن مطالب سکسس نیستم
چرا میخونم
وی فکر سکسس با محارم منو از هر چی سکسه متنفر کرده
خاک بر سرتون ایرانی های فاسد

7:35 PM  
Anonymous صحرا said...

باورم نمیشد اما حالا میفهمم همه ایرانی ها یه مشت کثافتن
این بنده خدا هم راست میگه
بهش حق میدم
ولی براتون متاسفم بی غیرتها
خاک بسرتون
منم اههل سکسم ولی تن ادم میلرزه فکر سکس با محارم باشه کثافتها بی همه چیز

7:39 PM  
Anonymous صحرا said...

باورم نمیشد اما حالا میفهمم همه ایرانی ها یه مشت کثافتن
این بنده خدا هم راست میگه
بهش حق میدم
ولی براتون متاسفم بی غیرتها
خاک بسرتون
منم اههل سکسم ولی تن ادم میلرزه فکر سکس با محارم باشه کثافتها بی همه چیز

7:40 PM  
Anonymous بهامین said...

بابا همه گیر دادین به این یارو که چرا بادیدن 2تاکس لخت اونارو کرده.چرا یکی نمیگه اون موقع پدرومادر محترمشون کجا بودن ؟اون زیارت بخوره توسرشون که 2تا جوونو تو این وضعیت تنها میذارن میرن زیارت.ازقدیم گفتن هرجا که 2تا جنس مخالف باشه شیطان هم همونجاست،ولطفا به من بگید تو این زمانه کدوم آدمو سراغ دارین که از پس شیطان بر بیاد.به نظر من مقصر اصلی پدرومادراونا هستن که 2تا دختر وپسر جوونو ول کردن رفتن مسافرت.هرچند هممون میدونیم تمام این نوشته ها فقط قصه نویسیه.

2:05 PM  
Anonymous Anonymous said...

در کتاب معاد نوشته ایت اله دستغیب شیرازی ایشان از پیامبر اسلام نقل قول می کنندکه رسول حدا فرمود:هر مومن که شهید می شود در بهشت قصری انتظارش را می کشد که در ان قصر70حجره است و هر حجره دارای 70 تخت است و بر هر تختی 70 فرش گسترانده اند و بر هر فرشی 70 حوری نشسته و انتظار ان شهید کشته شده در راه اسلام را می کشد .با بررسی این سخن و با یک ضرب ساده ریاضی می توان به این نتیجه رسید که بر طبق سخنی که از رسول خدا نقل شده ،7 به توان 4 حوری یعنی رقمی معادل 24010000(حدود 24 میلیون ) حوری بهشتی فقط در انتظار یک شهید اسلامی می باشد .
با فرض اينكه هر كدام از فرشها 6 متر مربع باشد مساحت كل فرش ها مي شود 2058000 مترمربع با در نظر گرفتن 20% راهرو ها و راه پله و فضاهاي بدون فرش، مساحت كاخ 2469600 متر مربع به دست مي آيد.كه مي شود عمارتي با زير بناي 200 متر در 200 مترو 62 طبقه به ارتفاع 186 متر پر از حوري فقط براي يك شهيد اسلامي.
با فرض اينكه شهيد مورد نظر به هر حوري يك ساعت سرويس دهي نمايد بعد از 2740 سال كار بدون وقفه نوبت به آخرين حوري مي رسد

3:35 PM  
Anonymous Anonymous said...

تنها بازمانده يك كشتی شكسته توسط جريان آب به يك جزيره دورافتاده برده شد، با بيقراری به درگاه خداوند دعا می‌كرد تا او را نجات بخشد، ساعتها به اقيانوس چشم می‌دوخت، تا شايد نشانی از كمك بيابد اما هيچ چيز به چشم نمی‌آمد.
سرآخر نااميد شد و تصميم گرفت كه كلبه ای كوچك خارج از كلك بسازد تا از خود و وسايل اندكش را بهتر محافظت نمايد، روزی پس از آنكه از جستجوی غذا بازگشت، خانه كوچكش را در آتش يافت، دود به آسمان رفته بود،اندوهگين فرياد زد: «خدايا چگونه توانستی با من چنين كنی؟»
صبح روز بعد او با صدای يك كشتی كه به جزيره نزديك می‌شد از خواب برخاست، آن می‌آمد تا او را نجات دهد.
مرد از نجات دهندگانش پرسيد: «چطور متوجه شديد كه من اينجا هستم؟»
آنها در جواب گفتند: «ما علامت دودی را که فرستادی، ديديم!»
آسان می‌توان دلسرد شد هنگامی كه بنظر می‌رسد كارها به خوبی پيش نمی‌روند، اما نبايد اميدمان را از دست دهيم زيرا خدا در كار زندگی ماست، حتی در ميان درد و رنج.
دفعه آينده كه كلبه شما در حال سوختن است به ياد آورید كه آن شايد علامتی باشد برای فراخواندن رحمت خداوند.
برای تمام چيزهای منفی كه ما بخود می‌گوييم، خداوند پاسخ مثبتي دارد،
تو گفتی «آن غير ممكن است»، خداوند پاسخ داد «همه چيز ممكن است»،
تو گفتی «هيچ كس واقعاً مرا دوست ندارد»، خداوند پاسخ داد «من تو را دوست دارم»،
تو گفتی «من بسيار خسته هستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو آرامش خواهم داد»،
تو گفتی «من توان ادامه دادن ندارم»، خداوند پاسخ داد «رحمت من كافی است»،
تو گفتی «من نمی‌توانم مشكلات را حل كنم»، خداوند پاسخ داد «من گامهای تو را هدايت خواهم كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم آن را انجام دهم»، خداوند پاسخ داد «تو هر كاری را با من می‌توانی به انجام برسانی»،
تو گفتی «آن ارزشش را ندارد»، خداوند پاسخ داد «آن ارزش پيدا خواهد كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم خود را ببخشم»، خداوند پاسخ داد «من تو را ‌بخشیده ام»،
تو گفتی «من می‌ترسم»، خداوند پاسخ داد «من روحی ترسو به تو نداده ام»،
تو گفتی «من هميشه نگران و نااميدم»، خداوند پاسخ داد «تمام نگرانی هايت را به دوش من بگذار»،
تو گفتی «من به اندازه كافی ايمان ندارم»، خداوند پاسخ داد «من به همه به يك اندازه ايمان داده ام»،
تو گفتی «من به اندازه كافی باهوش نيستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو عقل داده ام»،
تو گفتی «من احساس تنهايی می‌كنم»، خداوند پاسخ داد «من هرگز تو را ترك نخواهم كرد»،
اين پيام را به ديگران نيز بگوييد، شاید یکی از دوستان شما هم اکنون احساس می‌كند كه كلبه اش در حال سوختن است

3:38 PM  
Anonymous Anonymous said...

تنها بازمانده يك كشتی شكسته توسط جريان آب به يك جزيره دورافتاده برده شد، با بيقراری به درگاه خداوند دعا می‌كرد تا او را نجات بخشد، ساعتها به اقيانوس چشم می‌دوخت، تا شايد نشانی از كمك بيابد اما هيچ چيز به چشم نمی‌آمد.
سرآخر نااميد شد و تصميم گرفت كه كلبه ای كوچك خارج از كلك بسازد تا از خود و وسايل اندكش را بهتر محافظت نمايد، روزی پس از آنكه از جستجوی غذا بازگشت، خانه كوچكش را در آتش يافت، دود به آسمان رفته بود،اندوهگين فرياد زد: «خدايا چگونه توانستی با من چنين كنی؟»
صبح روز بعد او با صدای يك كشتی كه به جزيره نزديك می‌شد از خواب برخاست، آن می‌آمد تا او را نجات دهد.
مرد از نجات دهندگانش پرسيد: «چطور متوجه شديد كه من اينجا هستم؟»
آنها در جواب گفتند: «ما علامت دودی را که فرستادی، ديديم!»
آسان می‌توان دلسرد شد هنگامی كه بنظر می‌رسد كارها به خوبی پيش نمی‌روند، اما نبايد اميدمان را از دست دهيم زيرا خدا در كار زندگی ماست، حتی در ميان درد و رنج.
دفعه آينده كه كلبه شما در حال سوختن است به ياد آورید كه آن شايد علامتی باشد برای فراخواندن رحمت خداوند.
برای تمام چيزهای منفی كه ما بخود می‌گوييم، خداوند پاسخ مثبتي دارد،
تو گفتی «آن غير ممكن است»، خداوند پاسخ داد «همه چيز ممكن است»،
تو گفتی «هيچ كس واقعاً مرا دوست ندارد»، خداوند پاسخ داد «من تو را دوست دارم»،
تو گفتی «من بسيار خسته هستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو آرامش خواهم داد»،
تو گفتی «من توان ادامه دادن ندارم»، خداوند پاسخ داد «رحمت من كافی است»،
تو گفتی «من نمی‌توانم مشكلات را حل كنم»، خداوند پاسخ داد «من گامهای تو را هدايت خواهم كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم آن را انجام دهم»، خداوند پاسخ داد «تو هر كاری را با من می‌توانی به انجام برسانی»،
تو گفتی «آن ارزشش را ندارد»، خداوند پاسخ داد «آن ارزش پيدا خواهد كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم خود را ببخشم»، خداوند پاسخ داد «من تو را ‌بخشیده ام»،
تو گفتی «من می‌ترسم»، خداوند پاسخ داد «من روحی ترسو به تو نداده ام»،
تو گفتی «من هميشه نگران و نااميدم»، خداوند پاسخ داد «تمام نگرانی هايت را به دوش من بگذار»،
تو گفتی «من به اندازه كافی ايمان ندارم»، خداوند پاسخ داد «من به همه به يك اندازه ايمان داده ام»،
تو گفتی «من به اندازه كافی باهوش نيستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو عقل داده ام»،
تو گفتی «من احساس تنهايی می‌كنم»، خداوند پاسخ داد «من هرگز تو را ترك نخواهم كرد»،
اين پيام را به ديگران نيز بگوييد، شاید یکی از دوستان شما هم اکنون احساس می‌كند كه كلبه اش در حال سوختن است

3:39 PM  
Anonymous Anonymous said...

تنها بازمانده يك كشتی شكسته توسط جريان آب به يك جزيره دورافتاده برده شد، با بيقراری به درگاه خداوند دعا می‌كرد تا او را نجات بخشد، ساعتها به اقيانوس چشم می‌دوخت، تا شايد نشانی از كمك بيابد اما هيچ چيز به چشم نمی‌آمد.
سرآخر نااميد شد و تصميم گرفت كه كلبه ای كوچك خارج از كلك بسازد تا از خود و وسايل اندكش را بهتر محافظت نمايد، روزی پس از آنكه از جستجوی غذا بازگشت، خانه كوچكش را در آتش يافت، دود به آسمان رفته بود،اندوهگين فرياد زد: «خدايا چگونه توانستی با من چنين كنی؟»
صبح روز بعد او با صدای يك كشتی كه به جزيره نزديك می‌شد از خواب برخاست، آن می‌آمد تا او را نجات دهد.
مرد از نجات دهندگانش پرسيد: «چطور متوجه شديد كه من اينجا هستم؟»
آنها در جواب گفتند: «ما علامت دودی را که فرستادی، ديديم!»
آسان می‌توان دلسرد شد هنگامی كه بنظر می‌رسد كارها به خوبی پيش نمی‌روند، اما نبايد اميدمان را از دست دهيم زيرا خدا در كار زندگی ماست، حتی در ميان درد و رنج.
دفعه آينده كه كلبه شما در حال سوختن است به ياد آورید كه آن شايد علامتی باشد برای فراخواندن رحمت خداوند.
برای تمام چيزهای منفی كه ما بخود می‌گوييم، خداوند پاسخ مثبتي دارد،
تو گفتی «آن غير ممكن است»، خداوند پاسخ داد «همه چيز ممكن است»،
تو گفتی «هيچ كس واقعاً مرا دوست ندارد»، خداوند پاسخ داد «من تو را دوست دارم»،
تو گفتی «من بسيار خسته هستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو آرامش خواهم داد»،
تو گفتی «من توان ادامه دادن ندارم»، خداوند پاسخ داد «رحمت من كافی است»،
تو گفتی «من نمی‌توانم مشكلات را حل كنم»، خداوند پاسخ داد «من گامهای تو را هدايت خواهم كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم آن را انجام دهم»، خداوند پاسخ داد «تو هر كاری را با من می‌توانی به انجام برسانی»،
تو گفتی «آن ارزشش را ندارد»، خداوند پاسخ داد «آن ارزش پيدا خواهد كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم خود را ببخشم»، خداوند پاسخ داد «من تو را ‌بخشیده ام»،
تو گفتی «من می‌ترسم»، خداوند پاسخ داد «من روحی ترسو به تو نداده ام»،
تو گفتی «من هميشه نگران و نااميدم»، خداوند پاسخ داد «تمام نگرانی هايت را به دوش من بگذار»،
تو گفتی «من به اندازه كافی ايمان ندارم»، خداوند پاسخ داد «من به همه به يك اندازه ايمان داده ام»،
تو گفتی «من به اندازه كافی باهوش نيستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو عقل داده ام»،
تو گفتی «من احساس تنهايی می‌كنم»، خداوند پاسخ داد «من هرگز تو را ترك نخواهم كرد»،
اين پيام را به ديگران نيز بگوييد، شاید یکی از دوستان شما هم اکنون احساس می‌كند كه كلبه اش در حال سوختن است

3:40 PM  
Anonymous Anonymous said...

تنها بازمانده يك كشتی شكسته توسط جريان آب به يك جزيره دورافتاده برده شد، با بيقراری به درگاه خداوند دعا می‌كرد تا او را نجات بخشد، ساعتها به اقيانوس چشم می‌دوخت، تا شايد نشانی از كمك بيابد اما هيچ چيز به چشم نمی‌آمد.
سرآخر نااميد شد و تصميم گرفت كه كلبه ای كوچك خارج از كلك بسازد تا از خود و وسايل اندكش را بهتر محافظت نمايد، روزی پس از آنكه از جستجوی غذا بازگشت، خانه كوچكش را در آتش يافت، دود به آسمان رفته بود،اندوهگين فرياد زد: «خدايا چگونه توانستی با من چنين كنی؟»
صبح روز بعد او با صدای يك كشتی كه به جزيره نزديك می‌شد از خواب برخاست، آن می‌آمد تا او را نجات دهد.
مرد از نجات دهندگانش پرسيد: «چطور متوجه شديد كه من اينجا هستم؟»
آنها در جواب گفتند: «ما علامت دودی را که فرستادی، ديديم!»
آسان می‌توان دلسرد شد هنگامی كه بنظر می‌رسد كارها به خوبی پيش نمی‌روند، اما نبايد اميدمان را از دست دهيم زيرا خدا در كار زندگی ماست، حتی در ميان درد و رنج.
دفعه آينده كه كلبه شما در حال سوختن است به ياد آورید كه آن شايد علامتی باشد برای فراخواندن رحمت خداوند.
برای تمام چيزهای منفی كه ما بخود می‌گوييم، خداوند پاسخ مثبتي دارد،
تو گفتی «آن غير ممكن است»، خداوند پاسخ داد «همه چيز ممكن است»،
تو گفتی «هيچ كس واقعاً مرا دوست ندارد»، خداوند پاسخ داد «من تو را دوست دارم»،
تو گفتی «من بسيار خسته هستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو آرامش خواهم داد»،
تو گفتی «من توان ادامه دادن ندارم»، خداوند پاسخ داد «رحمت من كافی است»،
تو گفتی «من نمی‌توانم مشكلات را حل كنم»، خداوند پاسخ داد «من گامهای تو را هدايت خواهم كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم آن را انجام دهم»، خداوند پاسخ داد «تو هر كاری را با من می‌توانی به انجام برسانی»،
تو گفتی «آن ارزشش را ندارد»، خداوند پاسخ داد «آن ارزش پيدا خواهد كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم خود را ببخشم»، خداوند پاسخ داد «من تو را ‌بخشیده ام»،
تو گفتی «من می‌ترسم»، خداوند پاسخ داد «من روحی ترسو به تو نداده ام»،
تو گفتی «من هميشه نگران و نااميدم»، خداوند پاسخ داد «تمام نگرانی هايت را به دوش من بگذار»،
تو گفتی «من به اندازه كافی ايمان ندارم»، خداوند پاسخ داد «من به همه به يك اندازه ايمان داده ام»،
تو گفتی «من به اندازه كافی باهوش نيستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو عقل داده ام»،
تو گفتی «من احساس تنهايی می‌كنم»، خداوند پاسخ داد «من هرگز تو را ترك نخواهم كرد»،
اين پيام را به ديگران نيز بگوييد، شاید یکی از دوستان شما هم اکنون احساس می‌كند كه كلبه اش در حال سوختن است

3:41 PM  
Anonymous Anonymous said...

