Thursday, April 14, 2005

من و مامان و امید

من اسمم رامتینه و اهل تهران هستم. اول از همه بگم که من گی هستم اما خوب سکس با زنها رو هم دوست دارم. داستان از اینجا شروع می شه که من و مامان و خواهرم تو خونه تنها هستیم چون مامان طلاق گرفته و ما با اون زندگی می کنیم............ مامان 39 سالشه و من 20. خواهرم هم 18سال. من از بچگی به مامان خیلی وابسته شدم. چون قیافم هم دخترونه بود همه به من میگفتن بچه ننه. ولی من ناراحت نمی شدم چون من واقعاُ مامانو دوست داشتم و اونم همینطور. مامان وقتی از بابا طلاق گرفت اوضاعش از نظر روحی به هم ریخت. برا همینم من همیشه کنارش بودم. از همین جا وابستگی من به مامان شروع شد و هر روز بیشتر می شد. حالا دیگه خواهرم هم تو یه شهر دیگه دانشگاه قبول شده بود و من و مامان همیشه با هم تنها بودیم. من دیده بودم که مامان با دوستای قدیم بابا قرار می ذاشت. اصلا جداییشون هم باعثش همین بود. یه چند بار دیده بودم که با اونا بیرون میره و دیر وقت میاد. اما به روی خودم نیورده بودم. نا گفته نمونه که مامان چون چند سال بود که ورزش می کرد جوون مونده بود و تو خانواده هم به زیبایی معروف بود. همه بهش می گفتن ازدواج کنه اما قبول نمی کرد. اگه کسی اونو می دید 27 ساله به نظر می رسید. رابطه من و مامان دیگه اینقدر نزدیک بود که مامان وقتی می خواست بره مهمونی لباساشو جلوی من امتحان می کرد و نظر منو می پرسید. یا تو حمام من کمرشو می شستم و .... این ماجرا ادامه پیدا کرد تا یه شب من نسشته بودم و مامان هم حمام بود وقتی از حمام بیرون اومد منو صدا کرد. راستی یادم رفت بگم که این آخرا رفتار مامان یه جوری شده بود که منو حشری می کرد. مثلا شبها که منو می بوسید ازم لب می گرفت یا جلوی من لباسای سکسی می پوشید و عشوه میومد. خلاصه منو صدا کرد گفت بیا این جا. منم رفتم. دیدم وای مامان فقط یه شورت گیپور پوشیده. بدون سوتین و یه آرایش غلیظ هم کرده بود. من دیگه حسابی حشری شده بودم. گفتم مامان جایی می خوای بری؟. گفت: آره می خوایم بریم مهمونی امشب. حالا ببین من پشت باسنم چی شده. می سوزه. منم رفتم پشتش و گفتم کجاشه؟. دستمو با احتیاط گذاشتم روی رون پاش. گفت بالا تر. منهم رفتم بالا تر. اونم هی کونشو میمالید به دستم. گفت رامتین جون امشب می خوایم با هم یه مهمونی داشته باشیم. اینو گفت منو بغل کرد. گفت: دوستت دارم پسرم و شروع کرد منو بوسیدن. دیگه من هیچی نمی فهمیدم. ازهم عاشقانه مثل یه زن و شوهر لب می گرفتیم. مامان شلوارم رو درآورد بعد تیشرتمو و آخر از همه شورتمو. کیرمو درآورد. بهم گفت امشب می خوام اونجا که ازش اومدی بیرون رو نشونت بدم و شروع کرد کیر داغ منو لیسیدن. من اصلا باورم نمیشد و بعد خودش شورتشو در آورد و خوابید رو تخت گفت بیا بغل مامانی عزیزم. من رفتم اونم خودش کیرمو به کسش راهنمایی کرد. کردم تو وای چه باحال بود. من از چه جای نرمی اومده بودم بیرون. عالی بود. اونشب منو مامانی خیلی حال کردیم. مامان از من قول گرفت که مثل یه زن و شوهر باشیم. همیشه کنار هم باشیم. منم چون دوستش داشتم قبول کردم. اما انگار ته دلم راضی نبودم. انگار منم مثل مامان دلم میخواست یکی منو همین طور دوست داشته باشه. دلم میخواست ببینم سکس با یه پسر چه حالی میده. دلم می خواست یکی رو دوست داشته باشم مثل یه زن. نمی دونم شاید من باید دختر می شدم. آخه تو مدرسه من از همه بچه ها خوشگلتر بودم. قیافم هم که دخترونه بود. بچه ها به کونم دست می زدن من خوشم میومد. اما به روی خودم نمیوردم. اونا هم فکر می کردن من حواسم نیست. ما جرا گذشت تا من وارد دانشگاه شدم اونجا با یه پسرهم رشته ام آشنا شدم که شهرستانی بود و اونجا خونه داشت. اسمش امید بود. ما با هم خیلی خیلی صمیمی شدیم. من بعضی شبها اونجا می خوابیدم. واسه درس خوندن کم کم احساس کردم که بهش خیلی وابسته شدم. همو واقعا دوست داشتیم. تا اینکه یه روز از احساسام با هاش صحبت کردم. اونم گفت که منو دوست داره و حاضره که منو ارضا کنه. امید هم به خونه ما رفت و آمد داشت و با مامان هم صمیمی بود. مامان هم بهش اعتماد داشت. یه روز اومد خونه ما. مامان هم نبود. من یه جوری بودم. یه حس عجیبی داشتم. امید هم انگار فهمیده بود که من حشریم. منو تحریک می کرد. منم تصمیم خودمو گرفتم. رفتم تو اطاق لباسامو در اوردم. یه آرایش غلیظ کردم. ناخونامو لاک زدم. موهای بدنم خیلی کم بود. همیشه میزدم. همون شورتی که با مامان اون شب سکس داشتیمو پوشیدم و یه سوتین هم بستم و اومدم جلوی آیینه. خودمو تو آیینه دیدم. واقعا مثل یه دخترشده بودم. اومدم بیرون. امید منو که دید اولش جا خورد. اما من رفتم جلو. خودمو انداختم تو بغلش. اونم منو بوسید. ازم لب گرفت. بعد گفت بیا با هم بریم حموم. منو بغل کرد و برد تو حمام. من خودمو در اختیارش گذاشته بودم. وان حمومو پر از آب گرم کرد. مدام منو می بوسید. من داشتم واقعا حال میکردم. منم دستمو گذاشتم رو کیرش و می مالوندم. بعد من شلوارکشو در آوردم. شورتشو بو کردم. این بو منو مست می کرد. شورتشو در آوردم و کیرشو کردم تو دهنم و شروع کردم به لیسیدن. چه لذت بخش بود. اونم اول حسابی ازم لب گرفت. منم براش عشوه میومدم. اومد پشتم. اول سوتینو باز کرد و بعد شورتمو کشید پایین و کون سفید بی موی منو بوسید و لیس زد. من تو آسمونا بودم. یه کم گاز گرفت. بعد منو برد تو وان حمام. منو خوابوند و شروع کرد نوک سینه هامو خوردن و با انگشتش می کرد تو کونم. منم با کیر داغش بازی میکردم و از لذت آه می کشیدم. بعد اومد و انگشتای پامو مک زد. مدام قربون صدقه ام میرفت. مثل یه دختر شده بودم. باورم نمی شد!. منو بلند کرد و از پشت خوابوند. منم کونمو قنبل کردم. اول با یه کم آب و صابون کون سفیدمو شست و بعد آروم کیرشو فشار داد تو سوراخم. یه کم درد داشت. اما لذت می بردم و شروع کرد تلمبه زدن و از پشت سینه هامو فشار می داد. مرتب به کونم سیلی میزد. وقتی آبش اومد همشو ریخت تو کونم. من دیگه ازحال رفتم. اون منو تو حمام شست و منو بغل کرد و از حمام بیرون آورد. رفتیم تو اتاق. امید رفت سر کمد لباسای مامانم. یه شورت زنونه ، یه سوتین مشکی ، تاپ و دامن کوتاه آورد و تن من کرد. خیلی حال می داد. یه کم که حالم جا اومد آرایش کردم. با هم شام خوردیم. لذت بخش ترین شام عمرم بود و تا صبح مثل یه زن و شوهر تو بغل هم خوابیدیم. در حالی که ظاهرا من یه پسر بودم. اما در درون احساس دختر بودن می کردم. با امید قرار گذاشتیم که با هم ازدواج کنیم. راستی از مامان بگم. مامان اون شب ما رو دیده بود. اما هیچی نگفته بود. بعدها فهمیدم امید با مامان هم رابطه داره. حالا دیگه منو مامان هردو زن امید بودیم. امید هم واسه من وهم مامان شوهر بود. حالا یه مدته که هر سه داریم با هم با لذت زندگی میکنیم و سکس گروهی لذت بخشی داریم. دوستدار همه بچه های ایران "رامتین"
mamansexy@gmail.com
maman_sexy@yahoo.com

101 Comments:

Anonymous فهد said...