تنها بازمانده يك كشتی شكسته توسط جريان آب به يك جزيره دورافتاده برده شد، با بيقراری به درگاه خداوند دعا می‌كرد تا او را نجات بخشد، ساعتها به اقيانوس چشم می‌دوخت، تا شايد نشانی از كمك بيابد اما هيچ چيز به چشم نمی‌آمد.
سرآخر نااميد شد و تصميم گرفت كه كلبه ای كوچك خارج از كلك بسازد تا از خود و وسايل اندكش را بهتر محافظت نمايد، روزی پس از آنكه از جستجوی غذا بازگشت، خانه كوچكش را در آتش يافت، دود به آسمان رفته بود،اندوهگين فرياد زد: «خدايا چگونه توانستی با من چنين كنی؟»
صبح روز بعد او با صدای يك كشتی كه به جزيره نزديك می‌شد از خواب برخاست، آن می‌آمد تا او را نجات دهد.
مرد از نجات دهندگانش پرسيد: «چطور متوجه شديد كه من اينجا هستم؟»
آنها در جواب گفتند: «ما علامت دودی را که فرستادی، ديديم!»
آسان می‌توان دلسرد شد هنگامی كه بنظر می‌رسد كارها به خوبی پيش نمی‌روند، اما نبايد اميدمان را از دست دهيم زيرا خدا در كار زندگی ماست، حتی در ميان درد و رنج.
دفعه آينده كه كلبه شما در حال سوختن است به ياد آورید كه آن شايد علامتی باشد برای فراخواندن رحمت خداوند.
برای تمام چيزهای منفی كه ما بخود می‌گوييم، خداوند پاسخ مثبتي دارد،
تو گفتی «آن غير ممكن است»، خداوند پاسخ داد «همه چيز ممكن است»،
تو گفتی «هيچ كس واقعاً مرا دوست ندارد»، خداوند پاسخ داد «من تو را دوست دارم»،
تو گفتی «من بسيار خسته هستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو آرامش خواهم داد»،
تو گفتی «من توان ادامه دادن ندارم»، خداوند پاسخ داد «رحمت من كافی است»،
تو گفتی «من نمی‌توانم مشكلات را حل كنم»، خداوند پاسخ داد «من گامهای تو را هدايت خواهم كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم آن را انجام دهم»، خداوند پاسخ داد «تو هر كاری را با من می‌توانی به انجام برسانی»،
تو گفتی «آن ارزشش را ندارد»، خداوند پاسخ داد «آن ارزش پيدا خواهد كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم خود را ببخشم»، خداوند پاسخ داد «من تو را ‌بخشیده ام»،
تو گفتی «من می‌ترسم»، خداوند پاسخ داد «من روحی ترسو به تو نداده ام»،
تو گفتی «من هميشه نگران و نااميدم»، خداوند پاسخ داد «تمام نگرانی هايت را به دوش من بگذار»،
تو گفتی «من به اندازه كافی ايمان ندارم»، خداوند پاسخ داد «من به همه به يك اندازه ايمان داده ام»،
تو گفتی «من به اندازه كافی باهوش نيستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو عقل داده ام»،
تو گفتی «من احساس تنهايی می‌كنم»، خداوند پاسخ داد «من هرگز تو را ترك نخواهم كرد»،
اين پيام را به ديگران نيز بگوييد، شاید یکی از دوستان شما هم اکنون احساس می‌كند كه كلبه اش در حال سوختن است

3:42 PM  
Anonymous Anonymous said...

تنها بازمانده يك كشتی شكسته توسط جريان آب به يك جزيره دورافتاده برده شد، با بيقراری به درگاه خداوند دعا می‌كرد تا او را نجات بخشد، ساعتها به اقيانوس چشم می‌دوخت، تا شايد نشانی از كمك بيابد اما هيچ چيز به چشم نمی‌آمد.
سرآخر نااميد شد و تصميم گرفت كه كلبه ای كوچك خارج از كلك بسازد تا از خود و وسايل اندكش را بهتر محافظت نمايد، روزی پس از آنكه از جستجوی غذا بازگشت، خانه كوچكش را در آتش يافت، دود به آسمان رفته بود،اندوهگين فرياد زد: «خدايا چگونه توانستی با من چنين كنی؟»
صبح روز بعد او با صدای يك كشتی كه به جزيره نزديك می‌شد از خواب برخاست، آن می‌آمد تا او را نجات دهد.
مرد از نجات دهندگانش پرسيد: «چطور متوجه شديد كه من اينجا هستم؟»
آنها در جواب گفتند: «ما علامت دودی را که فرستادی، ديديم!»
آسان می‌توان دلسرد شد هنگامی كه بنظر می‌رسد كارها به خوبی پيش نمی‌روند، اما نبايد اميدمان را از دست دهيم زيرا خدا در كار زندگی ماست، حتی در ميان درد و رنج.
دفعه آينده كه كلبه شما در حال سوختن است به ياد آورید كه آن شايد علامتی باشد برای فراخواندن رحمت خداوند.
برای تمام چيزهای منفی كه ما بخود می‌گوييم، خداوند پاسخ مثبتي دارد،
تو گفتی «آن غير ممكن است»، خداوند پاسخ داد «همه چيز ممكن است»،
تو گفتی «هيچ كس واقعاً مرا دوست ندارد»، خداوند پاسخ داد «من تو را دوست دارم»،
تو گفتی «من بسيار خسته هستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو آرامش خواهم داد»،
تو گفتی «من توان ادامه دادن ندارم»، خداوند پاسخ داد «رحمت من كافی است»،
تو گفتی «من نمی‌توانم مشكلات را حل كنم»، خداوند پاسخ داد «من گامهای تو را هدايت خواهم كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم آن را انجام دهم»، خداوند پاسخ داد «تو هر كاری را با من می‌توانی به انجام برسانی»،
تو گفتی «آن ارزشش را ندارد»، خداوند پاسخ داد «آن ارزش پيدا خواهد كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم خود را ببخشم»، خداوند پاسخ داد «من تو را ‌بخشیده ام»،
تو گفتی «من می‌ترسم»، خداوند پاسخ داد «من روحی ترسو به تو نداده ام»،
تو گفتی «من هميشه نگران و نااميدم»، خداوند پاسخ داد «تمام نگرانی هايت را به دوش من بگذار»،
تو گفتی «من به اندازه كافی ايمان ندارم»، خداوند پاسخ داد «من به همه به يك اندازه ايمان داده ام»،
تو گفتی «من به اندازه كافی باهوش نيستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو عقل داده ام»،
تو گفتی «من احساس تنهايی می‌كنم»، خداوند پاسخ داد «من هرگز تو را ترك نخواهم كرد»،
اين پيام را به ديگران نيز بگوييد، شاید یکی از دوستان شما هم اکنون احساس می‌كند كه كلبه اش در حال سوختن است

3:43 PM  
Anonymous Anonymous said...

http://www.blogger.com/comment.g?blogID=9513845&postID=111296217883216010&page=1&token=1301784158363

3:44 PM  
Anonymous Anonymous said...

تنها بازمانده يك كشتی شكسته توسط جريان آب به يك جزيره دورافتاده برده شد، با بيقراری به درگاه خداوند دعا می‌كرد تا او را نجات بخشد، ساعتها به اقيانوس چشم می‌دوخت، تا شايد نشانی از كمك بيابد اما هيچ چيز به چشم نمی‌آمد.
سرآخر نااميد شد و تصميم گرفت كه كلبه ای كوچك خارج از كلك بسازد تا از خود و وسايل اندكش را بهتر محافظت نمايد، روزی پس از آنكه از جستجوی غذا بازگشت، خانه كوچكش را در آتش يافت، دود به آسمان رفته بود،اندوهگين فرياد زد: «خدايا چگونه توانستی با من چنين كنی؟»
صبح روز بعد او با صدای يك كشتی كه به جزيره نزديك می‌شد از خواب برخاست، آن می‌آمد تا او را نجات دهد.
مرد از نجات دهندگانش پرسيد: «چطور متوجه شديد كه من اينجا هستم؟»
آنها در جواب گفتند: «ما علامت دودی را که فرستادی، ديديم!»
آسان می‌توان دلسرد شد هنگامی كه بنظر می‌رسد كارها به خوبی پيش نمی‌روند، اما نبايد اميدمان را از دست دهيم زيرا خدا در كار زندگی ماست، حتی در ميان درد و رنج.
دفعه آينده كه كلبه شما در حال سوختن است به ياد آورید كه آن شايد علامتی باشد برای فراخواندن رحمت خداوند.
برای تمام چيزهای منفی كه ما بخود می‌گوييم، خداوند پاسخ مثبتي دارد،
تو گفتی «آن غير ممكن است»، خداوند پاسخ داد «همه چيز ممكن است»،
تو گفتی «هيچ كس واقعاً مرا دوست ندارد»، خداوند پاسخ داد «من تو را دوست دارم»،
تو گفتی «من بسيار خسته هستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو آرامش خواهم داد»،
تو گفتی «من توان ادامه دادن ندارم»، خداوند پاسخ داد «رحمت من كافی است»،
تو گفتی «من نمی‌توانم مشكلات را حل كنم»، خداوند پاسخ داد «من گامهای تو را هدايت خواهم كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم آن را انجام دهم»، خداوند پاسخ داد «تو هر كاری را با من می‌توانی به انجام برسانی»،
تو گفتی «آن ارزشش را ندارد»، خداوند پاسخ داد «آن ارزش پيدا خواهد كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم خود را ببخشم»، خداوند پاسخ داد «من تو را ‌بخشیده ام»،
تو گفتی «من می‌ترسم»، خداوند پاسخ داد «من روحی ترسو به تو نداده ام»،
تو گفتی «من هميشه نگران و نااميدم»، خداوند پاسخ داد «تمام نگرانی هايت را به دوش من بگذار»،
تو گفتی «من به اندازه كافی ايمان ندارم»، خداوند پاسخ داد «من به همه به يك اندازه ايمان داده ام»،
تو گفتی «من به اندازه كافی باهوش نيستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو عقل داده ام»،
تو گفتی «من احساس تنهايی می‌كنم»، خداوند پاسخ داد «من هرگز تو را ترك نخواهم كرد»،
اين پيام را به ديگران نيز بگوييد، شاید یکی از دوستان شما هم اکنون احساس می‌كند كه كلبه اش در حال سوختن است

3:49 PM  
Anonymous Anonymous said...

تنها بازمانده يك كشتی شكسته توسط جريان آب به يك جزيره دورافتاده برده شد، با بيقراری به درگاه خداوند دعا می‌كرد تا او را نجات بخشد، ساعتها به اقيانوس چشم می‌دوخت، تا شايد نشانی از كمك بيابد اما هيچ چيز به چشم نمی‌آمد.
سرآخر نااميد شد و تصميم گرفت كه كلبه ای كوچك خارج از كلك بسازد تا از خود و وسايل اندكش را بهتر محافظت نمايد، روزی پس از آنكه از جستجوی غذا بازگشت، خانه كوچكش را در آتش يافت، دود به آسمان رفته بود،اندوهگين فرياد زد: «خدايا چگونه توانستی با من چنين كنی؟»
صبح روز بعد او با صدای يك كشتی كه به جزيره نزديك می‌شد از خواب برخاست، آن می‌آمد تا او را نجات دهد.
مرد از نجات دهندگانش پرسيد: «چطور متوجه شديد كه من اينجا هستم؟»
آنها در جواب گفتند: «ما علامت دودی را که فرستادی، ديديم!»
آسان می‌توان دلسرد شد هنگامی كه بنظر می‌رسد كارها به خوبی پيش نمی‌روند، اما نبايد اميدمان را از دست دهيم زيرا خدا در كار زندگی ماست، حتی در ميان درد و رنج.
دفعه آينده كه كلبه شما در حال سوختن است به ياد آورید كه آن شايد علامتی باشد برای فراخواندن رحمت خداوند.
برای تمام چيزهای منفی كه ما بخود می‌گوييم، خداوند پاسخ مثبتي دارد،
تو گفتی «آن غير ممكن است»، خداوند پاسخ داد «همه چيز ممكن است»،
تو گفتی «هيچ كس واقعاً مرا دوست ندارد»، خداوند پاسخ داد «من تو را دوست دارم»،
تو گفتی «من بسيار خسته هستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو آرامش خواهم داد»،
تو گفتی «من توان ادامه دادن ندارم»، خداوند پاسخ داد «رحمت من كافی است»،
تو گفتی «من نمی‌توانم مشكلات را حل كنم»، خداوند پاسخ داد «من گامهای تو را هدايت خواهم كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم آن را انجام دهم»، خداوند پاسخ داد «تو هر كاری را با من می‌توانی به انجام برسانی»،
تو گفتی «آن ارزشش را ندارد»، خداوند پاسخ داد «آن ارزش پيدا خواهد كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم خود را ببخشم»، خداوند پاسخ داد «من تو را ‌بخشیده ام»،
تو گفتی «من می‌ترسم»، خداوند پاسخ داد «من روحی ترسو به تو نداده ام»،
تو گفتی «من هميشه نگران و نااميدم»، خداوند پاسخ داد «تمام نگرانی هايت را به دوش من بگذار»،
تو گفتی «من به اندازه كافی ايمان ندارم»، خداوند پاسخ داد «من به همه به يك اندازه ايمان داده ام»،
تو گفتی «من به اندازه كافی باهوش نيستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو عقل داده ام»،
تو گفتی «من احساس تنهايی می‌كنم»، خداوند پاسخ داد «من هرگز تو را ترك نخواهم كرد»،
اين پيام را به ديگران نيز بگوييد، شاید یکی از دوستان شما هم اکنون احساس می‌كند كه كلبه اش در حال سوختن است

3:50 PM  
Anonymous Anonymous said...

تنها بازمانده يك كشتی شكسته توسط جريان آب به يك جزيره دورافتاده برده شد، با بيقراری به درگاه خداوند دعا می‌كرد تا او را نجات بخشد، ساعتها به اقيانوس چشم می‌دوخت، تا شايد نشانی از كمك بيابد اما هيچ چيز به چشم نمی‌آمد.
سرآخر نااميد شد و تصميم گرفت كه كلبه ای كوچك خارج از كلك بسازد تا از خود و وسايل اندكش را بهتر محافظت نمايد، روزی پس از آنكه از جستجوی غذا بازگشت، خانه كوچكش را در آتش يافت، دود به آسمان رفته بود،اندوهگين فرياد زد: «خدايا چگونه توانستی با من چنين كنی؟»
صبح روز بعد او با صدای يك كشتی كه به جزيره نزديك می‌شد از خواب برخاست، آن می‌آمد تا او را نجات دهد.
مرد از نجات دهندگانش پرسيد: «چطور متوجه شديد كه من اينجا هستم؟»
آنها در جواب گفتند: «ما علامت دودی را که فرستادی، ديديم!»
آسان می‌توان دلسرد شد هنگامی كه بنظر می‌رسد كارها به خوبی پيش نمی‌روند، اما نبايد اميدمان را از دست دهيم زيرا خدا در كار زندگی ماست، حتی در ميان درد و رنج.
دفعه آينده كه كلبه شما در حال سوختن است به ياد آورید كه آن شايد علامتی باشد برای فراخواندن رحمت خداوند.
برای تمام چيزهای منفی كه ما بخود می‌گوييم، خداوند پاسخ مثبتي دارد،
تو گفتی «آن غير ممكن است»، خداوند پاسخ داد «همه چيز ممكن است»،
تو گفتی «هيچ كس واقعاً مرا دوست ندارد»، خداوند پاسخ داد «من تو را دوست دارم»،
تو گفتی «من بسيار خسته هستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو آرامش خواهم داد»،
تو گفتی «من توان ادامه دادن ندارم»، خداوند پاسخ داد «رحمت من كافی است»،
تو گفتی «من نمی‌توانم مشكلات را حل كنم»، خداوند پاسخ داد «من گامهای تو را هدايت خواهم كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم آن را انجام دهم»، خداوند پاسخ داد «تو هر كاری را با من می‌توانی به انجام برسانی»،
تو گفتی «آن ارزشش را ندارد»، خداوند پاسخ داد «آن ارزش پيدا خواهد كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم خود را ببخشم»، خداوند پاسخ داد «من تو را ‌بخشیده ام»،
تو گفتی «من می‌ترسم»، خداوند پاسخ داد «من روحی ترسو به تو نداده ام»،
تو گفتی «من هميشه نگران و نااميدم»، خداوند پاسخ داد «تمام نگرانی هايت را به دوش من بگذار»،
تو گفتی «من به اندازه كافی ايمان ندارم»، خداوند پاسخ داد «من به همه به يك اندازه ايمان داده ام»،
تو گفتی «من به اندازه كافی باهوش نيستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو عقل داده ام»،
تو گفتی «من احساس تنهايی می‌كنم»، خداوند پاسخ داد «من هرگز تو را ترك نخواهم كرد»،
اين پيام را به ديگران نيز بگوييد، شاید یکی از دوستان شما هم اکنون احساس می‌كند كه كلبه اش در حال سوختن است

3:51 PM  
Anonymous Anonymous said...

تنها بازمانده يك كشتی شكسته توسط جريان آب به يك جزيره دورافتاده برده شد، با بيقراری به درگاه خداوند دعا می‌كرد تا او را نجات بخشد، ساعتها به اقيانوس چشم می‌دوخت، تا شايد نشانی از كمك بيابد اما هيچ چيز به چشم نمی‌آمد.
سرآخر نااميد شد و تصميم گرفت كه كلبه ای كوچك خارج از كلك بسازد تا از خود و وسايل اندكش را بهتر محافظت نمايد، روزی پس از آنكه از جستجوی غذا بازگشت، خانه كوچكش را در آتش يافت، دود به آسمان رفته بود،اندوهگين فرياد زد: «خدايا چگونه توانستی با من چنين كنی؟»
صبح روز بعد او با صدای يك كشتی كه به جزيره نزديك می‌شد از خواب برخاست، آن می‌آمد تا او را نجات دهد.
مرد از نجات دهندگانش پرسيد: «چطور متوجه شديد كه من اينجا هستم؟»
آنها در جواب گفتند: «ما علامت دودی را که فرستادی، ديديم!»
آسان می‌توان دلسرد شد هنگامی كه بنظر می‌رسد كارها به خوبی پيش نمی‌روند، اما نبايد اميدمان را از دست دهيم زيرا خدا در كار زندگی ماست، حتی در ميان درد و رنج.
دفعه آينده كه كلبه شما در حال سوختن است به ياد آورید كه آن شايد علامتی باشد برای فراخواندن رحمت خداوند.
برای تمام چيزهای منفی كه ما بخود می‌گوييم، خداوند پاسخ مثبتي دارد،
تو گفتی «آن غير ممكن است»، خداوند پاسخ داد «همه چيز ممكن است»،
تو گفتی «هيچ كس واقعاً مرا دوست ندارد»، خداوند پاسخ داد «من تو را دوست دارم»،
تو گفتی «من بسيار خسته هستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو آرامش خواهم داد»،
تو گفتی «من توان ادامه دادن ندارم»، خداوند پاسخ داد «رحمت من كافی است»،
تو گفتی «من نمی‌توانم مشكلات را حل كنم»، خداوند پاسخ داد «من گامهای تو را هدايت خواهم كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم آن را انجام دهم»، خداوند پاسخ داد «تو هر كاری را با من می‌توانی به انجام برسانی»،
تو گفتی «آن ارزشش را ندارد»، خداوند پاسخ داد «آن ارزش پيدا خواهد كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم خود را ببخشم»، خداوند پاسخ داد «من تو را ‌بخشیده ام»،
تو گفتی «من می‌ترسم»، خداوند پاسخ داد «من روحی ترسو به تو نداده ام»،
تو گفتی «من هميشه نگران و نااميدم»، خداوند پاسخ داد «تمام نگرانی هايت را به دوش من بگذار»،
تو گفتی «من به اندازه كافی ايمان ندارم»، خداوند پاسخ داد «من به همه به يك اندازه ايمان داده ام»،
تو گفتی «من به اندازه كافی باهوش نيستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو عقل داده ام»،
تو گفتی «من احساس تنهايی می‌كنم»، خداوند پاسخ داد «من هرگز تو را ترك نخواهم كرد»،
اين پيام را به ديگران نيز بگوييد، شاید یکی از دوستان شما هم اکنون احساس می‌كند كه كلبه اش در حال سوختن است

3:52 PM  
Anonymous Anonymous said...

تنها بازمانده يك كشتی شكسته توسط جريان آب به يك جزيره دورافتاده برده شد، با بيقراری به درگاه خداوند دعا می‌كرد تا او را نجات بخشد، ساعتها به اقيانوس چشم می‌دوخت، تا شايد نشانی از كمك بيابد اما هيچ چيز به چشم نمی‌آمد.
سرآخر نااميد شد و تصميم گرفت كه كلبه ای كوچك خارج از كلك بسازد تا از خود و وسايل اندكش را بهتر محافظت نمايد، روزی پس از آنكه از جستجوی غذا بازگشت، خانه كوچكش را در آتش يافت، دود به آسمان رفته بود،اندوهگين فرياد زد: «خدايا چگونه توانستی با من چنين كنی؟»
صبح روز بعد او با صدای يك كشتی كه به جزيره نزديك می‌شد از خواب برخاست، آن می‌آمد تا او را نجات دهد.
مرد از نجات دهندگانش پرسيد: «چطور متوجه شديد كه من اينجا هستم؟»
آنها در جواب گفتند: «ما علامت دودی را که فرستادی، ديديم!»
آسان می‌توان دلسرد شد هنگامی كه بنظر می‌رسد كارها به خوبی پيش نمی‌روند، اما نبايد اميدمان را از دست دهيم زيرا خدا در كار زندگی ماست، حتی در ميان درد و رنج.
دفعه آينده كه كلبه شما در حال سوختن است به ياد آورید كه آن شايد علامتی باشد برای فراخواندن رحمت خداوند.
برای تمام چيزهای منفی كه ما بخود می‌گوييم، خداوند پاسخ مثبتي دارد،
تو گفتی «آن غير ممكن است»، خداوند پاسخ داد «همه چيز ممكن است»،
تو گفتی «هيچ كس واقعاً مرا دوست ندارد»، خداوند پاسخ داد «من تو را دوست دارم»،
تو گفتی «من بسيار خسته هستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو آرامش خواهم داد»،
تو گفتی «من توان ادامه دادن ندارم»، خداوند پاسخ داد «رحمت من كافی است»،
تو گفتی «من نمی‌توانم مشكلات را حل كنم»، خداوند پاسخ داد «من گامهای تو را هدايت خواهم كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم آن را انجام دهم»، خداوند پاسخ داد «تو هر كاری را با من می‌توانی به انجام برسانی»،
تو گفتی «آن ارزشش را ندارد»، خداوند پاسخ داد «آن ارزش پيدا خواهد كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم خود را ببخشم»، خداوند پاسخ داد «من تو را ‌بخشیده ام»،
تو گفتی «من می‌ترسم»، خداوند پاسخ داد «من روحی ترسو به تو نداده ام»،
تو گفتی «من هميشه نگران و نااميدم»، خداوند پاسخ داد «تمام نگرانی هايت را به دوش من بگذار»،
تو گفتی «من به اندازه كافی ايمان ندارم»، خداوند پاسخ داد «من به همه به يك اندازه ايمان داده ام»،
تو گفتی «من به اندازه كافی باهوش نيستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو عقل داده ام»،
تو گفتی «من احساس تنهايی می‌كنم»، خداوند پاسخ داد «من هرگز تو را ترك نخواهم كرد»،
اين پيام را به ديگران نيز بگوييد، شاید یکی از دوستان شما هم اکنون احساس می‌كند كه كلبه اش در حال سوختن است

3:52 PM  
Anonymous Anonymous said...

تنها بازمانده يك كشتی شكسته توسط جريان آب به يك جزيره دورافتاده برده شد، با بيقراری به درگاه خداوند دعا می‌كرد تا او را نجات بخشد، ساعتها به اقيانوس چشم می‌دوخت، تا شايد نشانی از كمك بيابد اما هيچ چيز به چشم نمی‌آمد.
سرآخر نااميد شد و تصميم گرفت كه كلبه ای كوچك خارج از كلك بسازد تا از خود و وسايل اندكش را بهتر محافظت نمايد، روزی پس از آنكه از جستجوی غذا بازگشت، خانه كوچكش را در آتش يافت، دود به آسمان رفته بود،اندوهگين فرياد زد: «خدايا چگونه توانستی با من چنين كنی؟»
صبح روز بعد او با صدای يك كشتی كه به جزيره نزديك می‌شد از خواب برخاست، آن می‌آمد تا او را نجات دهد.
مرد از نجات دهندگانش پرسيد: «چطور متوجه شديد كه من اينجا هستم؟»
آنها در جواب گفتند: «ما علامت دودی را که فرستادی، ديديم!»
آسان می‌توان دلسرد شد هنگامی كه بنظر می‌رسد كارها به خوبی پيش نمی‌روند، اما نبايد اميدمان را از دست دهيم زيرا خدا در كار زندگی ماست، حتی در ميان درد و رنج.
دفعه آينده كه كلبه شما در حال سوختن است به ياد آورید كه آن شايد علامتی باشد برای فراخواندن رحمت خداوند.
برای تمام چيزهای منفی كه ما بخود می‌گوييم، خداوند پاسخ مثبتي دارد،
تو گفتی «آن غير ممكن است»، خداوند پاسخ داد «همه چيز ممكن است»،
تو گفتی «هيچ كس واقعاً مرا دوست ندارد»، خداوند پاسخ داد «من تو را دوست دارم»،
تو گفتی «من بسيار خسته هستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو آرامش خواهم داد»،
تو گفتی «من توان ادامه دادن ندارم»، خداوند پاسخ داد «رحمت من كافی است»،
تو گفتی «من نمی‌توانم مشكلات را حل كنم»، خداوند پاسخ داد «من گامهای تو را هدايت خواهم كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم آن را انجام دهم»، خداوند پاسخ داد «تو هر كاری را با من می‌توانی به انجام برسانی»،
تو گفتی «آن ارزشش را ندارد»، خداوند پاسخ داد «آن ارزش پيدا خواهد كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم خود را ببخشم»، خداوند پاسخ داد «من تو را ‌بخشیده ام»،
تو گفتی «من می‌ترسم»، خداوند پاسخ داد «من روحی ترسو به تو نداده ام»،
تو گفتی «من هميشه نگران و نااميدم»، خداوند پاسخ داد «تمام نگرانی هايت را به دوش من بگذار»،
تو گفتی «من به اندازه كافی ايمان ندارم»، خداوند پاسخ داد «من به همه به يك اندازه ايمان داده ام»،
تو گفتی «من به اندازه كافی باهوش نيستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو عقل داده ام»،
تو گفتی «من احساس تنهايی می‌كنم»، خداوند پاسخ داد «من هرگز تو را ترك نخواهم كرد»،
اين پيام را به ديگران نيز بگوييد، شاید یکی از دوستان شما هم اکنون احساس می‌كند كه كلبه اش در حال سوختن است

3:53 PM  
Anonymous Anonymous said...

تنها بازمانده يك كشتی شكسته توسط جريان آب به يك جزيره دورافتاده برده شد، با بيقراری به درگاه خداوند دعا می‌كرد تا او را نجات بخشد، ساعتها به اقيانوس چشم می‌دوخت، تا شايد نشانی از كمك بيابد اما هيچ چيز به چشم نمی‌آمد.
سرآخر نااميد شد و تصميم گرفت كه كلبه ای كوچك خارج از كلك بسازد تا از خود و وسايل اندكش را بهتر محافظت نمايد، روزی پس از آنكه از جستجوی غذا بازگشت، خانه كوچكش را در آتش يافت، دود به آسمان رفته بود،اندوهگين فرياد زد: «خدايا چگونه توانستی با من چنين كنی؟»
صبح روز بعد او با صدای يك كشتی كه به جزيره نزديك می‌شد از خواب برخاست، آن می‌آمد تا او را نجات دهد.
مرد از نجات دهندگانش پرسيد: «چطور متوجه شديد كه من اينجا هستم؟»
آنها در جواب گفتند: «ما علامت دودی را که فرستادی، ديديم!»
آسان می‌توان دلسرد شد هنگامی كه بنظر می‌رسد كارها به خوبی پيش نمی‌روند، اما نبايد اميدمان را از دست دهيم زيرا خدا در كار زندگی ماست، حتی در ميان درد و رنج.
دفعه آينده كه كلبه شما در حال سوختن است به ياد آورید كه آن شايد علامتی باشد برای فراخواندن رحمت خداوند.
برای تمام چيزهای منفی كه ما بخود می‌گوييم، خداوند پاسخ مثبتي دارد،
تو گفتی «آن غير ممكن است»، خداوند پاسخ داد «همه چيز ممكن است»،
تو گفتی «هيچ كس واقعاً مرا دوست ندارد»، خداوند پاسخ داد «من تو را دوست دارم»،
تو گفتی «من بسيار خسته هستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو آرامش خواهم داد»،
تو گفتی «من توان ادامه دادن ندارم»، خداوند پاسخ داد «رحمت من كافی است»،
تو گفتی «من نمی‌توانم مشكلات را حل كنم»، خداوند پاسخ داد «من گامهای تو را هدايت خواهم كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم آن را انجام دهم»، خداوند پاسخ داد «تو هر كاری را با من می‌توانی به انجام برسانی»،
تو گفتی «آن ارزشش را ندارد»، خداوند پاسخ داد «آن ارزش پيدا خواهد كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم خود را ببخشم»، خداوند پاسخ داد «من تو را ‌بخشیده ام»،
تو گفتی «من می‌ترسم»، خداوند پاسخ داد «من روحی ترسو به تو نداده ام»،
تو گفتی «من هميشه نگران و نااميدم»، خداوند پاسخ داد «تمام نگرانی هايت را به دوش من بگذار»،
تو گفتی «من به اندازه كافی ايمان ندارم»، خداوند پاسخ داد «من به همه به يك اندازه ايمان داده ام»،
تو گفتی «من به اندازه كافی باهوش نيستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو عقل داده ام»،
تو گفتی «من احساس تنهايی می‌كنم»، خداوند پاسخ داد «من هرگز تو را ترك نخواهم كرد»،
اين پيام را به ديگران نيز بگوييد، شاید یکی از دوستان شما هم اکنون احساس می‌كند كه كلبه اش در حال سوختن است

3:54 PM  
Anonymous Anonymous said...