خیلی با حال بود. اینقدر با این سکس با مامان حال میکنم که نگو.دمت گرم

5:31 AM  
Blogger Arash said...

این یه داستان واقعا جالب بود .

4:42 AM  
Blogger raso said...

سلام داستانهات خیلی باحال اما یه سوال چرا به هیچ کس لینک نمیدی؟

6:56 PM  
Blogger raso said...

www.robah.blogspot.com

6:58 PM  
Anonymous Anonymous said...

salam
avalesh khob bod vali vasatash yekam takhayoli shod

11:20 AM  
Anonymous Anonymous said...

ye khahesh azat daram onam ine ke beri gom shi.in chertha khejalat avare

8:38 PM  
Anonymous Anonymous said...

ra dare mam miyam bokonim tush
malume kheyli ba eshghi

12:23 PM  
Anonymous ali said...

نامه ای به نویسندگان داستان در مورد سکس خانوادگی

سلام دوست عزیز
دیدم به مسائل سکسی به طور وقیحانه ای می پردازی که اگه اهل ایران و بزرگ شده در فرهنگ ایرانی باشی از مثل تو بعیده
می دونی چرا ؟ به خاطر اینکه توی فرهنگ ما نه تنها سکس خانوادگی وجود نداره بلکه بشدت هم قبیح شمرده می شه
نمی خوام بگم که اصلا وجود نداره اما مثل کشورای غربی که این نوع رابطه در اونا رواج داره - و حتی به یه نوعی مورد پذیرشه - نیست
بنا بر این من این نوع نوشته ها رو که می بینم نتیجه می گیرم اگه نویسنده اش مال این فرهنگ باشه حتما یه مشکلی داره که این طور می نویسه وگرنه به این نوشتن زشت رو نمی آورد
به نظر من اون مشکل اینه که نویسنده این مطالب می خواد به یه نحوی با نوشتن این جور داستانها و مطالب آبی روی غرائز ارضا نشده جنسی خودش بریزه
یعنی حالا که برای جوابگویی به احساسات جنسی خودش راهی نداره سراغ این کار میاد که بلکه تا حدی آب روی آتش سوزان درونش بریزه
غافل از اینکه باید بهش گفت با حلوا حلوا دهن شیرین نمی شه که اونم در حقیقت حلوا نیست بلکه زهر هلاهله
وگرنه اگه اون می تونست از راه درست و حلال خودشو از نظر جنسی و عاطفی ارضا کنه فکر سکس خانوادگی براش چندش آور بود و اونو بشدت زشت می دونست و از اون بدش میومد
خلاصه بهت دوست گرامی به قول قدیمیا : برو فکر نون کن که خربزه آبه یعنی برو بجای این کارها که فقط فکرت رو خراب می کنه فکر کاری باش که آب روی آسیاب فشار جنسی تو بریزه و آرومت کنه
اونم چیزی نیست جز صیغه محرمیت که راه انجام اون در وبلاگ نوشته شده
منتظر دفاع شما از کارتون هستم که ببینم واقعا درست فکر کردم یا اشتباه

12:50 AM  
Blogger hesssam_kos les said...

khodaesh in dastanehat vaghan hal mede
jone mede vase jagh
khili bahale
bazam az ina bede
bye

2:07 AM  
Anonymous Anonymous said...

Ali agha vaghti chizi raje be farhang gharbi nemidooni mesl mojriaye bisavade televizion dahaneto baz nakon ke cheropert azash narizeh biroon yek chizhai to ye hameye farhanga pazirofteh nashode ast hamoontor ke inja pazirofteh shode nist agar ham toonesti ye sari be oon gharb bezan ta befahmi mteasefaneh mardomesh cheghadr az ma ba farhang tarand be jaye dahanet ye ghadri cheshmeto baz kon.

3:02 PM  
Anonymous Anonymous said...

کیرم تو دهنه کونی بی غیرته مادر جندت

11:05 PM  
Anonymous amir said...

آزادی تا جایی که دیگران آسیب نرساند خوب است چرا می گویید اینکار بد است آیاآسیبی بهشما رسانده است اون از این کار لذت می برد مثل اینکه شما از چیزی لذت می برید لطفاً بزرگ فکر کنید و حق کسی را ضایع نکنید

12:21 PM  
Anonymous Anonymous said...

میخوام بگم خاک بر سرت اگه این داستان راست باشه

11:51 PM  
Anonymous Anonymous said...

ba tashakor
khaaaaaaaaak barsare nafahmet konand binamoos
bye

8:26 PM  
Anonymous javad said...

کارت حرف نداره خیلی خیلی عالیه اصلا
زدی وسط هدف دهن همه این نصیحت چیای نوحه خونم بره بگا. خیلی خوب بود
ها ماشاالله چش نخوری ایشالله

12:26 PM  
Anonymous 1Doost said...

جناب مهندس علی

شمایی که خطابۀ به این بلندبالایی می‌نویسی

یکمی فکرن!!!

شما غلط می‌کنی ملت را به صیغه راهنمایی می‌کنی

ابله جان واقعاً فکر می‌کنی صیغه نشانه فرهنگ بالای ما ایرانی‌هاست؟؟؟

ضمناً اگر به نظر شما چنین داستانی جزو ناپسندترین کارهاست
گه می‌خوری که می‌خونی!!!

12:26 PM  
Anonymous sara asayesh said...

سلام آقا رضا تا چه موقع قراره ما ایرانی ها به افکار هم توهین کنیم به نظر من همه باید آزاد باشند به شرطی که آزادی هر کسی جلو آزادی دیگران رو نگیره بعدش هم اتفاقا شماباید به این نکته توجه کنی که چرادر کشور مسلمانی مثل ایران این مباحث باب شده قطعا به دلیل عدم برنامه ریزی مسولین محترم میباشد وقتی جوان به دلیل نداشتن موقعیت سکس مجبور به دیدن فیلم سکسی میشه حتما به علت زیاد نگاه کردن دوست داره جای هنرپیشه زن یا مرد باشه وچون نیست از سکس سر خورده میشه پس مشکل اصلی چیز دیگری است در خیلی از کشورها برای ناهنجاریهای اخلاقی برنامه ریزی میکنند اما روانشناس معروف کشورمان آقای.....داد میزنه که فکری بکنید ولی فکر کردن شده توهین به این افراد و بستن سایت فیلتر کردن و.... کاش با این کارها پیش گیری میشد و پیش گیری که نمیکنند هیچ درمان هم که نمیکنند هیچ جلوگیری میکنند بعد از آن آیا من به کسی اجازه میدهم که خواهرم را صیغه خودش کند ؟ این فرهنگ جا افتاده تو کشور ؟ نکند شما آقا رضا اصلا غریزه جنسی ندارید ..... یا ... مهم نیست ولی این نکته مهم است که ساخت فرهنگ در یک کشور بسیار سخت تر و نیاز به برنامه ریزی بیشتری دارد تا ساخت یک پالایشگاه. یکی از رئیس جمهور های آمریکا درسالی در انجمن همجنس بازان آمریکا حضور پیدا کرد چرا ؟ قطعا به خاطر احترام به عقاید مختلف است دوست عزیز چیزهای خوب را غربی ها از ما یاد گرفتند و حالا دارند به رخ خودمان میکشند. البته کسانی هستند که این مدل سکس براشون دوست داشتنیه که به نظر من باید به عقایدشون احترام گذاشت

8:52 AM  
Anonymous Anonymous said...

agha chera moshtari miparuni shayad mamane yeki bekhad be man bede baad unam shoma hedayat mikoni nade.vel kon azize man.
آقا چرا مشتري ميپروني شايد مامان يكي بخواد به من بده شما اون رو راهنمايي ميكني كه نده ول كن عزيز من
Y ! ID bara har ki ke mamanesh mide:magicboy0098

6:02 AM  
Anonymous Anonymous said...