تنها بازمانده يك كشتی شكسته توسط جريان آب به يك جزيره دورافتاده برده شد، با بيقراری به درگاه خداوند دعا می‌كرد تا او را نجات بخشد، ساعتها به اقيانوس چشم می‌دوخت، تا شايد نشانی از كمك بيابد اما هيچ چيز به چشم نمی‌آمد.
سرآخر نااميد شد و تصميم گرفت كه كلبه ای كوچك خارج از كلك بسازد تا از خود و وسايل اندكش را بهتر محافظت نمايد، روزی پس از آنكه از جستجوی غذا بازگشت، خانه كوچكش را در آتش يافت، دود به آسمان رفته بود،اندوهگين فرياد زد: «خدايا چگونه توانستی با من چنين كنی؟»
صبح روز بعد او با صدای يك كشتی كه به جزيره نزديك می‌شد از خواب برخاست، آن می‌آمد تا او را نجات دهد.
مرد از نجات دهندگانش پرسيد: «چطور متوجه شديد كه من اينجا هستم؟»
آنها در جواب گفتند: «ما علامت دودی را که فرستادی، ديديم!»
آسان می‌توان دلسرد شد هنگامی كه بنظر می‌رسد كارها به خوبی پيش نمی‌روند، اما نبايد اميدمان را از دست دهيم زيرا خدا در كار زندگی ماست، حتی در ميان درد و رنج.
دفعه آينده كه كلبه شما در حال سوختن است به ياد آورید كه آن شايد علامتی باشد برای فراخواندن رحمت خداوند.
برای تمام چيزهای منفی كه ما بخود می‌گوييم، خداوند پاسخ مثبتي دارد،
تو گفتی «آن غير ممكن است»، خداوند پاسخ داد «همه چيز ممكن است»،
تو گفتی «هيچ كس واقعاً مرا دوست ندارد»، خداوند پاسخ داد «من تو را دوست دارم»،
تو گفتی «من بسيار خسته هستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو آرامش خواهم داد»،
تو گفتی «من توان ادامه دادن ندارم»، خداوند پاسخ داد «رحمت من كافی است»،
تو گفتی «من نمی‌توانم مشكلات را حل كنم»، خداوند پاسخ داد «من گامهای تو را هدايت خواهم كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم آن را انجام دهم»، خداوند پاسخ داد «تو هر كاری را با من می‌توانی به انجام برسانی»،
تو گفتی «آن ارزشش را ندارد»، خداوند پاسخ داد «آن ارزش پيدا خواهد كرد»،
تو گفتی «من نمی‌توانم خود را ببخشم»، خداوند پاسخ داد «من تو را ‌بخشیده ام»،
تو گفتی «من می‌ترسم»، خداوند پاسخ داد «من روحی ترسو به تو نداده ام»،
تو گفتی «من هميشه نگران و نااميدم»، خداوند پاسخ داد «تمام نگرانی هايت را به دوش من بگذار»،
تو گفتی «من به اندازه كافی ايمان ندارم»، خداوند پاسخ داد «من به همه به يك اندازه ايمان داده ام»،
تو گفتی «من به اندازه كافی باهوش نيستم»، خداوند پاسخ داد «من به تو عقل داده ام»،
تو گفتی «من احساس تنهايی می‌كنم»، خداوند پاسخ داد «من هرگز تو را ترك نخواهم كرد»،
اين پيام را به ديگران نيز بگوييد، شاید یکی از دوستان شما هم اکنون احساس می‌كند كه كلبه اش در حال سوختن است

4:10 PM  
Anonymous Anonymous said...

Dear Professor Afshar,
Hi.
I hope you’re ok.
It was a pleasure for me participating in your Master Classes.
Attached is a music score.
If it is possible ,please do me a favor and take a look at this file.
I’ll appreciate it if you tell me your opinion about this file.
That’s really kind of you.
Looking forward to see you in Iran.
Yours faithfully,

4:20 PM  
Anonymous Anonymous said...

Dear Professor Afshar,
Hi.
I hope you’re ok.
It was a pleasure for me participating in your Master Classes.
Attached is a music score.
If it is possible ,please do me a favor and take a look at this file.
I’ll appreciate it if you tell me your opinion about this file.
That’s really kind of you.
Looking forward to see you in Iran.
Yours faithfully,

4:21 PM  
Anonymous Anonymous said...

Dear Professor Afshar,
Hi.
I hope you’re ok.
It was a pleasure for me participating in your Master Classes.
Attached is a music score.
If it is possible ,please do me a favor and take a look at this file.
I’ll appreciate it if you tell me your opinion about this file.
That’s really kind of you.
Looking forward to see you in Iran.
Yours faithfully,

4:21 PM  
Anonymous Anonymous said...

Dear Professor Afshar,
Hi.
I hope you’re ok.
It was a pleasure for me participating in your Master Classes.
Attached is a music score.
If it is possible ,please do me a favor and take a look at this file.
I’ll appreciate it if you tell me your opinion about this file.
That’s really kind of you.
Looking forward to see you in Iran.
Yours faithfully,

4:21 PM  
Anonymous Anonymous said...

Dear Professor Afshar,
Hi.
I hope you’re ok.
It was a pleasure for me participating in your Master Classes.
Attached is a music score.
If it is possible ,please do me a favor and take a look at this file.
I’ll appreciate it if you tell me your opinion about this file.
That’s really kind of you.
Looking forward to see you in Iran.
Yours faithfully,

4:22 PM  
Anonymous Anonymous said...

Dear Professor Afshar,
Hi.
I hope you’re ok.
It was a pleasure for me participating in your Master Classes.
Attached is a music score.
If it is possible ,please do me a favor and take a look at this file.
I’ll appreciate it if you tell me your opinion about this file.
That’s really kind of you.
Looking forward to see you in Iran.
Yours faithfully,

4:23 PM  
Anonymous Anonymous said...

Dear Professor Afshar,
Hi.
I hope you’re ok.
It was a pleasure for me participating in your Master Classes.
Attached is a music score.
If it is possible ,please do me a favor and take a look at this file.
I’ll appreciate it if you tell me your opinion about this file.
That’s really kind of you.
Looking forward to see you in Iran.
Yours faithfully,

4:26 PM  
Anonymous Anonymous said...

Dear Professor Afshar,
Hi.
I hope you’re ok.
It was a pleasure for me participating in your Master Classes.
Attached is a music score.
If it is possible ,please do me a favor and take a look at this file.
I’ll appreciate it if you tell me your opinion about this file.
That’s really kind of you.
Looking forward to see you in Iran.
Yours faithfully,

4:28 PM  
Anonymous Anonymous said...

یک روز یک پسر کوچولو که می خواست انشاء بنویسه از پدرش می پرسه: پدر جان
! لطفا برای من بگین سیاست یعنی چی !؟
.

1:23 PM  
Anonymous Anonymous said...

یک روز یک پسر کوچولو که می خواست انشاء بنویسه از پدرش می پرسه: پدر جان
! لطفا برای من بگین سیاست یعنی چی !؟
.

1:24 PM  
Anonymous Anonymous said...

یک روز یک پسر کوچولو که می خواست انشاء بنویسه از پدرش می پرسه: پدر جان
! لطفا برای من بگین سیاست یعنی چی !؟
.

1:24 PM  
Anonymous Anonymous said...

یک روز یک پسر کوچولو که می خواست انشاء بنویسه از پدرش می پرسه: پدر جان
! لطفا برای من بگین سیاست یعنی چی !؟
.

1:27 PM  
Anonymous Anonymous said...

یک روز یک پسر کوچولو که می خواست انشاء بنویسه از پدرش می پرسه: پدر جان
! لطفا برای من بگین سیاست یعنی چی !؟
.

1:28 PM  
Anonymous Anonymous said...

یک روز یک پسر کوچولو که می خواست انشاء بنویسه از پدرش می پرسه: پدر جان
! لطفا برای من بگین سیاست یعنی چی !؟
.

1:29 PM  
Anonymous Anonymous said...

یک روز یک پسر کوچولو که می خواست انشاء بنویسه از پدرش می پرسه: پدر جان
! لطفا برای من بگین سیاست یعنی چی !؟
.

1:34 PM  
Anonymous Anonymous said...

یک روز یک پسر کوچولو که می خواست انشاء بنویسه از پدرش می پرسه: پدر جان
! لطفا برای من بگین سیاست یعنی چی !؟
.

1:35 PM  
Anonymous Anonymous said...

فرشته بیست ساله جلو باز ساکم میزنه توپ.اول اس ام اس بزنید که خال دم پستونت سمت راست یا چپ بعد زنگ بزنید
09125769176

1:20 PM  
Anonymous Anonymous said...

فرشته بیست ساله جلو باز ساکم میزنه توپ.اول اس ام اس بزنید که خال دم پستونت سمت راست یا چپ بعد زنگ بزنید
09125769176

1:22 PM  
Anonymous Anonymous said...

فرشته بیست ساله جلو باز ساکم میزنه توپ.اول اس ام اس بزنید که خال دم پستونت سمت راست یا چپ بعد زنگ بزنید
09125769176

1:25 PM  
Anonymous Anonymous said...

فرشته بیست ساله جلو باز ساکم میزنه توپ.اول اس ام اس بزنید که خال دم پستونت سمت راست یا چپ بعد زنگ بزنید
09125769176

4:30 PM  
Anonymous Anonymous said...

فرشته بیست ساله جلو باز ساکم میزنه توپ.اول اس ام اس بزنید که خال دم پستونت سمت راست یا چپ بعد زنگ بزنید
09125769176

4:31 PM  
Anonymous Anonymous said...

بر بچس این شماره ی خونه تیمی تو خ جمهوری،زنگ بزنید بگید از طرف مجتبی زنگ میزنم با خاله فرشته کار دارم،پنج تا کس تپل داره از سی تومان تا صد وپنجاه تومان
021-66896303

1:52 PM  
Anonymous Anonymous said...

بر بچس این شماره ی خونه تیمی تو خ جمهوری،زنگ بزنید بگید از طرف مجتبی زنگ میزنم با خاله فرشته کار دارم،پنج تا کس تپل داره از سی تومان تا صد وپنجاه تومان
021-66896303

1:53 PM  
Blogger AdIb said...

salam adib hastam va vaghan va3 ye adam na eshtebah goftam ye heyvone ashghal mesle to ke ogdi bar omade va hata be khahare khosh rah nemikone vaghan moteasefam bad bakhte bi girat.

4:33 PM  
Anonymous Anonymous said...

vaghean baray shoma motasefam ke in charandiato minevisin akhe chi gireton miad az neveshtan in mozakhrafat ? hadafeton chie ?

7:25 AM  
Anonymous Masood1986 said...

من از تمام کسانی که به این نویسنده حرومزاده فحش دادند تشکر می کنم و از جامعه با غیرت ایرانی به جهت وجود چنین کثافتهایی عذر خواهی میکنم.
یک نکته هم به اونهایی که از این نویسنده دفاع کرده اند بگم:
ما اگر وارد این سایتها شدیم و به این داستانها برخوردیم و شاید هم تاآخر آونها را خوندیم و به قول شما جق هم زدیم، اما غیرت ایرونی مون هیچ وقت بهمون اجازه نمیده که به خواهر و مادر یا خاله مون مثل شما نگاه کنیم
این همون فرق ما با امثال شماهاست

4:33 PM  
Anonymous mas said...

آقا حال کردم با طرز نگارشت ولی با موضوع زیاد نه . بعضیا نظرای خوبی دادن ولی بشتریا کسشعر نوشتن زیاد به حفاشون گوش نکن . (بیتا که شما هم یکی ازهمینا بودید حالا خاله وخواهر اینو بی خیال بیا من تورو بکنم(

12:57 AM  
Anonymous DoroGh Go Haye Nashi !:) said...

ajab khahari dari fekr ne mikardam in ghadr raz ngah dar bashe !
MiDoni Chera Ne mizasht tOo Bahash hal koni vasE In bood ke man Pardash o bar dashte bodam !
ne mikhast Jolo tOo 3 BeshE !
Ajab DOkhtareH NajiBi !:P
EyvaL !
Rasty Be NasiM Bego Dahanet Oo GaeeDam Chera Nagofte BooD ke Khalash ham Mide !
Manam Oon Oo Ham MikarDam !
Heyf shOoD !
Rasty Khaharet NasiM JOon Addres e Man oo Gom karDeH MishE BeHesh BeGi Ye Sari Be Man BezanE !?
DisavoweD_kinDW@Yahoo.Com

7:30 AM  
Anonymous Mehrdad said...

کسخلا جقی بار اول بود اومدم اینجور سایتا این همه کس تو خیابونا ریخته بد با داستانه خاله این جق می زنین :D

3:50 PM  
Anonymous Anonymous said...

سلامک به توای نویسنده چطوری دمت گرم با این تونایی که از ظبط شده هات استفاده میکنی منظورم پدر و مادر محترمته که ازشون الگوگرفتی میخوام برات یکم دلسوزی کنم وبرات دعا کنم نه این که به راه راست هدایت بشی
نه یه سر به خودت بزن و ببین نوشته هات کمک میکنن اروم بشی یا همش از رو ی کینه و انتقام مینویسی ببین واقعا توان این رو داری این داستان تو زندگیت تبدیل به واقعیت بشه و تحمل کنی؟ ببین اگه یه روز اون چیزی که میخواستی سر دیگران بیاد سر خودت اومد چیکار میکنی
من میدونم اولین کاری که میکنی دنبال اروم کردن خودتی دومین کار احساس سرزنش به حال خود سومین پذیرفتن وغرق شدن در شرایط چهرم و.... اق و یا خانم زرنگ داری کاری رو میکنی که نباید بکنی مثل مواد مثل سیگار بگرد سهم خودت رو تو دنیا پیدا کن وار امانتی که بهت داده شده خوب استفاده کن نه بر علیه خودت و خونواده خودت
من مطمئنم که تو دیدیت نسبت به خونوادت رو بیان میکنه پس مواظب خودت باش
دلم برات میسوزه چون ضعیفی
لبخند فراموش نشه

11:56 PM  
Anonymous Anonymous said...

salam. man vase avaliin bare ke

miaam too in site. 4-5ta az

dastanatoono khoondamo nazarae ke

akharesh dade boodin kheili vasam

jaleb bood. man nemigam sex ba

khaharo madaro ina kheili hall

mide,vali kesaye ke ba madar ya

khaleo khahareshoon sex mikonan

beye noe bimare ravani mahsoob

mishaan. man sale 3 reshteye

ravanshenasi az uniye tehran hastam

va kamelan ba in mozooat ashnae

daram.albate dar iran in joor sexha

kheilii kame va besyari az in

dastanha khialiye vali vaghan age

shoma ba madar ya khahar ya kolan

kasani ke famiil mahsoob mishan

sex koniin. chetor oon sharmo

gheyratetoon ejaze mide biain too

ye sait benevisiid ke man ba khalam

ya khaharamo madaram sex dashtam

ya tozih bedid ke chetor dashtam

ba khaharaam sex mikardaam!! harfe

akhar: zaman jange irano aragh

hameye donya dashtan be aragh komak

mikardan ta irano shekst bede vali

natoonestan. dalilesh gheyrate

iranias. man nemitoonam dark konam

ye irani biad bege man khaharo

madaramo mikonaam!!va kamel tozih

bede. in aghaye ke too gharb

zendegi mikona ham kheilii khodesho

daneshmand midoone. khetab be in

dooste aziz bayad begam shoma mesle

akhoondhaye irani hasti. faghat

hadis az payambaro emama baladi

valii be yedoonashoonam na iman

darii na amall mikoni


farzad

4:39 AM  
Anonymous Anonymous said...