ای خاک بر سرت . آخه این همه کس تو خیابون هست توی مادر قحبه به مادرت نیگا میکنی؟
همش تقصیر اون مالی هست که باباتون ریخته تو حلقومتون .
مادرت که جندست خودتم کونی حتماٌ خواهرتم بدجور میده.

12:49 PM  
Anonymous Anonymous said...

سلام
من اسمم آرشین هستش 24 ساله و دانشجوی ارشد میکروبیولوژی پزشکی و ساکن تهران.باورتون نمیشه ولی با اینکه قیافه خوبی دارم تا حالا با هیچ دختری دوست نبودم و سکس نکردم.دنبال کسی میگردم که کمکم کنه و حاضر باشه با من سکس کنه.یعنی میشه؟؟؟؟؟؟؟ 09360978550

6:32 AM  
Anonymous Anonymous said...

Mageh segha dar Islam waghe e haram nistash?

3:22 PM  
Anonymous سام said...

با سلام
نویسنده گرامی
من نظرات دوستان رو خوندم این بنده ی حقیر می خواستم 2 کلمه ای منطقی باهات حرف بزنم:
ببین نظر هر کسی براش محترم برای ما هم محترم من با سیستم صیغه هم مخالفم تو کشور ما هم که هیچ برنامه تفریحی وجود نداره بچه ها راس میگن ما ایرانیارو خیلی محدود کردن اما حرف من اینجاست از هر ملیتی می خوایی باش ولی یک انسان چطور می تونه مادری رو که بهش شیر داده بزرگش کرده ترو خشکش کرده به دیده یه همخواب بهش نگا کونه.
در آخر من بازم میگم نظرات شما برای ما محترمه
نیت من زیر سوال بردن شما نبود
ایام بکام

12:43 AM  
Anonymous Anonymous said...

من مجید هستم
هم داستان رو خوندم و هم نظزات رو
نظر خودم رو هم بگم
بنده فکر میکنم بهتره به عقاید یکدیگر احترام بگذاریم
با وجوداین که علم امروز و اخلاقیات حاکم بر جامعه سکس با محارم رو تایید نمی کنه ولی نمیشه دستور العمل لازم الاجرایی برای این مسئله نوشت و بهتر به این مسئله به دیده اغماض نگاه بکنیم نه تنفر و عصبانیت
از کجا می دونیم که روزی سکس آزاد و حتی با محارم مضرات روانی خودش رو از
دست نمی ده؟؟؟؟
شاید مشکل از روان تاریخی و فرهنگ زده ماست
با این وجود شخصاً به این ازادی معتقد نیستم چون فکر میکنم بهتره عشق و سکس رو از هم جدا نکنیم
این طوری جایگاه خانواده که محل اصلی تربیت نسل آیندست، سست میشه
مگر سکس چقدر اهمیت داره که به خاطرش نسل های آینده رو قربانی بکنیم؟؟؟
بهتر نیست تمام سکس و عشق خود رو تقدیم همسر و فرزندانمون بکنیم؟؟؟
فکر میکنم این طور آرامش روانی
بیشتری نیز داشته باشیم
ما میتونیم نظز خودمون رو راجع به شیوه انتخاب زندگی مون اعلام بکنیم و دلایلمون رو هم بگیم اما حق نداریم اشکال دیگر زندگی رو بدون هیچگونه دلیل منطقی زیر سوال برده، خرد بشماریم و از یا غیر قانونی بدانیم
از کجا معلوم که ما در برایند اندیشه هایمان نتیجه گیری غلطی نداشته ایم؟؟؟

majid_omranibidi@yahoo.com

3:37 PM  
Anonymous barak obama said...

من اسمم باراک اوباماس و رئیس جمهور امریکا هستم.من میخاستم بگم که ما میخایم فکر و عقاید و فرهنگ شما ایرانیا را به هم بریزیم و خودمون مادراتون رو بگاییم به عبارتی ینی خودتون مادراتونو بیارین ما بکنیمشون و شما هم افتخار کنین .بنویسین از این داستانها و خواهر و مادراتونو جنده کنین که ما داریم میایم.ایرانیای بدبخت

11:22 PM  
Anonymous jahan said...

با سلام به همه دوستان
من جهان هستم سی ساله و متاهل و همه داستان و نظرات مربوط به اونه رو خوندم و لازم دونستم که چند کلمه با هم گپ بزنیم . اولا که در داستان نویسی هم مثل فیلم سازی ژانر موضوع مهمی هست . همونطور که فلان کارگردان در ژانر وحشت یا ژانر عاطفی یا جنگ موفقه . در داستان نویسی هم این موضوع حاکمه و هستند افرادی که در ژانر سکس قلم توانایی دارند .و صد البته چون در کشور ما در زمینه فیلم سازی نمیتوان به چنین ژانری پرداخت و حتی در داستان نویسی هم میدان وسیعی از فعالیت وجود ندارد و ما همواره با با سانسور و ف ی ل ت ر روبرو هستیم پس عرصه وبلاگ نویسی جولانگاه خوبی برای بروز چنین استعداد هایی میباشد. شما تصور کنید که فلان کارگردان خارجی در زمینه سکس یک فیلم واقعا هنری تولید کند . البته منظورم فیلمهای پورنو و سوپر نیست . بلکه یک فیلم هنری حتی در زمینه سکس میتواند به گونه ای باشد که با کمترین صحنه های زننده با احساسات و عواطف بیننده کاری کند که بهترین فیلم سوپرها هم نتوانند ان تاثیر را بگذارند. حالا این موضوع رو تعمیم بدیم به داستان نویسی . یک صاحب قلم توانا حتی در زمینه سکس هم میتواند بدون به کار بردن کلمات رکیک و فقط با فضا سازی صحیح و با تجسم نمودن جزییات به جای درست خودش تاثیر به سزایی روی خواننده بگذارد و اثری زیبا خلق کند. از طرفی هم از دیدگاه روانشناسان و کارشناسان امور جنسی این یک امر طبیعی و غریزی هست که بعضی افراد در هنگام بروز هیجانات جنسی و در حال سکس با همسر یادوست دختر خود بدن افراد فامیل از جمله مادر یا زن عمو یا دیگران را تجسم میکنند و لذت بیشتری میبرند که این یک نوع فانتزی سکسی نام دارد . درحالی که همان افراد در عمل از سکس با محارم خود مشمئز شده و اصلا به ان راضی نیستند. در نتیجه به صرف اینکه کسی داستانی نوشته نباید عقاید او را زیر سوال برد چه بسا شخصی که قلم زیبا و قدری دارد ولی در عقایدش هم بسیار محکم و استوار است. ولی در اینجا باید دونکته رو هم خاطر نشان کنم یکی اینکه از اونجایی که مخاطبین این داستانها بیشتر نوجوانان هستند و این قشر بسیار اسیب پذیر و باور پذیر میباشد لذا لذا از نویسندگان خواهش میکنم بیشتر روی بعد هنری داستاها کار کنند و با فضاسازی مناسب کاری کنند که مخاطب فقط از داستان لذت ببره و قبح این کار براش از بین نره و درابتدا و انتهای داستان هم دروغین بودن ان را حتما گوشزد کنند. چون به هر حال خواننده با شخص اول داستان همزاد پنداری میکنه. نکته دوم اینکه از خوانندگان محترم خواهش میکنم از خواندن این داستانها فقط لذت لحظه ای ببرند و بدونند که اغلب اونها دروغ بوده و زاییده ذهن نویسنده است. البته باید این رو هم بگم این غریزه و این نیاز چیز کوچکی نیست که به سادگی بشه ازش گذشت . من خودم در دوره نوجوانی حتی تا زمانی که ازدواج کنم به شدت رنج میکشیدم و به همین دلیل حال همه جوانهای رو درک میکنم. و الان هم که ازدواج کردم از خوندن این داستانها بدم نمیاد و لذت میبرم. مخصوصا اونهایی که قلم قوی تری دارند. بعد از خوندن هم هیجانی میشم و همه هیجانم رو روی همسرم پیاده میکنم. و نه روی مادر یا خواهر . به امید روزی که دوباره در میدان گمرک و در همه محلات تهران مراکزی به طور بهداشتی و رسمی و درست برای ارضای غرایز جوونها فعالیت کنند.
با تشکر
جهان

9:21 AM  
Anonymous Anonymous said...

Salam
Akhe kodom adame aghel .......
Velesh kon
Iekam ravanshenasi bekhunin 4ta ham ketab anatomi badan va kami jorboze bad ham dorost berid hal konid
Ina chichie
Coment chert ham nazarid
Tnx

1:28 PM  
Anonymous Anonymous said...

I found this site using [url=http://google.com]google.com[/url] And i want to thank you for your work. You have done really very good site. Great work, great site! Thank you!

Sorry for offtopic

4:15 AM  
Anonymous Anonymous said...

Who knows where to download XRumer 5.0 Palladium?
Help, please. All recommend this program to effectively advertise on the Internet, this is the best program!

5:23 AM  
Anonymous Anonymous said...

ruye sohbatam ba ounhaie hast k mian inja va sohbat az farhango dino ghyero zalek mikonan. avaln inghdr b farhange iranitun nabalid k hichi nistid ye table tu khali. che farhangi darid k baresh mibalid? ye negahi bendazid b adabiate moarefe va ruzmaratun k dar har jomlash por az kesafatghuoye. ye negahi bendazid b roshde mamlekatetun bebinid shoma kojaied keshvaraye dige kojan. shoma hanuz donbale inid k basane mobaraketuno ba afatbe beshurid ya ba shelang. khejalatam khub chiziye. mian inja gharayeze jensituno tamin konid badesh yadeh farhango dino osul mioftid. bebinid cheghdr asire sonato mazhab shodid va che beruzutun omadeh.ruzi k nist az farhange gharb bad naghid vali moratbo moratab meymunvar az gharb taghlid mikonid.

6:10 PM  
Blogger Avisha said...

This comment has been removed by the author.

10:18 AM  
Anonymous Anonymous said...

من اینقدر از زنهای 30 تا40 سال خوشم میاد که یه دور حسابی بکنمشون اما سکس با خانواده رو شدیدا مخالفم

12:36 PM  
Blogger ندای آزادی said...

سلام آقا رامتین...
جسارتا شماره هووتو(مامانت) خواستم
امشب خونه خالیه...
خواستیم با بچه ها یه کسی بکنیم.
ممنون

9:49 PM  
Anonymous Anonymous said...

من جوانی 17ساله هستم خیلی دلم میخواست سکس کنم اما به دلایلی نشد من پسرم اگه دختری هست که حاظره بامن سکس کنه با من تماس بگیره 09360409422

3:01 PM  
Anonymous Anonymous said...

عقلای کل این بیچاره که ننشو نکرده،داستانه،تو نخون

1:49 PM  
Blogger baghi said...

دمت گرم داستان خوبي بود . وقتي اين كار با رضايت طرفين باشه چه اشكال داره ؟ مهم اينه كه اونا از هم لذت ميبرن . شماها كه مخالف اينجور كارها و اينجور داستانها هستيد چرا اين همه وقت صرف ميكنيد و تو اينترنت دنبالش ميگرديد؟؟؟

2:27 PM  
Anonymous Anonymous said...

The writer of mamansexy.blogspot.com has written a superior article. I got your point and there is nothing to argue about. It is like the following universal truth that you can not disagree with: Good music was made (and continues to be made) in every decade and people who claim otherwise, tend to have stopped listening to music in whatever decade they say was the best I will be back.

11:42 AM  
Anonymous Anonymous said...

salam.agha ramtin dastane jalebi bod albate dastane jaleb. azizan man alagheye shadidi be sex va dastane sexy daram age kesi az yazd hast ke mitone mano rahnemaei kone mamnon misham tamas begire 09358901216

10:36 AM  
Anonymous فلورا said...

سلام.داستانت خيلي مصنوعي بود.من زياددنبال اين چيزانيستم.همينجوري اومدم يه گشتي بزنم كه برام جلب توجه كردوخوندمش.همه نظرات روهم خوندم.باخيلي هاشون مخالفم.اولاكه برفرض محال اين كارچون به آزادي ديگران لطمه اي نميزنه،آزادباشه.چرامياي اينجامينويسي؟خوندنش كه لطمه ميزنه.نميزنه؟خداميدونه چندنفرباخوندن اين داستانادست به خودارضايي يازنا ميزنن.دوما.علم ثابت كرده كه كوچكترين احساسات هرانسان دردنيا،يه تاثيري روي كل نظام هستي ميذاره.چه برسه به عمل.يك كم هم مستندهاي شبكه چهارروببينيد.يه چيزايي يادبگيريدبعدبيايدنظربدبد.سوما،اين عمل شنيع(نه تنها زناي بامحارم بلكه هرنوع عمل قبيح جنسي)درهمه جاي دنياناپسنده.چراالكي پاي مليت واين حرف هارومي كشيدوسط؟درضمن غربي هاقبل ازجنگ هاي صليبي وضعيت قرون وسطايي داشتن وبعدازاومدن به ايران اون زمان كه دراوج اعتلاي خودش بود ازفرهنگ غني ايران استفاده كردن ورنسانس اتفاق افتاد.البته ايران هم هرچي داشت ازفرهنگ غني اسلام داشت.متاسفانه درحال حاضرهمون اتفاقي افتاده كه امام علي(ع) بهمون هشدارداده بود.يعني غيرمسلمونا درعمل كردن به قرآن ازمسلمونا جلوزدن وطبيعيه كه ماعقب افتاديم.چون عرضه نداريم.الكي هم گردن رهبرودولت واين چيزانندازين.تك تكمون مسئوليم.چهارما،قرار نيس هركاري كه هنري باشه خوب باشه.البته اگه بشه اسم اين چرنديات روهنرگذاشت.مگه هنر وحي منزله كه همه چيوبااون بسنجيم؟اتفاقابه نظرمن هرچي كه خوبه هنره.نه هرچي كه هنره خوبه.پنجما،صيغه هيچ اشكالي نداره واتفاقامستحب هم هست.خيلي بهترازرابطه هاي جنسي بي حدومرزه.خلاصه باخوندن صيغه موقت نشون ميدي كه درراه اطاعت ازخداوجلوگيري ازگناه اين كاررومي كني وهمينه كه انسان روتعالي ميده.قبول دارم كه شرايط ازدواج دائم خيلي سخت شده.ولي محال نيس.شما هم اگرتوقعاتتون روبياريدپايين،هستن دخترهاي باشعورواكي كه بابضاعت كم بسازن.خلاصه حرف زياده.ولي اينقدركافيه.كمي فكركنيم.اسلام دين آرامشه.ازامام زمان مددبگيريم كه غريزه هامون درجهت درست سامان بگيرن.من يه دخترمتاهلم واولش هم گفتم كه زياددنبال اين چيزانيستم وخوندن نظرات بقيه واسم جالب تربود.خسته نباشين بخاطرخوندن نظربلندبالاي من.باتشكر

1:09 AM  
Anonymous Anonymous said...

من برای یکمین بار اینگونه داستان را هواندم و می اندیشم که تو خودت هم بچه بابابزرگت باشی. در هرهنگ ایران هرکدام از یکانهای خانواده جایگاه خود را دارند ایرانی فرزند زرتشت است و تو فرزند مانی .

12:42 PM  
Anonymous arash said...