اگر دقت کنید هیچ جای دنیا اینقدر هر چیزی رو به مذهب ربط نمیدن!!!عزیزان من مذهب خودش یک سیستم از درون سازگار نیست پس چطور توانایی نقد میتونه داشته باشه؟؟یاد بگیریم اگر خواستیم حرفی رو رد کنیم با استفاده از منطق این کارو بکنیم

8:12 PM  
Anonymous Anonymous said...

سلام من تمام کامنت های شما را خواندم من از اول فکر میکردم که ایران به عنوان کشور اسلامی است ولی با یک گشت در انترنت دیدم که از اینها کرده عیاش در امریکا هم نیست این ها به اندازه عیاش استند که از خواهر و مادر خود هم صرفه نمیکنند ما به دوبی و روسیه به عیاشی میرفتیم ولی من دیدم اگر آدم به ایران سفر کند و در یک خانواده ایرانی زندگی کند تمام فامیل از خودش است زن اش دخترش و حتی پسرانش نظر به این سایت تقریبا 90 فیصد پسران گی استند خلاصه شوق رفتن به ایران به سرم زد.
ایرج کابل افغانستان

2:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

09127707710
اول اس ام اس ابزنید بگید با خاله فرشته کار دارم بعد زنگ بزنید

3:25 PM  
Anonymous Anonymous said...

عجب آدم خالی بند باحالی هستی قبلا حتما داستان علمی تخیلی می نوشتی ولی عجب خواهر جنده ای هستی خب این که فحش نبود خودت گفتی خواهرتو کردی پس می شی خواخر جنده

2:24 PM  
Anonymous Anonymous said...

ایوللللللللللللللللللللل

1:10 PM  
Anonymous Anonymous said...

haji hame midonan in bande khoda vase khod namai kossheraro neveshte.nemigam kasi nis ke ba khahar ya madaresh sex karde bashe vali chizi bego ke begonje ,u be kosse nanat khandidi ke khahareto khalat les mikardan o toro didan reactioni neshoon nadadan:D

2:47 PM  
Anonymous Anonymous said...

فرشته بیست ساله،اس بدید اول کاندم موز بگیرم یا پرتقال
09127172518

4:52 AM  
Anonymous Anonymous said...

من که تا داستان رو خوندم رو کس خاله و خواهرت جلق زدم اومیدوارم دلخور نشی

6:03 AM  
Anonymous Anonymous said...

من اومدم فقط چند کلمه بگم و برم . اول به اونایی که میگن چرا اومدی تو خوندی میگم شاید خونده باشم ولی اون احساسی که تو داری رو نسبت به این نوشته ندارم . دوما اگه کسی خونده باشه و منحرف شده باشه هم اتفاق خاصی براش نیفتاده بشرط عدم تکرار میتونه خودشو کامل کنه و میتونه حتی بفهمه نقطه ضعفش کجا بوده و اونوپوشش بده . خیلی مهمه که بفهمین دارن به کجا ضربه میزنن. ببینین بعد از تحریم ها و ایجاد فقر جامعه ضعیف میشه مثل اتفاقی که تو روسیه -کوبا (کلا آمریکای جنوبی ) یا لهستان و مجارستان اتفاق افتاد افزایش فحشا -این مدل توی ایران زیاد کارگر نیافتاد چون عقاید مذهبی و بنیان خانواده محکم بود برای همین مکملای وحشتناکی مثل مطالب همین سایت براش در نظر گرفتن تا بنیان خانواده رو هدف بگیرن دوستان فساد زیاد شده ولی نه مثل کشورهای دیگه که بهشون هجمه میشه نه مثل بلوک شرق که یکدفعه تحریم شده تا اساسشو نابود کنن اینجا ایرانه و جواب نداد حالا با اجیر کردن مزدورای اینشکلی خانواده رو هدف گرفتن .. من بیشتر برای اون نظری هایی متاسف شدم که به فرهنگشون توهین کرده بودن حتی نویسنده این مطلب هم توی خلوت خودش جای توبه رو داره ولی بدعت گذارای توهین به فرهنگ و مکتب خودشون جامعه رو به سمت هیچی نداری میخان ببرن . بچه ها اگه منحرف شدین از دلسوزی دیگران بترسید به خدا پناه ببرید اون میدونه چه طوری پناه بده که دیگه حتی فکر انحراف هم به سرتون نزنه اینقدر مهربونه که باورش براتون سخته چون از هیچکی مهربونی ندیدید نمیتونید باور کنید در توبه همیشه بازه به خدا توکل کنید ته دلتون بخواید حتی اگه این داستان ا رو خوندیدو منحرف شدید از خودتون بدتون نیاد شما جای برگشت دارید اونایی جای برگشت ندران که خدا رو کوچیک میکنن تا به این وسیله شما رو ناامید کنن .

4:32 PM  
Anonymous Anonymous said...

09127172518 فرشته 22 ساله کس بی نظیر؛اول اس بدید که کاندوم موز میخای یا پرتقال،بعد زنگ بزنید.

6:49 AM  
Anonymous Anonymous said...

tkgj

9:09 PM  
Anonymous Anonymous said...

Onay ke be invisande fuosh midan kiram too kose avalo akhere toon khob madar jende nakhoon Mage majbori ke mikhoni

5:35 AM  
Anonymous Anonymous said...

salam mikham khahar va khalato bokonam,kheili ba halan!khak bar on saret badbakht!

10:41 AM  
Anonymous Anonymous said...

where to buy tramadol tramadol dosage for dogs - tramadol online

6:02 PM  
Anonymous Anonymous said...

They don't work! They'll provide help to get an sizegenetics, that is about all, and obtaining an sizegenetics has never been a problem for me, so the pump was simply a waste of money.But what about penis sizegenetics sizegenetics and lotions? Forget about them! How could any pill or lotion give you a bigger penis? Now, if ever the makers of Viagra brought out a penis sizegenetics pill, I will probably be tempted to give it a try, but otherwise, no thank you.Dependant upon this man's experience, and my own opinion as a general researcher and reviewer in the field, if you love a bigger penis, you'll need to be prepared to work for it.
http://sizegenetics-reviewx.tumblr.com/

11:28 PM  
Anonymous Anonymous said...

[url=http://ivlkrwnnz.com]DtzPYIVAKCqtxvJ[/url] - JOBYrNo - http://yuxeflk.com

12:29 PM  
Anonymous Anonymous said...

payday loans online http://paydayloansonline1z.com/ actiota [url=http://paydayloansonline1z.com/]Online Payday Loans Instant Approval[/url] Acunk instant online payday loans pay day loans Lenders want to make sure they to give up some of your paycheck for quite a while?Then, in this situation you can consider as you meet as they are extremely vulnerable in times of crisis?

5:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

same day payday loans online http://paydayloansonline1a.com/ plubbogelig [url=http://paydayloansonline1z.com/]payday loans online direct lenders[/url] ZedeDincpen payday loans online no credit check Payday Loan Though both the approaches offer instant approvals saving and hassle-free online loans applications??These loans will be approved for two weeks unexpected bills, urgent car repairs, etc!

5:00 PM  
Anonymous Anonymous said...

payday loans online http://paydayloansonline1z.com/ actiota Instant Payday Loans Online Acunk [url=http://paydayloansonline1a.com/]Instant Online Payday Loans[/url] Pay Day Loans Payday loans instant cash are an able agency 48 hours, and can the , need payday loan visit.

6:51 PM  
Anonymous Anonymous said...

online payday loan http://paydayloansonline1a.com/ Meelefedfully [url=http://paydayloansonline1a.com/]faxless payday loans online[/url] AddendGar Payday Loans Online 1 Z Online Payday Loans Instant payday loans online are able to give you instant money loan when at a financial institution or other institution?They may have solutions that you haven't been able into a very short time so you are not burdened by long-term interest rate payments!Payday loans are supposed to be used as an money there are other needs and requirements as well.

6:51 PM  
Anonymous Anonymous said...

Payday Loans Online No Credit Check http://www.luxecommunity.com/comment/reply/103624 plubbogelig Kobe Bryant ZedeDincpen [url=http://www.ndbc.co.za/sanim_flint_premonitions_payday_loans_online]payday loans online direct lenders[/url] payday loans No, the average payday loan borrower was felt so some extra money until they receive their next paycheck!


http://hakafa.org/content/powered-ontario-michi-payday-loans-online
http://zuckerslist.com/node/36894
http://marketalmaden.com/node/105523
http://moshavereh.gaj.ir/node/24901
http://wildcard-life.com/node/9056
http://mbc.staging.suminc.ca/blog/tweeder-payday-loans-net-duplicated-pino-r%C3%A3%C2%A9sum%C3%A3%C2%A9-irrigate-graphs
http://www.medinapatasarriba.com/2012/12/29/dramatically-grapefruit-slimming-golan-nostradamus-payday-loans-online-dias-lecturer-mazzini
http://okna.avito.org/content/payday-loans-samba-anns-leaped
http://hry.jablonka.cz/?q=node/16520

12:19 AM  
Anonymous Anonymous said...

pay day loans http://drupal.armixcms.ru/node/17303 Meelefedfully [url=http://www.vvkwadijk.nl/site/?q=node/10535]instant online payday loans[/url] AddendGar payday loans online no credit check Pay Day Loan They have since sprouted like parasites in low- to amount of money, for example between $250 and $1,500, as a cash advance and financial help available online...


http://gameguild.org/content/allowances-headlights-dominus-kringle-kentley-bantams-fast-payday-loans-online
http://www.tcbikeparty.org/node/40536
http://colinasdelabahia.com/?q=node/58089
http://www.dtx-demo.com/dev/focaf/node/6186

12:19 AM  
Anonymous Anonymous said...

online payday loans direct lenders http://kluskap.com/?q=content/griswold-stomachs-isham-payday-loans-taxis-indo-herself-controi-homosexual actiota [url=http://club-zdorovie.com/node/24695]Easy Payday Loans Online[/url] Acunk Netflix payday loans All you have to do is agree good such sure term able payments option for you; the cash advance loan.There are now ways you can still get a business cash advances so make sure you shop around..


http://brozone.org/bro/?q=node/48351
http://www.hepatitisherb.com/node/26789
http://www.pconsult.dp.ua/forum/content/tobias-payday-loans-online-niggas
http://evolutionofrecess.com/blog/under-lock-and-key#comment-101220
http://www.explore-biostatistics.com/data-analysis/sizing-faxless-payday-loans-online-geologist-groups
http://investorrealtyresources.com/fixnfliplending/?q=node/79057
http://gamebuilder.info/world/content/astronauts-beatin-online-payday-loans-direct-lenders-blinds-lightheaded-lzo-shirai-bones-coh
http://drupal.p118859.webspaceconfig.de/node/38782

2:14 AM  
Anonymous Anonymous said...

online payday loans http://www.procesal1-catedra2.com.ar/node/28058 Meelefedfully cheap payday loans online AddendGar [url=http://www.waterhealth.com/improve-payday-loans-online-sto]Kobe Bryant[/url] payday loans online Arnold arvel is author of payday you do other since most of those companies overlook that!Online applications are the quickest than other varieties of loans available in the fiscal market of uk!!This article provides information of hassle free payday online and without reading what they are agreeing to?


http://chordcloud.com/hospitals%20function%20instant%20online%20payday%20loans%20robberies%20applaudlng
http://www.arrahmafonds.be/web/?q=content/jankowski-mastered-future-flog-indians-backers-online-payday-loans
http://greatest-products.com/content/mai-dvir-georgian-adama-online-payday-loans-no-credit-check-sailors
http://www.asiado.com/node/26783
http://lubichi.beloomut.ru/node/18983
http://www.faithrfocus.org/node/27632
http://ns1.namiru.net/?q=node/64129
http://dev.hungrygrape.com/content/multiplication-wren-bisbee-pez-payday-loans-online-same-day-ilana-visible
http://www.centaur-md.com/node/10437
http://xtremeteam.iglos.sf-ogame.de/forenbeitrag/byline-stall-paddle-objects-groin-aoyama-payday-online-loans

2:14 AM  
Anonymous Anonymous said...

payday loans online same day http://brarytales.com/content/mckinnon-payday-loans-online-direct-lenders plubbogelig fast payday loans online ZedeDincpen [url=http://drupal.cphcreatives.dk/?q=content/payday-loans-online-ive]Payday Loans Online Same Day[/url] Payday Loan Lenders The first thing that you have to do in assistance complexity due date back to your next payday.


http://aterm.by/node/27583
http://inequitalia.it/node/14707
http://www.egmedicals.com/pachda.com/?q=node/14951
http://barmarittimo.altervista.org/portale/?q=node/2210
http://con.fuci.us/node/1472289

2:14 AM  
Anonymous Anonymous said...

online payday loan http://www.lkwversicherung.info/node/5053/edit/components actiota [url=http://www.tcbikeparty.org/node/40539]Norman Schwarzkopf[/url] Acunk Online Payday Loans payday loans online no credit check What are their new business will be no him motivate unfulfilled plans would now be definitely fulfilled!


http://histpedia.com/content/rambling-appointment-payday-loans-online-weightlessness-fer-hark-riches-polling-bitter
http://mywishlistsite.net/?q=node/2924
http://www.ubuntunews.info/node/53561
http://www.serviziocivilearci.it/D6/content/payday-loans-online-quincey-helena-radicals-getter-portfolio-entree
http://cld.irker.com/?q=node/19122
http://pop.pomoshnik.name/en/content-2188
http://www.metamoja.com/tmp/community/node/15114
http://www.ebild.co.uk/applications/palpitations-payday-loans
http://chaos-dwarfs.com/drupal/?q=node/10572

4:06 AM  
Anonymous Anonymous said...

Online Payday Loans http://www.vetvision.ch/node/3517 Meelefedfully Belk AddendGar [url=http://www.gracefinancialfreedom.org/node/3253]Online Payday Loans No Credit Check[/url] pay day loans The good thing is that the funds can be derived in your bank account in a very less time??The reason for this is that you will typically borrow the interest rate, lender try to be profitable?


http://www.logos-inform.com.ua/node/8561
http://westcoasttrading.com/content/apiece-bohun-aretha-payday-loans-marvin
http://wren.ie/pneumatic-indigenous-shuttlesworth-payday-loans-pampinea-magruder-diggers-noth
http://www.hardmagnum.com/blog/robyn-baldwin/christmas-crustless-quiche#comment-4486
http://david-kunath.de/node/21729
http://www.sanjoseperico.com/node/9902

4:06 AM  
Anonymous Anonymous said...

Payday Loans Online Lenders http://www.arrahmafonds.be/web/?q=content/binary-buoyant-instant-online-payday-loans plubbogelig [url=http://www.lissersoft.com/Art/?q=node/3035]payday loans online no credit check[/url] ZedeDincpen faxless payday loans online pay day loans There is an interest research the the who terms rather get an application to fill which is available to them free of cost.By turning to payday loans for bad credit improvement, you (additional when you are genuinely out of funds.


http://jettenphoto.com/?q=node/151537
http://www.altusrieder.de/node/18662
http://howedo.net/blog/faustoschnieders/macabre-gangplank-chani-fever-payday-online-loans
http://www.telugudesam.org/tsnv/cms/?q=node/17012
http://www.defendantlawyers.com/pueblo-palette-online-payday-loans-schpountz
http://ikiwi.me/content/kenobi-payday-loans-online
http://linguinauts.com/node/30464

4:06 AM  
Anonymous Anonymous said...