سلام به همه.
منم با نظر بعضی از دوستان که گفتن باید به عقاید همه احترام گذاشت موافقم.ولی با این مسئله (سکس خانوادگی) مخالف. بعضی از بچه ها گفتن غرب این مسائل رایج. در صورتی که اصلا اینطور نیست. فقط توی 2 تا کشور این مسئله تا حدی شیوع داره وگرنه در سایر جاها نه تنها به این مسئله نمی پردازند، هر کسی که بخواد این مسئله رو مطرح کنه به چشم یه مریض بهش نگاه می کنند.
البته من مطمئنم 70 تا 80 درصد این داستان هایی که تو اینترنت پیدا می کنید ، ساخته ی ذهن نویسنده هست که صرفا برای لذت بردن عده ای از خوندن اونا نوشته می شه.در کل بازم این حرفا به ما حق اینکه به این بابا یا سایر این افراد توهین کنیم رو نمی ده!
یا حق

11:23 AM  
Anonymous Anonymous said...

salam. midooni tamame in enherafat che sakhteye zehn bashe va che vagheyi nashi az nezame kesafate sarmaye dariye.tamame enherafate bashari dar nahayat bool mirize too jibe baziya.vali be har hal khak too saret ba in zehnet.harchi ham ke too kalat bashe nabayad behesh daman bezani chon azadi

12:37 PM  
Anonymous Anonymous said...

یادی از معاد کنید و به یاد داشته باشید که خداوند توبه کاران را دوست دارد.

10:03 AM  
Anonymous Anonymous said...

اتفاقا خدا مادر کسه های کونی را هم دوست دارد سوره بکن توش آیه 3

2:51 PM  
Anonymous Anonymous said...

اتفاقا خدا مادر کسه های کونی را هم دوست دارد سوره بکن توش آیه 3

2:52 PM  
Anonymous Anonymous said...

سلام من پزشک هستم 32 ساله از مشهد اگه خانومی تمایل داره یه سکس کاملا اصولی و باحال با من داشته باشه که حسابی حالشو ببره در خدمتم. drahmadavaz@yahoo.com

3:32 AM  
Anonymous Anonymous said...

من با فلورا موافقم
خاك تو سر هر كي اين داستانارو ميخونه
اينا همه ضد حكومت ماست
لعنت به اون خري كه اينا رو مينويسه
ضمنا ما همچين هنري نميخوايم.
آقاي نويسنده شما يا منافقي يا تو ايران نيستي .برات متاسفم.
حرف زياد دارم ولي اين نامرديه
دوباره ميگم خاك تو سر هركي اين داستانارو ميخونه.
اينقدرم از فرهنگ غربياي بيچاره نگو اوناهم هيچي نيستند آشغالا ميبينن نميتونن به ايران حمله كنن از راه اينترنت حمله ميكنن.
راستي آقايون بيچاره يك كامنت هست از باراك اوباما حتما بخونينش end
واقعيته
ضمنا خانواده از استحكام كافي برخوردار هست اينجوري داغون نميشه.
اگه اهل ايراني وطن فروشي
اگه از خارجي برو گمشو عقده هاتو سر همون بيچاره اي كه اين حرفا رو يادت ميده خالي كن.
حرف آخر:خاك تو سرت

9:19 AM  
Anonymous Anonymous said...

واللا من هرجوري فكر ميكنم نميشه تو خانواده اونم با مادر همچين رابطه اي داشت_
حالا چند صد سال نشستين فكر كردين تا اين رمان رو نوشتين؟
حداقل يه چيز بنويسين آدم خندش نگيره_

5:15 PM  
Anonymous Anonymous said...

vaaaaaaaaaaaay che ghad bikar o jaghy hast tu injaaaa man bikar nistam vali jaghiam shayadam jaghy nistam vali bikaram shayadam kaghy nistam vali bigharam shaydam........

11:04 AM  
Anonymous Anonymous said...

می گویند: روزی عده ای از شیعیان به دیدار امام رضا(ع) آمدند و به خادم امام گفتند: می خواهیم آقا را ببینیم آقا اجازه نداد. بعد از چندین مرتبه، امام اجازه ورود را دادند. همه آمدند به امام گفتند: ما همه شیعه شماییم، چرا اجازه نمی دادید. امام(ع) فرمود: شما محب ما هستید نه شیعه ما؛ شیعه آن کسی است که به فرمان ها و دستورهای ما گوش دهد و عمل کند. قال الامام علیه السلام: ان شیعتنا هم الذین یتبعون آثارنا و یطیعونا فی جمیع اوامرنا و نواهینا فاولئک شیعتنا فاما من خالفنا فی کثیر مما فرضه الله علیه فلیسوا من شیعتنا؛ شیعه ما کسانی هستند که آثار و گامهای ما پیروی می کنند و در همه اوامر و نواهی از ما اطاعت می کنند. اینان شیعیان ما هستند و اما کسانی که در بسیاری از واجبات الهی با آن مخالفت می ورزند، ایشان از شیعیان ما نیستند. (بحارالانوار، ج 65، ص162)
در حقیقت امام(ع) می فرماید که هرکس که محبت اهل بیت(ع) را در دل دارد شیعه نیست؛ بلکه شیعه شرایط خاصی دارد که اطاعت محض و کامل از ما و فرمان های الهی یکی از آن هاست....لعنت خدا بر آنهایی که با راه اندازی سایت های غیر اخلاقی جوانان شیعه را منحرف می کنند....

5:22 AM  
Anonymous شیطان صفت said...

تا حالا صد بار به خاطر سایتهایی مثل شما توبه ام رو شکستم.به خدا دیګه خجالت میکشم به صورت مادرم نګاه کنم. تو هم مثل یه من کثافتی

9:05 AM  
Anonymous Anonymous said...

سلام به همگی اگه کمی نظرات بچه ها رو راجه به داستان بخونین متوجه میشین که همه ایرانی صفت ها نسبت به چنین داستانهایی احساس تنفر میکنیم و این داستانها توسط تهاجم فرهنگی بوده و صرفاٌ جز تحریک و شاید تغییر اداب و رسوم ایران و ایرانیان هدفی نداشته
ولی خبر نداشته که ایرانی جماعت به سادگی تغیر هویت نمیده
موفق باشید

12:04 PM  
Anonymous Anonymous said...

Hi.man be in kar nadaram ke in dastan ha khobeh ya bad.vali khak bar sare arab parast haye madar jendei mesle flor.akhe oskol tamadoneh eslami chi dareh?mage az nazareto gatl.tajavoz.vahshi gari tamadon bashe.

10:16 PM  
Anonymous پارس said...

میدونین فرهنگ ایرانی غلیظ ترین فرهنک هاست
که هیچ فرهنگی توانایی مقابله با اون رو نداره چون کامله ولی بعضی ها کامل نمی فهمنش و این مشکل فر هنگ ما نیست
حال یک مثال برای نیاز های جنسی و آزادی :
حالا حیوان درون که نیازی به کمی تحریک داره تا آزاد بشه و از درون شما رو نابود کنه البته میشه بهش غذا داد ولی سرمایه دارا چون میخوان جنسشون به فروش بره می خوان به حیوانتون بیش از حد غذا بدن شما هم چون حیوان بودن هیچ سختی نداره بلکه لذت هم داره از اونا پیروی می کنید و میشه استعمار و فئودال غیر مستقیم این در مورد همه ی چالش ها ی امروزی صادق است حال خودتان انتخاب کنید حیوان سرمایه دار یا بنده ی آزاد خدا
و در ضمن آزادی غربی بر همین پایه است
با تشکر

2:54 AM  
Anonymous Anonymous said...

سلام ، روز یا شبتون خوش . بله ... اومدم سر تا پای پیج رو خوندم . حالا وظیفه دونستم بعضیا رو از گمراهی دربیارم . نظرم به اون کوتاه نظرایی هست که فکر میکنن این چرندیات و نوشته های زاییده خیال در کشور های غربی واقعیت داره . من ساکن شهر مونیخ-آلمان هستم . در مورد داستان چیزی نمیگم چون دوستانی مثل فلور حرف من رو به خوبی ادا کردن . اما تو دوست عزیزی که فکر میکنی سکس با محارم در کشور های غربی رایج هست ، تو دوست عزیزی که بسیار با قلم قدری کامنت میدی و به اصطلاح خودت رو در قالب فردی تحصیل کرده جا میزنی ، برات توصیه میکنم که بری در مورد کشور های غربی و فرهنگ بسیار غنی اونها کمی مطالعه کنی . فرهنگ ایران و ایرانی بالاست اما محدود به عده ای ناچیز میشه . از نایستادن عابر پشت چراغ قرمز بگیر تا اشتباه فکر کردن راجع به غربی ها . رو بیارید به حرف مدرس : رفتم فرنگ ، اونجا اسلام دیدم اما مسلمان ندیدم ، برگشتم ایران ، مسلمان دیدم اما اسلام ندیدم .

3:58 AM  
Anonymous Anonymous said...

سلام
میدونم این داستانها همشون الکیه
اما خیلی با حالن
ولی من خودم به شخصه خییییلی دلم میخواد با مامانم سکس کنم
به نظر شما امکان داره؟؟؟
iran_nice123@yahoo.com

3:11 AM  
Anonymous Anonymous said...

ای کاش من بە جای این پسر بودم و امید منو میکرد

8:11 AM  
Anonymous Anonymous said...

آرش هستم 32تهراني مجرد با خونه مجردي وعاشق ليسيدن و خوردن سينه كوس و چوچول هستم بعدش كون يا كوس ميكنم.كيرم كلفت و 20سانت هستش.
در صورت تمايل به من پيام بدين09379009409
mardemardarash@yahoo.com

6:38 AM  
Anonymous بنیامین said...

سلام من داستان کسی ممیخونم
اما خب بابا اینها همش خیالی هستن داستانه ما باید جنبه داشته باشیم
فقط بیشتر برای این خواستم نظر بدم که دیدم یه کسکشی به اسمم باراک اوباما کس شعر گفته اینجا نتونستم بیخیال بشم
آخه خواهر کسده مادر کونی کیرم تو اول و آخرت کونی ابنه ای دور تا دور ایران رو گرفته امریکا کیر بچه یه روزه ایرانی رو هم نمیتونه بخوره خیلی زورش بیشتر از ایران اما خایه میخواد به ایران حمله کنه تا ایرانی هست غیرت دفاع از خاکشم هست کسننه تو که کیرما هم نیستی کونی اسم خودتو گذاشتی باراک اوباما ننه کونی ضد ایرانیا شعار میدی اون زنتو گاییدم کسکش ایرانیم تا آخرش پای ایران موندم به مذهب کاری ندارم چون خیلی فاسدم اما پشم کیر ایرانی رو به همه دنیا نمیدم ما زن آمریکایی رو رنگ میکنیم نشون خودشون میدیم بیان جلو اونوقت چنان کونی ازشون بکنیم تا آخر عمر نتونن راه برن کونکش مادر کونی کیر تو دهن همه وطن فروشا

1:16 PM  
Anonymous M.E said...

Shoma hayi ke edeaye andisheo mazhabo elmetun mishe,chera aslan miayd tu in makan?
Giram ke eshtebah umadid khob chera dastanesho mikhunid?age vaghean in chizi ke neshun midin hastin,rahe khodetuno berid,motmaen bashid kai ke ba madaresh sex dare,ya hata ino tu khialesh dare aslan ensan nist ke ghabele hedayat bain harfa bashe.

6:29 PM  
Anonymous Anonymous said...

Shoma hayi ke edeaye andisheo mazhabo elmetun mishe,chera aslan miayd tu in makan?
Giram ke eshtebah umadid khob chera dastanesho mikhunid?age vaghean in chizi ke neshun midin hastin,rahe khodetuno berid,motmaen bashid kai ke ba madaresh sex dare,ya hata ino tu khialesh dare aslan ensan nist ke ghabele hedayat bain harfa bashe.

6:30 PM  
Anonymous Anonymous said...

Make khastim ie nazar bezarim gayide shodim,vali benyamin kheili bahat hal kardam,mikhamet asasi.
Ma ghelyunia hame poshtetim benyamin.
Dorud bar tamame iraniane ghelyunie donya.
((bashgahe ghelyun keshane herfeyi))

6:47 PM  
Anonymous Anonymous said...

Aghayun,khanuma chera be ghaziye manfio sexy nega mikonid?iekam elmi bashid.
In ie dastan nist ie mas'aleye pichideye riazie,bebinid:
In agha nanasho mikard pas dar natije babasham khaharesho mikard,pas khahar be baradar midad va pedar madar ro mikard,ma azin haziye natije migirim ke pedar bozorge in agha dokhtaresho karde va pesaresh ham madarbozorgo karde.
Natije : in agha kolan ta 7 jadeshun zena zade hastan.va zena konande ba maharem.
Benazaretun dorost hal kardam in masaleye pichidaro?
09379915284 beem begid.mamnun.

7:05 PM  
Anonymous Anonymous said...

Aghayun,khanuma chera be ghaziye manfio sexy nega mikonid?iekam elmi bashid.
In ie dastan nist ie mas'aleye pichideye riazie,bebinid:
In agha nanasho mikard pas dar natije babasham khaharesho mikard,pas khahar be baradar midad va pedar madar ro mikard,ma azin haziye natije migirim ke pedar bozorge in agha dokhtaresho karde va pesaresh ham madarbozorgo karde.
Natije : in agha kolan ta 7 jadeshun zena zade hastan.va zena konande ba maharem.
Benazaretun dorost hal kardam in masaleye pichidaro?
09379915284 beem begid.mamnun.

7:05 PM  
Anonymous Anonymous said...

به اميد روزي كه تمام وطن فروشا مثل اون طرفي كه اسمش و كذاشته باراك اوباما _رو جرشون بديم همه بجه هاي فلاح اماده جنك با وطن فروشا

3:49 PM  
Anonymous Anonymous said...

هرجا و هر جي و هر ادمي كه هستم حتي اكه معلول هم باشم اما براي دفاع از ايرانمون و ايراني بودنمون اماده ام و اميد وارم همه ايراني ها هم اجازه ندن هيج بني ادمي ايراني بودنمون رو زير سوال ببره درسته كشورمون همش اخونده اما به عشق اين زندكي كنيم كه از خودمونن نه...البته اميد وارم قبر اين اخونداي دزدم با دست خودمون بكنيم.

4:03 PM  
Anonymous صرفه جو said...

سلام ،من۲۳ساله ازاصفهانم به نظری من هرچیزی که قابلی کردن باشه را باید کردونباید گذاشت که همینطوری هدربره اینقدرهم نمیخواد تخمی برا خودتون فتوا صادرکنید.
(والسلام نامه تمام)

3:08 PM  
Anonymous Anonymous said...

salam..khak oo sar bigheyrat va lashit bokonan...to adami ya heyvoon???loghme haroom ba adam che kara ke nemikone...

2:15 AM  
Anonymous Anonymous said...

اون کسایی که عدعای دین می‌کنند برن بمیرن اگه دین دارید و به قول خودتون فرهنگ اصیل ایرانی دارید و می‌خوان به ما تجاوز فرهنگی کنن چرا خودتون این داستان رو می‌خونید وارد این سایت می‌شید چرا خودتون تو ردیف اول وایمیستید تا بهتون تجاوز کنن؟ (از نوع فرهنگی) یکم کونی بازی رو ترک کنید و خودتون رو سرزنش کنین که آدم نیستید شما ها از من جقی بدترید والا.

6:16 AM  
Anonymous Anonymous said...

سلام من نمیخام نصیحت کنم چون خودم اگه ادم درستی بودم وارد این سایت نمیشدم ولی میخام بگم اگه این داستان ها نبود اگه این سایت ها نبود و... من دیگه خود ارضایی کاره هروز نبود مشکل از توی نویسنده نیست مشکل از همه ماست اولش میگیم فقط یه داستانه ولی کم کم میرسیم به خودارضایی بی خدایی همه مون مقصریم نویسنده خاننده همه باهم دست هم گرفتی داریم میریم جهنم اونای که به نویسنده فهش دادید شما باید به خودتون فهش بدین که به این سایت اومدید حرف اخر هیچوقت دیر نیست

6:38 AM  
Anonymous Anonymous said...

با هیچ سکسی مثل سکس با مامان حال نمیکنم .خیلی دوست دارم مامانمو جلوی من بکنن

11:41 AM  
Anonymous Anonymous said...