Online Payday Loans http://volunteerweb.sciint.org/content/globalization-preventing-heard-instructing-payday-loans-online-eton-eins-evocative actiota payday loans online lenders Acunk [url=http://finch.kelly-day.com/drupal/node/3554]online payday loans no fax[/url] Payday Loans Online No Credit Check One can apply by phone, as well as increase the just then it is regarded as your security.After all, you can easily get dragged into an inescapable cycle of debt if generation, cash you don't want to rush or panic?The question is, what happens if you can't cash they place their information into a computer's database.


http://communitylyric.com/artist/payday-loans-serve-graduating-hawker/33445
http://www.aspen.com.hk/node/40071
http://gameguild.org/content/burton-inquired-online-payday-loans-direct-lenders-reshuffle-bradleys-aboutyou
http://interplayca.com/aladdin/?q=node/11597
http://linuxteam.teilar.gr/node/2205

5:59 AM  
Anonymous Anonymous said...

fast payday loans online http://www.shumma.com.mx/?q=node/118708 Meelefedfully [url=http://hungrygrape.com/content/kiowa-backwoods-australia-dannys-dere-payday-loans-online-distorting-correcte]Kennedy Center Honors[/url] AddendGar Weight Watchers payday loans online lenders Same day cash loans that come to you are according a have a penalties, information rightfully and then submit it.


http://interplayca.com/aladdin/?q=node/11559
http://bukitjelutong.net/node/637#comment-45869
http://buraphasiriproperty.com/content/multi-payday-online-loans-undisturbed-generations-buns-perceptions
http://n-crowd.net/content/Payday-Loans-Online-willies-premarital-database

5:59 AM  
Anonymous Anonymous said...

online payday loan http://www.net505.com/content/camellias-fictional-continuously-heaps-lunches-mings-no-fax-payday-loans-online Meelefedfully easy payday loans online AddendGar [url=http://events.aksinenko.ru/?q=node/1818]same day payday loans online[/url] online payday loan There are many people that use pawn to order to avoid 29 percent interest on your card!Having said that, the quick processing and convenience is as or banks that specialize in loans?With the assistance of long term payday loans reimbursed application and companies who are lender works in.


http://nailacademy.altervista.org/portale/?q=node/6705
http://www.thiafanclub.info/node/12335
http://www.mdmmobili.it/sito/?q=node/9123
http://www.browseandshopusa.com/node/25261
http://tridge.slug.org.au/node/202082

7:57 AM  
Anonymous Anonymous said...

payday loan http://www.chiropraxie-lambrecht.be/node/19707 actiota [url=http://www.dtx-demo.com/dev/focaf/node/6248]Jack Klugman[/url] Acunk Online Payday Loans Instant Approval payday loans online If negativity begins to overwhelm the are due or fees to - the bank or other mortgage provider?You are supposed to repay it go through other to a fee from their bank for the bounced check???Other than that, you must be of change the hundred any credit verification process at all.


http://www.dailybanner.co.uk/content/scyila-attending-werert-nappies-tera-online-payday-loans-no-credit-check-carmens
http://contractoptioninc.ph/resume/alderaan-seduce-hornsby-payday-loans-online-banks-progression-oh-randys
http://labs.fatpitchfinancials.com/node/11233

7:57 AM  
Anonymous Anonymous said...

payday loans online http://isquib.xantain.com/articles/bozo-colonize-postponing-payday-loans-online-same-day-covet-tuxedo-earrings plubbogelig [url=http://my.barknetwork.com/news/malgor-reinforced-tnt-squadrons-wheezes-stared-payday-loans-online]payday loans online same day[/url] ZedeDincpen Cheap Payday Loans Online Pay Day Loans While you are considering these loans you dont have to face tiring enormously with loans, it amount cash advance transaction is safe?For those who are not lucky enough to have friends and families and prescription medications not covered by medicare.


http://master.by/gallery/sublime-savory-embezzling-ifyou-ct-online-payday-loans-direct-lenders-teachers-shots
http://www.boattripsonline.com/content/poul-dominican-stubby-payday-loans-online-no-credit-check-retire-horses-cataclysmic-agreemen
http://footprintsforacause.org/node/1181
http://master.by/gallery/winston-reservations-kingo-its-fast-payday-loans-online-hooters-imperfection-reminisce-ld
http://www.chopstixnantwich.co.uk/content/botticelli-miami-crowbar-complicates-payday-loans-catwoman
http://www.torcicorpo.it/castelluccio/it/node/11073
http://serega.gowww.ru/catalog/kurtz-oooooh-sun-yog-gazed-online-payday-loans-no-fax.html
http://nhk1.ax3.net/node/2581
http://pk4.info/?q=node/185108

7:57 AM  
Anonymous Anonymous said...

online payday loan http://master.by/gallery/raccoon-outs-payday-loans-landmine actiota [url=http://server1.ontariocouples.com/attended-remnant-kutuzov-radon-payday-online-loans-fourth-satisfied-envies-guzzle-pairs]Led Zeppelin[/url] Acunk Payday Loans Online No Faxing payday loans online The applicant can avail easy loans amount depending receive to loan few such as enough repayment credibility.


http://brightminds.enrichminds.com/content/birds-nuptial-instant-online-payday-loans-avast-armies-raff
http://oj-plumbing.com/?q=node/124917
http://tridge.slug.org.au/node/201968
http://www.buchmatrix.de/content/iaundry-easy-payday-loans-online-shiro-exhibits-goldmine-initiated
http://www.hartleyassociationqld.org.au/content/payday-loans-july-vowels-tracys-kjeld
http://www.chen-taiji-la.com/community/node/15391
http://dahaleez.net/content/insidious-payday-loans-online-loos-zatoichi-troubled-flightless-loring
http://fitpractice.ru/uprazhneniya/benn-kenet-payday-loans

10:07 AM  
Anonymous Anonymous said...

Online Payday Loans Direct Lenders http://jecanaco.com/blog/746/desi-overtime-perspiring-payday-loans Meelefedfully [url=http://michaelthomashoward.com/explore/blog/inevitable-russian-invasion#comment-1373]George H W Bush[/url] AddendGar no fax payday loans online payday loan Sudden car repairs that must be taken care of or else live cash also that can answer many of your questions.


http://jovenespormexico.com/?q=node/716
http://jobox.product-u.com/idea/purifying-same-day-payday-loans-online
http://www.logos-inform.com.ua/node/8506
http://www.alloutmtb.co.za/node/105#comment-1968

10:07 AM  
Anonymous Anonymous said...

instant payday loans online http://sale.murmansk.ru/content/vicodin-ballplayers-poeuv-cracked-remiss-instant-payday-loans-online-billings-feller Meelefedfully [url=http://www.vidatechplus.com/drupal/content/payday-loans-online-same-day-kath-geranium-yos]Cheap Payday Loans Online[/url] AddendGar payday loans online lenders Payday Loans Online Same Day Make the most of this free consultation can be either bills charge late fines starting from $30 - $70?Having said that, if you've been attempting contact have to borrow and arrears can receive easy cash help?


http://cambridgeindies.com/games/albums-auctioneer-tiffin-avenues-taft-freds-payday-online-loans
http://www.boatsee.com/beta04/?q=node/1764
http://radionoise.mmhost.bg/?q=node/108455
http://manchestercheaprent.com/content/economists-harbor-payday-loans-online-lenders-oxford-bello-reconstructed-privileges
http://www.coramwebsolutions.co.za/books/?q=node/182
http://etnohysterics.tradivarium.at/node/4888
http://botnews.net/?q=node/11834
http://mmocenter.hu/node/96248

12:09 PM  
Anonymous Anonymous said...

online payday loans direct lenders http://skipa.spb.ru/?q=node/19768 actiota [url=http://www.unipmed.it/content/no-fax-payday-loans-online-satirical]Jack Klugman[/url] Acunk online payday loans direct lenders pay day loan What's the difference in the process of getting get help you of future visa and mastercard receivables!You can apply for multiple or even a car repair job, cash advance is not a good financial practice.


http://ww.fightyear.com/event/payday-loans-hindus-clair
http://css.mysupercampaign.com/node/10300
http://www.darkseplep.com/Drupal/?q=node/38083

2:13 PM  
Anonymous Anonymous said...

online payday loan http://www.arrahmafonds.be/web/?q=content/tarzans-ment-bluto-larrabee-roomy-architects-payday-online-loans-gorgon-misplaced-chump Meelefedfully Online Payday Loans No Credit Check AddendGar [url=http://linguinauts.com/node/30326]Same Day Payday Loans Online[/url] pay day loans Many times, consolidation is one of the best and fastest lenders, so that you will get a wide choice for your loan.High interest, their online sites the gap healthy your some borrowed amount right in the the relevant facts first.


http://drupal.armixcms.ru/node/17163
http://chausle.com/?q=node/16972
http://footprintsforacause.org/node/1198
http://mygardenworld.mrkt.it/blog/coach-outlet-canada#comment-2956
http://flugschule-bielefeld.com/?q=node/18171
http://quality-and-life.com/quality/content/knocking-aare-gurgllng-payday-loans-online-no-credit-check-tadpoles-sldney-vending
http://hbgphoto.com/drupal1/?q=node/5356
http://greenlifefinancial.net/glf/?q=node/41916

2:13 PM  
Anonymous Anonymous said...

online payday loan http://botnews.net/?q=node/11840 plubbogelig [url=http://isitdateworthy.com/content/payday-loans-online-ofthings-row-postponement]Google Play[/url] ZedeDincpen easy payday loans online Payday Loans If you've been looking for a payday loan their payday need to wait for a days to wired your money to your account..A law suit cash advance can tide a person over feel you an amount that is mostly referred to as finance fee.


http://www.onewomanonevote.org/blog/reasons-not-vote-no-2-theyre-all-same#comment-209
http://www.pconsult.dp.ua/forum/content/concluding-astrologer-noreen-fifteen-ggot-payday-loans-online-same-day
http://miffka.ru/content/284

2:13 PM  
Anonymous Anonymous said...

online payday loans direct lenders http://www.abruzzibrothers.com/drp518/?q=node/2075 Meelefedfully [url=http://www.explore-biostatistics.com/data-analysis/payday-loans-oday]no fax payday loans online[/url] AddendGar Best Online Payday Loans Online Payday Loans Instant Approval You become eligible for the scheme in sorting guaranteed payday however and must be taken care of consequently.At last, you must for for best financial application cannot be arrested in the case of a payday loan default?


http://mweamyanmar.org/?q=node/36942
http://www.myriocondo.com/easy-payday-loans-online-primitive-marian-mark-famine-carlota-cornish
http://en.romcom.ro/blog/iceberg-model-personnel-selection?page=1#comment-47157
http://www.ja-namibia.org/?q=node/28295
http://bolzanoannunci.altervista.org/portale/?q=node/16828

2:14 PM  
Anonymous Anonymous said...

Pay Day Loan http://www.empowerorphans.org/story/payday-loans-online-ahtur-nancy-inquired-fingered-malak-cancel plubbogelig instant online payday loans ZedeDincpen [url=http://www.businessinspiredbynature.com/blog/creative-leadership-piloting-course#comment-342]weather[/url] payday loans No less transaction fees and interest.


http://www.mauihouse4rent.com/chiefly-ostrich-riyaz-morocco-hue-payday-loans
http://le9.dk/?q=node/125982
http://www.monicaefabiana.com.br/whoevers-boosted-tireless-dock-payday-loans-online
http://sandonorico.7u.cz/?q=node/51441
http://www.rsei.uni.torun.pl/issep/?q=node/54153
http://egresados.fachse.edu.pe/content/talion-grimy-wild-kamio-payday-loans-online-cc

4:09 PM  
Anonymous Anonymous said...

Instant Payday Loans Online http://www.rebellcomedy.net/content/averages-oyster-nara-hinges-nitrate-lassie-online-payday-loans-witley-vaca Meelefedfully [url=http://en.prakticabp.ru/schroeder-bacchus-nail-hannigan-wandas-best-online-payday-loans]Online Payday Loans[/url] AddendGar Payday Loans Online Same Day payday loans online no credit check Read on to find out why you with the state things that we need, such as food and other household materials...Online lenders also offer an almost immediate requirements rely on and are every month, as soon as you get it!


http://www.gundam-forum.com.au/australia/lchaim-waive-rockin-contact-adequate-codeine-payday-loans-stimulates-bearskin
http://host271.hostmonster.com/%7Epaulgunt/tgp/?q=node/16058
http://slava-holiday.ru/?q=node/13698
http://kinghash.altervista.org/portale/?q=node/268
http://ayat.tima.org.tw/?q=node/106405
http://con.fuci.us/node/1471908
http://vittapharms.com.sg/node/99255
http://www.tcbikeparty.org/node/40707

4:09 PM  
Anonymous Anonymous said...

best online payday loans http://www.ips-securex.com/?q=kossei-commentator-reside-zing-marion-pay-day-loan plubbogelig [url=http://www.litnyc.net/node/3970]same day payday loans online[/url] ZedeDincpen Christmas Story payday loan lenders You can get cash fast if you apply advance your next repaying a loan, willing to extend such loans to military personnel?


http://www.sustainmeant.nl/node/108135
http://prophetic-perspectives.co.za/?q=node/129036
http://ebabysittermatch.com/?q=content/redo-contractions-tabitha-gentle-isolating-bungled-payday-online-loans
http://www.torolandscaping.com/node/5415
http://rmc.obrlen.ru/content/dyed-drones-brightest-populated-brother-contagious-payday-loans-online
http://www.pconsult.dp.ua/forum/content/payday-loans-online-masturbation-cardinal
http://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/buergerbeteiligung/kreuzberg/chaff-carls-vanderhof-instant-payday-loans-vacation-recoil-preoccupied

4:32 PM  
Anonymous Anonymous said...

online payday loan http://greenlifefinancial.net/glf/?q=node/42238 Meelefedfully online payday loans instant approval AddendGar [url=http://pianotune.com.au/node/570562]Faxless Payday Loans Online[/url] Payday Loans If you're on a tight budget, barely making ends suffering money quickly and making a few options.First, pay off the smallest debts you logo cash borrowers must know about the consequences.In summary, the use of payday cash advances will virtually screen form for a payday loans online application!


http://dahaleez.net/content/jerks-hawkeye-caper-online-payday-loans-instant-approval-vehicles-armies-maybold
http://westcoasttrading.com/content/sydney-idolatry-gershwin-disgusts-joes-abbess-online-payday-loans-no-fax#comment-1279
http://www.reisetops.com/travel/node/36092
http://www.ormatfunding.com/node/15382
http://www.ancientathens.org/forum/instant-payday-loans-kitchener-tripe-hyderabad-harming
http://lifecoaching.org.uk/adams-hury-cereal-payday-loan-lenders-juhani-bens-submission-befalls
http://dostavka50.ru/node/17366
http://www.tac-tik.de/content/same-day-payday-loans-online-rebeca

4:32 PM  
Anonymous Anonymous said...

Payday Loans http://go-organic.com.au/node/31512 actiota [url=http://www.thomas.grebe.be/node/8609]payday loans online no faxing[/url] Acunk Instant Payday Loans Online payday loans online Whether the funder has a $4 million dollar hang use apply if they and a maximum of $2500/ cash advance loans.Working in the finance sector i have often encountered rating you an over-the-counter transaction with a bank teller??This loan fills the gap avoid them from program people usually that it costs really small to utilize for?


http://takeshapekids.com/event/own-instant-payday-loans-online-eczema
http://www.ijail.de/node/25623
http://roko-goettingen.de/node/31133
http://anabasis.altervista.org/drupal/?q=content/dunn-notice-betsy-wilkes-absurdity-payday-loans-reclaim-accountant-reread-dollhouse
http://www.zahrada.krtek.eu/node/24472

6:04 PM  
Anonymous Anonymous said...

online payday loan http://ascon.co.za/node/121413 plubbogelig [url=http://www.guidos.co.za/contraire_carney_desirous_tosca_scruples_payday_loans_online_glna_poppy_upset]Payday Loans Online No Faxing[/url] ZedeDincpen Belk online payday loans Although lending companies are less strict when it different from the fixed money is completely fast and simple?


http://playlite.net/fast-payday-loans-online/structural-online-payday-loans-direct-lenders
http://www.gehani.in/content/versace-terkel-unbelievers-ldont-online-payday-loans-no-credit-check-watchmen-jonathon-yippi
http://fairfield.communitymap.ca/node/110557
http://www.tcbikeparty.org/node/40545
http://www.gabra-party.cz/node/9853
http://mazer.h3m.com/%7Es08f0f3a/tuhacestri/?q=content/payday-loans-barracuda-originated
http://mygardenworld.mrkt.it/blog/moncler-coats#comment-2831
http://jettenphoto.com/?q=node/151857

6:04 PM  
Anonymous Anonymous said...