سلام هموطنای عزیزم من از کردستان هستم. من یه حرفی باهاتون دارم. از خوندن این چرت و برتها عصبی نشین و فکر نکنین که واقعیت داره. نویسنده این داستانها حتی زحمت فکر کردن به محتوی دستان رو هم به خودش نداده. این داستانها ترجمه کلمه به کلمه داستانهای مشابه سایتهای خارجیه. فقط اسم نفراتشو ایرانی کردن. ولی خیلی ناشیانه این کارو کردن چون از محیط داستان میشه فهمید که بازیگراش اصلا ایرانی نیستن. بس واقعا هدف از این کار چیه؟ فقط سرگرمی؟ یا خود ارضایی؟ یا نه یه برنامه حساب شده برای به هم زدن مغز نوجوونای کم ظرفیت؟ این سایتها خیلی شبیه تفکر "نیچه" هستش که دوست داشت با خواهرش ازدواج کنه. ولی خداییش ماها که اومدیم توش و کامنت گذاشتیم از سر کنجکاوی بود اما اخرش هممون یه حس مشترک داشتیم اونم تنفر از خودمون که کامبیتر رو الوده کردیم به این کثافتکاری و تنفر از این طرزتفکر غیر شرقی و غیر ایرانی. بیاین با هم بدترین فحش و بدترین لعتی رو که بلدیم براشون بفرستیم - الهی امین

2:30 AM  
Anonymous موگ بابا said...

من بیش از بیست ساله که در نروژ زندگی می کنم ولی حتی یکبار هم نشنیده ام که کسی با مادر خودش سکس داشته باشه. بر عکس سایتهای فارسی مملو از این داستانها است. ممکن است بسیاری از این ها داستان باشند و ربطی با واقعیت نداشته باشند اما باز هم نشانگر احوال جامعه اند. دلیل این تفاوت بین اروپا و ایران هم کاملا واضحه. در اروپا پسر و دختر با هم بزرگ میشن و بصورت طبیعی وقتی احساس نیاز به سکس کنند با هم سکس دارند و نیازی نیست که با ننه شون بخوابند. در ایران بر عکس مشتی آخوند مرتجع می خواهند احساسات مردم را هم حبس کنند. وقتی در جامعه ای امکان مراوده طبیعی بین جوانان نباشد آنگاه چنین افکاری هم در ذهن ها نقش می بندد. چه بسا جوانی که چنین احساساتی بروز میدهد تنها بدن زنی که دیده همانا بدن مادرش باشد. پس گرایش به مادر نه پدیده ای اروپایی که صد در صد پدیده ای اسلامی میباشد.

4:30 AM  
Blogger hardi_6 said...

،محدودیتهای جنسی ،فاجعهای جنسی می آفریند،
در همین نروژ ، خرید و فروش سکس منوا است
بوق زدن و آدم رپوبای در خیابان ، این ونو برداشتن ، و همه همه را کردن ،،پدیده ایرانی است، نه اروپایی
در اروپا دختر دایی و پسر خاله، و یا دختر و پسر عموها نمی توانند با هم ازدواج کنند.
محیط خوا نه باید محیط امنی برای اعضایش باشد.
جمهوری اسلامی مسول تمام رنجهای است که بر نسل ما میرود .
آزادی بیان یک اصل پاییه ای است و باید محترم شمرده شود

5:03 PM  
Anonymous Anonymous said...

salam man daneshjuye biology dar danesh gahe engelestanam va daram phd migiram va hudude 8sale inja zendegi mikonam va ta hala nashnidam kasi ba madar ya khahare khodash sex dashte bashe az gaziyeye gonahesh farhangesh begzarim aslam sexe khanvadegi neshaneye zafe ensan dar morede rabetash ba jense mokhalefe va takhsire khodesh nis man dastanhaye sexy besyar ziyadi khundam hatta dar furshgaha ham majjaleye sexy dasnam tush has vali chenin mavaredi dar sit haye farsi ruyat mishe az shoma khahesh mikonam dorost ya sakhtegi az neveshtane dastane sexe khnevadegi parhiz konin saligye jensi 100% ba talgin tagyir mikone yani age begi man az lez ya gey khosham miyad vagean rut tasir dare vali age begi man sexe normal yani ba gf ya hamsar be murure zaman dar khod tagyir ijad mikoni ta hatta bishtarin lazzate jensi sex ba hamsar ast va in amr sabet shodas.age moshkeli dashtin khodetuno ba khod erzai takhliye konin lotfan be khnevadeye kod be cheshme hamdam negah konin na ham bastar.va agar ba moshkeli barkhordin mitun sarian ezdevaj koni gabl az ke dochare bimariye junun va tamarze khod koshi pish beri.

11:31 AM  
Anonymous Anonymous said...

نویسنده ی از خدا بی خبر وبلاگ. با این داستان اسمیت ابتو ریختی تو دهنم. خیلی با حال بود. ممنونم از زحمتت

1:29 PM  
Anonymous Anonymous said...

منم با فلورا موافقم اگه ميدونستم كي اين داستانو نوشته هم خودشو ميكردم هم مادرشو

12:13 AM  
Anonymous محمد حسین said...

reza_qom_2040@mailfa.com
آقا من نمیفهمم 4 کلمه صیغه خوندن چه کونی از بعضی ها پاره میکنه که میگن با صیغه مثلآ مخالفیم؟
دم هر چی ایرانیه گرم
فدای همه ی بکس ایران عزیزم اما چیزی که زیاده و ریخته خانم صیغه ای واسه چی با مادرشون میخوان سکس کنن آخه؟
خوب دیگه اینم برمیگرده به شعور طرف!

4:32 PM  
Anonymous EBI said...

@ BARAK OBAMA
akhe kos nanaeh bi namos kos khaharet ro hame bache haye IRAN gaydan vatan forosh kos nanaeh man khodam dar AMRICA zendegi mikonam ama rozi hezar bar ba har chi AMRECAEE ke dar bareh IRAN bad migeh davam mishe oon vaght u az khode keshvar azizemon dahanet ro mesle kos nanat baz mikoni kos sher migi khar kose madar har chi vatan forosh eee ro gaydam motmaenam u az tokhme IRANI nisty

4:03 PM  
Anonymous Anonymous said...

من سلام میکنم به شما که این مطلب رو مرور کردید
من یک روانشناس هستم و علت حضورم در این سایت ها تحقیق است. و آنقدر سن من بالا هست که با توهمات افرادی با فکر بیمار تحریک نشوم.
من یک پیغام دارم برای شما من افرادی زیادی تحت درمان خودم داشتم که بر اثر آزارهای جنسی و... به مرحله خیال پردازی در سکس رسیده اند و سعی در انتشار این تفکرات نه چندان جالب دارند.
و اما من یک نتیجه از افرادی که این داستانها را مرور میکنند مشاهده کردم و آن چیزی جز رسیدن به مرحله جنون جنسی نبوده. که منجر به رابطه جنسی با اعضای خانواده میشود.
و موجبات بیماریهای روحی شدید و بی بند و باری جنسی میشود.
واقعا قصد من خدمت به جوانهاییه که در حال تباه کردن خودشون و آینده جنسی خوشون هستند.
و من قصد رواج دین و ... هم ندارم و نه من آخوند هستم نه چیز دیگری. صحبتی هم در رابطه با بهشت و جهنم ندارم.
من خوشحال میشم که اگر گر شخصی مشکلی برخورد با من در میان بگذاره و از مشاوره رایگان هم بهره کاملی رو حاصل کند.
لطفا مشکلات خود را به ایمیل من بفرستید و من حتما جواب شما را می دهم .
به امید سلامتی شما و تمام افراد جامعه
سعید سعادتی
EMAIL : hamidstar39@yahoo.com

11:06 AM  
Blogger amir said...

من امیر 24 سالمه اردبیل دوست دارم یک رفیق جنده خوشگل ومهربون داشته باشم اردبیل باشه چه بهتر
09370984027

4:34 PM  
Anonymous محمود کرامتی said...