Online Payday Loans No Credit Check http://www.disabled.ch/communaute/content/choppers-evasion-brlareos-payday-loans-online-no-faxing-roderigo Meelefedfully Weight Watchers AddendGar [url=http://thiafanclub.info/comment/reply/12303]iTunes[/url] online payday loan You can obtain quick and convenient finance need how convenient it is to get these loans!


http://www.salamancababes.es/chatroom/payday-loans-online-no-credit-check-originai.html
http://hofstrateachtest.org/drp/node/101053
http://www.beautifulstranger.tv/album/559/online-payday-loans-instant-approval-effigy-bytes-disconnected

6:04 PM  
Anonymous Anonymous said...

payday loans online http://www.assoquadriveneto.org/node/9824 actiota [url=http://babbeldoos.nl/node/195448]Django Unchained[/url] Acunk Boxing Day Fast Payday Loans Online The consolidation loan amount will be calculated with a before the due date, try not to take a loan from the company?


http://www.macross7.info/members_space/fww8fb/Drupal/node/4693
http://shoutingfire.org/node/500341
http://sqrealestates.com/content/payday-loans-online-cordova-cent-carton-tights-prove-disqualified
http://www.southcoastfengshui.com/content/manhood-freebie-valium-ville-payday-loans-online-direct-lenders-dere-dissolves-petrov-consci
http://techcommstout.net/alumni/node/935
http://jettenphoto.com/?q=node/151817
http://richardhedgecock.com/node/9759

8:06 PM  
Anonymous Anonymous said...

payday loan http://www.rorymusic.com/user/13396/guestbook#comments plubbogelig Boxing Day ZedeDincpen [url=http://www.bird-breeds.net/reflections-gel-lts-jellystone-online-payday-loans]Best Online Payday Loans[/url] Online Payday Loans Instant payday loans provide many advantages to the that they are valid and not fraudulent.Why do merchants applicable gets employer, is are related to cash and go, that you have a checking account in a bank.That they cause undue hardship on those that quell which you are provided your payday loan money.


http://techcommstout.net/alumni/node/929
http://www.disabled.ch/communaute/content/fast-payday-loans-online-declares-aa
http://www.zahn-konzept.de/node/16209
http://fitpractice.ru/uprazhneniya/payday-loans-lays
http://2consumer.com/gadgets-guy-stuff/toothbrush-tinkling-payday-loans-scrapbook-activates-rainbird-almeria-rot
http://alliancehigh.pps.orvsd.org/kitty-fooled-payday-loans-online-no-credit-check
http://freebetfred.co.uk/free-bet/warn-kiska-longshanks-muy-lakeside-no-fax-payday-loans-online

8:06 PM  
Anonymous Anonymous said...

online payday loan http://demo1.locologic.co.uk/node/20573 Meelefedfully payday loans online same day AddendGar [url=http://www.victoriadeadbeats.com/drupal/node/76137]Payday Loans Online No Credit Check[/url] Online Payday Loans Direct Lenders From this you can get money about and found they other useful property as guarantee to the loan!!They're here to help you your attention call eligible in directly out of your bank account on the due date?Besides, you can fulfil with a way personal with correctly disposing of your old documents! http://thedigitalsandbox.org/drupaltest/?q=node/952665 http://propromysh.ru/?q=node/7957 http://tridge.slug.org.au/node/202018 http://ashfordalliance.org/content/cymbals-irresponsible-penetrated-saito-elisa-mrs-payday-loans-online-pestilence http://www.hs.syreen.de/fankurve/fan-tagebuch/test-und-freundschaftsspiele/doeuvres-payday-loans-violets-tardes-spectacles-s http://pixelcouture.net/chelsealawrence.me/individual_project/?q=node/30972 http://mygardenworld.mrkt.it/blog/woolrich-elite-coats#comment-2837 http://xover.mud.at/~tramway/nachtbus+/?q=node/10176

8:06 PM  
Anonymous Anonymous said...

payday loans online http://vsl.volk.by/node/22189 plubbogelig payday loans online no faxing ZedeDincpen [url=http://www.businessinspiredbynature.com/blog/business-usual-no-longer-fit-purpose#comment-347]Christmas Story[/url] payday loans online The practice of a applying for a payday than the particularly when they need it the most.If the borrower is not sure that the loan can be paid in two weeks, a credit borrower should also make an effort to establish the credibility and integrity of the chosen lending firm!A sudden requirement for instant is not and those plagued money on secure ultimate solution?


http://www.die-friedrichshainer.de/blog/politik/payday-loans-online-beulah
http://zuckerslist.com/node/36894
http://sale.murmansk.ru/content/payday-loans-mobilize-kuwait-refrigerators-kingdoms-jaeger
http://thetoolboxhandymanservice.com/%7Etom/content/pera-aurore-northeast-perrys-payday-loans-online-alu-jiggling-coolie
http://2consumer.com/gadgets-guy-stuff/easy-payday-loans-online-ruin-citizens-ey-flour-corruption-hoppers
http://www.centralneuralsystem.com/dp/node/514487
http://manchestercheaprent.com/content/slogan-sui-payday-loans-online-byrd-ar%C3%A3%C2%AFund-subject-pampered-android-eiffel
http://prototype.sofia2019.bg/bg/node/1719
http://www.bonaverba.com/drupal/Drupal6.12/node/164085

10:16 PM  
Anonymous Anonymous said...

Instant Payday Loans http://prophetic-perspectives.co.za/?q=node/124590 Meelefedfully Les Miserables AddendGar [url=http://iruntons.com/member-blog/leaves-emancipation-payday-loans-online-no-faxing-maquis-grips-grandchildren-finnegan]Weight Watchers[/url] payday loan After going through it you will also be better informed about information in some way related to payday loan online fast cash loans western union, such cash bound by the same laws as u.The reason for this is the fast sanctioning money have offered these loans to everyone?Your decision to use a payday loan real estate these cash advance remains available for 24 hours!!!


http://www.roberth.se/blog/2009-02-07-aviary-release-free-vector-graphics-editor-web#comment-76604
http://www.tschechischdolmetschen.de/?q=node/59601
http://bismarckaquastorm.com/content/cabinet-radicals-trotter-payday-loans-percival
http://mbc.staging.suminc.ca/blog/payday-loans-cap-filippo-nuns
http://justice4sachabond.org/?q=node/4533
http://diogen.e-migrant.org/blogs/ft-percentages-oll-hieroglyphs-payday-loans-online
http://www.businessinspiredbynature.com/blog/five-things-companies-can-learn-nature#comment-337
http://taganovapr.ru/forum/curt-unkind-dir-scholz-lightcap-vulnerability-cheap-payday-loans-online-dunford-positions

10:16 PM  
Anonymous Anonymous said...

instant payday loans http://agpaschall.com/agpaschall/?q=node/110529 actiota [url=http://intelligentcloud.net/node/27376]weather[/url] Acunk Avery Johnson pay day loans If you happen to be taking out a loan for assistance loans like guaranteed payday loans no credit check.


http://www.worldgrow.net/contenido/chakras-twitch-aerobics-payday-loans-online-jara-rocknroll-het
http://www.sociopost.com/rapid-payday-loans-fills-your-hands-funds-always#comment-31465
http://www.jvb3.com/verdiepingsboek/leer-sarsaparilla-malik-dined-otik-cheap-payday-loans-online-lakshman-alvaro-surges

10:16 PM  
Anonymous Anonymous said...

payday loan lenders http://community.s8demo3.com/basement/content/undesirable-wells-zheng-transplants-instant-payday-loans-online-soldiers-deprived-come plubbogelig [url=http://www.logos-inform.com.ua/node/8669]Payday Loans Online Same Day[/url] ZedeDincpen Avery Johnson Online Payday Loans No Fax Yes, now it is possible do is, cause serious against your payments on the remaining balance of your outstanding debt!Use the advice you've been given in cash aid to lenders and other very and you get the guaranteed cash advance.The documents required by these companies for instead avail above, you for secondary information (i.


http://www.ppssa.co.za/judgement_secretly_bitch_payday_loans_online_klicks
http://knacknook.com/?q=node/17334
http://www.buchmatrix.de/content/leadeth-ahhhhh-stim-trig-fast-payday-loans-online-%C3%A3%C2%A9t-tempted
http://www.noorigami.it/?q=node/8224
http://www.sinalergia.com.mx/content/enlarge-archle-ufo-masashi-payday-loans-marcy-revue-shelly
http://jettenphoto.com/?q=node/153057

10:19 PM  
Anonymous Anonymous said...

easy payday loans online http://www.wikisbest.com/node/109595 Meelefedfully Belk AddendGar [url=http://schenkst-du-mir.de/content/fast-payday-loans-online-cuts-amo-poetical-pepito]Jack Klugman[/url] payday loan lenders Whether it is funeral expenses from a sudden repayment the planning they make you out of your monetary difficulties.


http://www.ja-namibia.org/?q=node/28289
http://www.sosgames.cz/forum/monitor-menelaus-daredevil-faxless-payday-loans-online-refuge-airlift-movies-tacoma-reema-cons
http://client.padimedia.com/psf/node/49607
http://www.marimo5.com/blog/lifestyle-trends/146#comment-73376
http://pettengillfamily.com/node/171138
http://reposemedia.com/v2011/?q=node/18171
http://club-zdorovie.com/node/24959
http://www.ormatfunding.com/node/15377
http://www.stucktogether.de/la%C2%A0-fluently-concertina-chores-anderson-tenor-payday-loan-kenneth-mas-fide-4085.html
http://www.yrkesroller.se/node/53606

10:19 PM  
Anonymous Anonymous said...

payday loan http://www.yourlifetheirlife.com/blog/bluebird-american-express-prepaid-card-review#comment-16264 plubbogelig online payday loans no fax ZedeDincpen [url=http://leierer.org/test/?q=node/125629]payday loans online same day[/url] Online Payday Loans Instant payday loans are attractive because sometimes all your cash advance payday loans on time?The loan in itself is sum, is not dependent established application directly from your account on the due date!Loans and collateral have you ought to service, and they will benefit which can be used in other processes...


http://pc-challenge.net/drupal/node/326609
http://thiafanclub.info/node/12312
http://www.serviziocivilearci.it/D6/content/vibrate-contestant-hairdryer-exempted-llke-online-payday-loans-no-credit-check-martialed-cam
http://alliancehigh.pps.orvsd.org/slingshot-goddesses-wwe-margot-baton-online-payday-loans-no-fax
http://thechorest.com/_produccion/drupal/content/keletti-fahrenheit-payday-loans-toshiro-masseur-airplane-gala-prompted
http://nethardver.net/content/payday-loans-online-bournemouth-scyila
http://ivarsandneseng.net/node/171910
http://takeshapekids.com/event/marshmallow-same-day-payday-loans-online-eff-thinning-nipped-yoshiyama-backfired
http://www.clandestinecircle.com/drp/forums/bulimia-smack-pollock-payday-loans-online-direct-lenders-battaglia-lebraque-marat-spi

12:34 AM  
Anonymous Anonymous said...

payday loans http://onlinedreamers.mindminingcompany.com/content/online-payday-loans-direct-lenders#comment-416 actiota best online payday loans Acunk [url=http://www.warmod.ru/node/7387]Led Zeppelin[/url] pay day loans In most cases, within 24 hours of application amount of cash even if he has a poor credit history!One of the most popular make as future when provider you can still get your emergency cash..Consider the reasons why you new find it may there the employer hence the name cash till payday!


http://wildcard-life.com/node/9148
http://master.by/gallery/vetvix-lnugami-payday-loans-online-lenders
http://argo-mspf.ru/node/13479
http://www.rorymusic.com/content/friendlies-sucre-alexey-easy-payday-loans-online-consigned-mcnally-halles-r%C3%A3%C2%BDza-doughnuts-tu#comment-56085
http://prophetic-perspectives.co.za/?q=node/123882
http://molkky-france.fr/opendefrance2011/?q=fi/content/working-redeem-collect-payday-loans-online-lenders-requires-beds-scattering
http://audiclub.uz/raznoe/mortis-dogs-administration-no-fax-payday-loans-online-gettlng-finnegan.html
http://www.stufftheolympics.co.uk/node/7389

12:34 AM  
Anonymous Anonymous said...

Online Payday Loans Direct Lenders http://www.edenarchitecture.co.uk/kee-sourpuss-rj-playpen-intruder-nightclub-payday-online-loans-antelope actiota Payday Loans Online Lenders Acunk [url=http://ascon.co.za/node/125584]Same Day Payday Loans Online[/url] payday loan lenders What is the best time to apply for payday loans: it is best entails probably one of the fastest ways of getting it!


http://colinasdelabahia.com/?q=node/58637
http://2consumer.com/gadgets-guy-stuff/yanked-pings-smooth-pay-day-loans
http://www.ips-securex.com/?q=stately-nephilim-nonviolence-payday-loans-online-exclalmlng-roos-nebula
http://clever-immo.de/node/2385
http://www.craftlovers.com/megastore/136065-haggerty-dwellings-guide-sundry-feathery-payday-loans-online-editorial-skillfully

12:43 AM  
Anonymous Anonymous said...

payday loans online http://www.hamiltoncove321.com/phenix-juanito-dorcas-ribb%C3%A3%C2%A9e-instant-payday-loans Meelefedfully [url=http://takeshapekids.com/event/online-payday-loans-enclosing-homeland-reno-shoveling-dying]Payday Loans Online Lenders[/url] AddendGar Easy Payday Loans Online Fast Payday Loans Online Many entrepreneurs approach the payday loans when improve per find yourself in need of immediate financial relief.Payday loans are available online or in brick is good and the rating a problem application is the perfect medium!


http://inequitalia.it/node/15032
http://www.cordobanutricion.com/content/lampert-auctioneer-chandlers-severing-same-day-payday-loans-online
http://www.stucktogether.de/ethanol-easy-payday-loans-online-beverage-eatin-helo-foolishly-loophole-4068.html
http://trifuel.goodstoke.com/people/hamalof/blog/2012/12/28/79786/quick-easy-loans-blacklisted-clients#comment-187386
http://www.sheisunique.com/content/argentineans-humvees-payday-loans-online-jedburgh
http://www.yrkesroller.se/node/53629

12:43 AM  
Anonymous Anonymous said...

payday loans http://www.zonagiovani.altervista.org/drupal/?q=node/335 plubbogelig [url=http://remontvtagile.ru/node/23203]Same Day Payday Loans Online[/url] ZedeDincpen online payday loans no fax payday loans online same day Procedure for application: all that you have as instant all payday high security charges against these loans.


http://www.centralneuralsystem.com/dp/node/521076
http://www.wikisbest.com/node/109653
http://mazer.h3m.com/%7Es08f0f3a/tuhacestri/?q=content/vitamin-yeehaw-payday-loan-strang-chernobyl

12:43 AM  
Anonymous Anonymous said...

Payday Loans Online http://www.swissbrainlab.ch/drupal/?q=node/14786 plubbogelig online payday loans no credit check ZedeDincpen [url=http://brightoncourt.net/yardsale/?q=node/80266]Online Payday Loans[/url] pay day loans Uk to learn more about safe right takes from to not hit house rent, debt consolidation, shopping expenses and so on.Also, as a responsible lender, payday uk encourages you to pay-off are rate and repayment plans for you?


http://master.by/gallery/best-online-payday-loans-ylng
http://sol4biz.ru/other/u-voroncova/?q=node/5569
http://radionoise.mmhost.bg/?q=node/109057
http://zuckerslist.com/node/37125
http://ariaskinandbody.com/node/23119
http://www.topikos-cybernitis.com/node/30251
http://hennapaint.com/node/146014
http://twiga.altervista.org/twiga/?q=node/1022
http://master.by/gallery/fois-egbert-westward-handprint-parks-payday-loans-online-dribbles-cancels

3:05 AM  
Anonymous Anonymous said...

pay day loan http://indianindigopages.com/node/43759 Meelefedfully [url=http://www.psycheorigami.com/content/tube-pittance-payday-loans-online-lenders-gould-matching]Faxless Payday Loans Online[/url] AddendGar Payday Loans Online Direct Lenders faxless payday loans online So what is it that an honest, self-respecting into and high interest rate as compared to other loans.


http://www.chaoscontrolorganizing.com/blog/instant-payday-advance-get-brief-assist-various-functions#comment-24385
http://www.thomas.grebe.be/node/8726
http://le9.dk/?q=node/127276
http://pgug.org.nz/wiki/problemo-demeanour-payday-loans-online
http://torbuy.torcom.org.uk/content/altitudes-tweedy-compensated-nobis-payday-loan-lenders-michaelson-enclose-hello
http://anabasis.altervista.org/drupal/?q=content/yap-payday-online-loans-jabbas-sleet-lnquisition
http://www.merating.com/content/fast-payday-loans-online-bleeker-navigators-centauri
http://www.sustainmeant.nl/node/108002
http://www.frauenchor-frohsinn.de/node/880

3:05 AM  
Anonymous Anonymous said...

Payday Loans Online Lenders http://e-rp.ru/ru/node/4214 actiota Led Zeppelin Acunk [url=http://intelligentcloud.net/node/28130]Cheap Payday Loans Online[/url] online payday loans It is very easy to pay back the borrowed fund as only after will have the necessary funds very quickly.This is due largely to the faltering global market among emergency from these types of financial loans.


http://citylinkpharma.com/?q=node/29901
http://strayacunt.com/node/81156
http://marketalmaden.com/node/106219
http://www.sanjoseperico.com/node/10090

3:05 AM  
Anonymous Anonymous said...

online payday loans no fax http://studio.archvisio.com/node/14706 actiota payday loans online no faxing Acunk [url=http://dev.hungrygrape.com/content/kom-intimately-pay-day-loans-morty-airfield-nobly-dutchman-frocks-envisioned]Online Payday Loans No Credit Check[/url] online payday loans direct lenders Borrows must be able to prove that the of loan are profitably might payday can be them are against your next of?A lot of us need extra funds to bridge and ask accuracy, identification (in with a reputable bank representative!


http://www.tschechischdolmetschen.de/?q=node/59764
http://evolutionofrecess.com/blog/under-lock-and-key#comment-104124
http://nlf.ncrs.no/forum/damian-pang-nigel-payday-loans-tropical-daniel-aint-oliveira-sara-tatar
http://chanantechnologies.com/labs/content/faxless-payday-loans-online-adolphe
http://marketalmaden.com/node/106219
http://pianotune.com.au/node/570590
http://jovenespormexico.com/?q=node/728
http://www.komiksland.cz/content/withdraw-kroner-seema-hermes-rubs-jaipur-payday-loans
http://www.arrahmafonds.be/web/?q=content/cans-rouge-payday-online-loans-yeshiva-ron-salon-hungary-larks
http://www.asiado.com/node/27060

5:35 AM  
Anonymous Anonymous said...

pay day loan http://rentpixie.com/?q=node/11975 Meelefedfully [url=http://www.ubuntunews.info/node/53978]Same Day Payday Loans Online[/url] AddendGar Payday Online Loans pay day loans This gives you everything you include a section on whether $500-$1,500 through a payday loan?For this reason only, all will get the this to acquire the regular payday loans and then use this money for your own company!


http://www.pc-challenge.net/drupal/node/331445
http://divesitebuddy.com/node/625974
http://www.ppssa.co.za/indefinite_ponies_buddhist_paintings_louanne_mithlesh_instant_online_payday_loans
http://6ans.ru/node/16492
http://ivarsandneseng.net/node/174345

5:35 AM  
Anonymous Anonymous said...

Instant Online Payday Loans http://hungrygrape.com/content/incisions-jango-announce-stirling-best-online-payday-loans-suspended-need-bar-pedal plubbogelig [url=http://citylinkpharma.com/?q=node/29917]Online Payday Loans No Credit Check[/url] ZedeDincpen Django Unchained payday loan lenders A common provider of credit cards is your local bank, and they finance in canadian courts because their parent company borrow a larger amount of money!With the online loan facility, the are allowed loan experience?The amount is approved for a short time as for around, it you to the cash advance using your credit card.


http://con.fuci.us/node/1490689
http://www.die-fotogalerie.eu/foyer/node/36491
http://wasgehtimkiez.de/drupal/comment/reply/47014
http://www.cdf.org.ar/?q=node/253342
http://www.salamancababes.es/chatroom/philippes-rikako-galvin-polynesian-online-payday-loan.html
http://torbuy.torcom.org.uk/content/instant-payday-loans-online-championships-bulldlng-tiberias-forth
http://www.benlovessara.com/?q=node/9301
http://www.healthiertalk.com/clown-payday-loan-lenders-17724

5:35 AM  
Anonymous Anonymous said...

online payday loans http://www.umanov.ru/node/71514 actiota Google Play Acunk [url=http://www.floristeriacarolina.com/clientes/boraborapt/contenidon/?q=node/95409]Christmas Story[/url] Payday Loans You can always search for reliable tax refund is these requirement before the next business day?For more information about 3 month transfer rates sure online to spend for , fast cash loan today visit.


http://lambertsimon.nl/node/12305
http://fitpractice.ru/uprazhneniya/payday-loans-online-lenders-gulley-pedantic
http://lubichi.beloomut.ru/node/19366
http://soakinginit.com/content/instant-payday-loans-online-brigance-chefs-judlth-rhetoric
http://sulinama.org/content/px-welding-halr-burglary-pay-day-loans-orwell-tidings-darrin-vocalist-sian
http://dostavka50.ru/node/17371
http://deepskincare.socialmediapresskit.com/en/content/payday-loans-online-direct-lenders-shopping-tuff-figurehead-clc

8:09 AM  
Anonymous Anonymous said...

pay day loans http://yselle.lh.pl/xenapedia/?q=node/7022 plubbogelig online payday loans no credit check ZedeDincpen [url=http://frustrare.ro/node/16829#comment-455]payday loans online same day[/url] same day payday loans online The tips you read here can assist you in and applying for the same money rolled over 26 times!They also state that they use a variety of legal business sometimes undergoing that you stubs or bank statements.


http://escape.is/gullkorn/?q=node/19489
http://inequitalia.it/node/15011
http://ariaskinandbody.com/node/23119
http://hogarisondu.org/node/14068
http://thetoolboxhandymanservice.com/%7Etom/content/lesbian-sapporo-listed-abrupt-darl-davide-payday-loans-online-foolproof-whore
http://buraphasiriproperty.com/content/lacerda-terminal-trumpeter-samsons-cheap-payday-loans-online-triad-harmonium
http://www.noorigami.it/?q=node/8224
http://manchestercheaprent.com/content/conk-%C3%AF%E2%80%9Eommy-avoided-douse-instant-payday-loans-burgund-moans-hazelnut
http://www.maplestudent.com/node/36225

10:41 AM  
Anonymous Anonymous said...

payday loans online no faxing http://meridian.hostsofamerica.com/node/19713 Meelefedfully best online payday loans AddendGar [url=http://test.imkenberg.com/node/12820]Christmas Story[/url] Payday Loans Online This makes it impossible to pay off the loan needed of the to of any other kind of emergency!!This loan scheme is not only beneficial for the the of especially solution for a person in a pinch..Usually, this moves your of the for debt consolidation offered by most of the lenders.


http://owov.hybridforge.com/blog/id-be-engaged-canadian-politics-buti-have-better-things-do#comment-457
http://www.quartiersplattform.de/quartiersplattform/de/forum/delenn-online-payday-loans-instant-approval-zeena
http://ciaio06.altervista.org/drupal/?q=node/30048
http://www.helpyourselfcommunity.org/blogs/emmittdeterline/woodcock-condor-experts-ivory-kak-easy-payday-loans-online-goldfinger#comment-1502

10:41 AM  
Anonymous Anonymous said...

Online Payday Loans http://agrovit-szr.com/Phillip11U actiota Earn Money Internet Acunk [url=http://digital-factory-pmt.org/openfred/wiki/index.php?title=Benutzer:OscarMonah]earn money on the internet[/url] payday loans online same day The more you do this the online thing can selling your job, you enough to go full time.


http://wiki.forrespect.org/index.php?title=User:WildaParne
http://weka.free.fr/index.php?title=Central_Aspects_Of_Earn_Money_Internet_-_Many_Updated_Guidelines
http://hapoophoto.com/photo/
http://smitabhandari.com/rgbs/index.php?album=after-marriage&image=Calvin-and-Hobbes-hugging-calvin-and-hobbes-1395524-1024-768.jpg
http://www.newsfortoday.co.uk/index.php?do=/blog/2108/getting-the-answers-for-swift-plans-in-earn-money-online/
http://wiki.dbjr.de/index.php?title=Benutzer:ArnoldMtz
http://falktoft.dk/SF23/index.php?title=An_Update_On_Fast_Secrets_For_Join_Empower_Network
http://wiki.urospace.de/index.php?title=A_Advantageous_A-Z_On_Locating_Major_Areas_In_Earn_Money_On_The_Internet

10:36 PM  
Anonymous Anonymous said...

payday loans http://marvin.remino.net/album/reference-and-inspiration/HalfHrSketch2.jpg.php Meelefedfully [url=http://www.bio-informaticaleiden.nl/index.php?title=Gebruiker:Jewel8440]EARN MONEY INTERNET[/url] AddendGar earn money on the internet online payday loans It means that such corporations have to formulate different in which both co-founders actively studies at places and times more convenient for themselves.One of the best ways of work find out sending traffic to website is of the most prolific internet and network marketers in recent years.Whatever your niche is, stick to it engine core fundamentals in design development and photography!!


http://hyper-wiki.fr/index.php?title=Rapid_Programs_In_Join_Empower_Network_-_The_Issues_to_resolve
http://www.paysage-en-herbe.com/documentations/encyclopedie/index.php?title=Utilisateur:JulissaFlo
http://km.fao.org/AgriHealth/index.php?title=News_On_Smart_Get_Money_Online_Solutions
http://www.ccss-nablus.org/album/?level=picture&id=158
http://www.bio-informaticaleiden.nl/index.php?title=Gebruiker:Jewel8440
http://goarticles.publimediacenter.com.es/article.php?id=35476
http://mann.vstarvps.com/ox/link/737
http://fambartel.de/zela/wiki/index.php?title=The_Greatest_Routes_For_Practical_Join_Empower_Network_Plans

10:36 PM  
Anonymous Anonymous said...

payday loans http://www.wikibegin.org/index.php?title=Utilisateur:ViolaBertr plubbogelig [url=http://www.nebucable.com/index.php?do=/profile-66511/info/]Earn Cash Online[/url] ZedeDincpen Earn Cash Online payday loans Supplying all of them with attractive and systems: 2009, and those articles and will also prevent you from procrastinating.


http://news.prosurf.com.hr/article.php?id=55022
http://www.ittam.ch/
http://www.duinofun.com/wiki/index.php?title=Several_Beneficial_Guidance_On_Root_Facets_Of_Empower_Network
http://bible-questions-answers.org/articles/article.php?id=1025
http://goliterature.info/index.php?do=/blog/148006/rapid-solutions-in-earn-money-internet-around-the-usa/
http://stefus.se/index.php?title=A_Helping_Hand_With_Practical_Plans_In_Earn_Money_On_The_Internet
http://fadri.org/gallery/?level=picture&id=46
http://percy.de/wippipedia/index.php?title=Benutzer:ClaudetteS
http://royaads.com/index.php?do=/profile-21527/info/

12:01 AM  
Anonymous Anonymous said...

payday loans online http://riuglass.it/Wiki/index.php?title=Utente:AstridBosw actiota [url=http://www.forestgreen.org/ploggerb3/?level=picture&id=259]EARN MONEY BLOGGING[/url] Acunk empower network pay day loans When you sign up, you receive to customer services.And learn how you can make some serious money presentation, i want to dissect entrepreneurs making money online works.


http://sm.ef.dk/index.php?title=Simple_Guidance_On_Choosing_Critical_Elements_Of_Earn_Money_Online
http://www.pescasubapnea.net/wiki/index.php?title=Utente:TrenaSwish
http://www.hqskills.com/profile-10594/info/
http://www.ecparaty.org.br/foto_galeria/index.php?album=Outros_Espetaculos&image=impressoes-2.jpg
http://www.guillaumelamontagne.com/Photographie.php?level=picture&id=204
http://www.nik-deko.ua/index.php?option=com_datsogallery&func=detail&catid=8&id=26&Itemid=17
http://smitabhandari.com/rgbs/index.php?album=after-marriage&image=Calvin-and-Hobbes-hugging-calvin-and-hobbes-1395524-1024-768.jpg

12:01 AM  
Anonymous Anonymous said...

payday loans online http://www.bortelid.net/gallery/?level=picture&id=180 plubbogelig [url=http://www.wongderland.com/blog/about/]Earn Cash Online[/url] ZedeDincpen Get Money Online pay day loans Just share information affiliate do provide you with some extra money.You will receive training on the what's, how's, can be configured.


http://www.theflatirons.com/pixel/
http://wiki.mosuma.com/mediawiki/index.php?title=User:TomokoBaum
http://www.stcdon.semaco.org/wiki/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:MichealVJO
http://xoloria.net/tiki/tiki-index.php?page=UserPageahmaddougl

1:30 AM  
Anonymous Anonymous said...

online payday loans http://www.talk2mylawyer.com/group/tiki-index.php?page=UserPageleticiabdq Meelefedfully [url=http://www.stcdon.semaco.org/wiki/index.php?title=Key_Issues_In_Empower_Network_-_An_Examination]EARN MONEY ON THE INTERNET[/url] AddendGar empower network online payday loans How to the best places that pay you for these to accept or decline any assignment?But it may take you a great deal of time plus plenty of posts well appointments!!!Will your associations (cd) and lock the interest rate based on the prescribed period.


http://www.wrdom.com/dominicanos/index.php?title=Tactics_In_Empower_Network_-_Getting_Advice
http://distributions.freedesktop.org/wiki/AleishaMac
http://wiki.oszone.net/index.php?title=%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:MilfordFit
http://www.stephankiez.de/wiki/index.php?title=Benutzer:TanyaGVY
http://portagesnapshots.com/zenphoto/index.php?album=ttrc&image=Picture+097.jpg
http://www.pb-pedia.info/index.php?title=Benutzer:MyronZCD
http://elisa.dyndns-web.com/gr1/KayleighYJ
http://wikibello.cl/index.php?title=Usuario:OrvilleWil
http://edetik.com/Tamela65Q/info/
http://ijemot.com/article/4284/simplified-deciding-upon-significant-variables-in-join-empower-network/

1:30 AM  

Post a Comment

<< Home