سلام من یک افغانم کارم با امریکائی ها است که در قول اردوی هرات کارمیکنند من تمام داستان ونظریات شما رو خوندم اینکه هریکی دیگری را متهم میکرد وبعضی ها هم برای موجه جلوه دادن خودشون بهانه های جون تحقیق و فلان را برای دخول به سایت می آوردن اما بگذارید یک حقیقت را براتون بگم من در کشوری قرار دارم که هرروز صدای شلیک گلوله بگوش میرسد درست همین روز پیش سه شنبه 10-4-2012 بود که در یکی از ولسوالی های هرات بمبی انفجار کرد که با باعث مرک صد نفر ومجروحیت بیش از دوصد نفر انسان بیگناه شد من در این گیرو دار افراد مختلف با عقاید مختلفی رو دیدم از افرادی که کشتن مسلمان را نیز بدلیل اینکه با امریکائیان کارمیکنند مباح میدانن شروع تا درجه مثل من که به اوسط عقاید فکرمیکنند ومیانه روی را بهترین سطح زندگی میدانن وبعد هم درجات مختلفی تا عقاید بعضی از همین نظردهندگان وهمینطور نویسنده که رابطه با مادر که از شریفترین رابطه های انسانی است را جنین وقیحانه منتشر میکنند راستش شما ها در کشوری متولد شدید که مهد شیران بود اما چرا در هیچ نقطه ای نیست که مشکل نداشته باشید این گناه کیست؟ مطمئناً تقصیر از سوی مردم تنها نیست دولت هم مقصر است دولتی که بهترین جوانترین وخوشکلام ترین شاعر معاصرش را به بند زندان محکوم کند (هیلا صدیقی) صدای نارسائی را دقیقاً باید بشنود من تلاشی برای تبرئه خود نمیکنم ولی اگر من بخوام همین حالا بقیمت پنجاه افغانی یک دی وی دی شش ساعته فیلم جنسی را بدست می آورم آسانتر از آنکه حتی فکرش را بکنید اما میخواهم بنویسم که چرا ما شرقی ها در پایان میخواهم همیشه میان رو باشیم تا از افراط وتفریط ها در امان بمانیم اینطور برای همه ما بهتر است
محمود کرامتی سپلایر شرکت کانترک در قول اردوی هرات- افغانستان
حرف آخر
گاهی نیز از این انتحاری ها ومردن بیگناهان در افغانستان یادتان بیاورید تا قدر آزادی فعلی کشورتان را بدانید
اگر کسی جوابی به گفته هایم میتواند با آدرس ذیل با من به تماس شود.والسلام
karamatey_199@yahoo.com

12:24 AM  
Anonymous erfan said...

hamaton khili pastin shoma esmetono ghozashtin mard vay be hale jameiie keshoma mard an bashid man erfan هستم مرد ایران و شیعه ی علی ع

4:39 AM  
Anonymous erfan said...

fuck you

4:40 AM  
Anonymous erfan said...

vaghan ke ashghaliddddddddd man ne migham hame mighan

4:41 AM  
Anonymous erfan said...

مادر خراب مادر جنده تو خجالت نمی کشی؟ بی ناموس بی شرف بی غیرت مادر قحبه اگه به هر سه تون دسرسی داشتم همتونو از دم تسغ میگزروندم

8:19 AM  
Anonymous erfan said...

حالا برو بمیر چون ناموستو دادی دست غریبه بی ناموس بی حیسیت حیفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففف که شما احمقا ریشه ی اسلامو می خشکنین وای اگه دستم به اون کسافت میرسید ماردشو.............

8:23 AM  
Anonymous erfan said...

از خودم خجالت میکشم چونداستان شما احمقا رو خوندم واقعا یه مرد چه قدر میتونه عوضی و کسافت باشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ هان مردن مردای قدیم لا اقل غیرت و ناموس رو داشتن اما حالا چی؟؟؟؟

8:27 AM  
Anonymous erfan said...

نمیخوام اعدای آخوندییا حزب اله رودر آورم من میخوام امیرالمومنین حضرت علی ع این کار رو در حکم شرع حرام کردن ... شما از بی دین ها هم بدترید واقعا متئسفم همین نوکر همه بچه های خوش غیرت ارادت تکمیله

8:36 AM  
Anonymous erfan said...

مرد میخوام به حرفای من باسخ بده جرئت میخوام

8:41 AM  
Anonymous Anonymous said...

من مرتضی اکبری افغانی ودارنده فوق لیسانس میکانیک ازژاپن هستم . و دریک شرکت مهندسی کارمیکنم . شما با این داستانهای چرت آبروی هر چه مسلمانو بردید . اگه شما به جای ما بودید و هرروز شاهد جنگ بودید اصلا به فکر این چرندیات نبودید قدر شرایط خودتان را بدانید و همیشه به دعا باشید که لطف خدا از شما روگردان نشود وگرنه وضع شما ازماهم بدتر میشود. اگر میخواهید بیشتر با شرایط بدتر ما افغانها آشنا شوید با ایمل murtazaakbari@yahoo.com
درتماس شوید.

6:33 AM  
Anonymous Anonymous said...

سلام دوست عزیز من نمیخوام خودم رامعرفیی کنم که کجایی هستم واغن خاک توسره اوناای که این جور چیزارو مینویسن واغن کسانیکه طرفدار این داستانها هستن به خودشون چیمیگن اگه ازادی این هستش همون بهترکه نباشه

12:17 AM  
Anonymous Anonymous said...

سلام دوست عزیز من نمیخوام خودم رامعرفیی کنم که کجایی هستم واغن خاک توسره اوناای که این جور چیزارو مینویسن واغن کسانیکه طرفدار این داستانها هستن به خودشون چیمیگن اگه ازادی این هستش همون بهترکه نباشه

12:45 AM  
Anonymous Anonymous said...

اسم من انور هستش بعد اینکه به اینجور ادمها نباید رحم بشه خاک توسرت مادرتو میکنن لذت میبری راستی ابجیتم جنده ست؟

12:50 AM  
Anonymous Anonymous said...

kheili dastane ghashangi bood azizam.. moteasefane na faghat farhange ma balke farhange bashariat hanooz ghad nemide be ahamiate lezat dar zendegi.. inayi ke jar mizanan inja az eslamo farhange irani, dastaneto khoondano tasiresho gozashte.. man be vojoode ensanhaye fara andishi mese shoma eftekhar mikonam. bande ham az sene kheili kam ehsas mikardam ke dokhtar nabayad mishodam, bishtar ehsasate pesarane dashtam... kheili ha hastan mesle ma too har jame eyi .. aksare javameye avalie bashar maro mohtaram midoonestan, be ma eghteda mikardan, az ma rahnamayi mikhastan, vali moteasefane dar vaze konoone bashariate ba revaje mazhabo farhange zede ensanie mazhab, maha ro tard mikonan, chon bashariat ba khodesh moshkel dare, ba lezate khodesh moshkel dare, lezat shode ye chizi ke faghat gheshre balatare javame ensani behesh dastrasi dare o ahamiat mide, baghie mardome donya moteasefane be dalile eghtesade fasede jahani, noon nadaran bokhoran chi berese be inke betoonan be lezat haye dige yek zendegie ensani bepardazan.. ino neveshtam ke bedooni kheili ha hastan mese ma.. va age maha nayaym jelo o haghemoono nagirim hishki haghemoono behemoon nemide, maha haghe bashariato talab mikonim, hagh be lezat .. tamam

2:36 PM  
Anonymous Anonymous said...

+ buy generic cialis no prescription
+ [url=http://buycialisonlinetoday.com/#cwww.blogger.com] buy cialis no prescription
[/url] http://buycialisonlinetoday.com/#18829 + generic cialis online

3:15 PM  
Anonymous ggmaji said...

kiram too afkaro sesexo sighe payamo dastano kose kharo madare hamatoo alafay bikar ghorbaty papaty goosefand.batashakor az khanandegan in post . ...bye

4:11 AM  
Anonymous Anonymous said...

Видео ютуб улётное http://youtu.be/knL93B57iiI
Прикольное видео секс http://youtu.be/X2sdWXysJIc
[youtube]knL93B57iiI[/youtube]
[youtube]X2sdWXysJIc[/youtube]
video youtube http://www.youtube.com/user/aeytovaresch/
Вот ещё прикольное Видео
http://www.youtube.com/watch?v=ycSJnvlvlhs

video Видео http://video.hobbyfm.ru/portal.php

12:47 PM  
Blogger rahim payande said...

واقعا خیلی خوشم اومد.من خیلی وقت دنبال یه زن سن بالا میگردم یا اینکه دنبال یه پسر که با مادرش حشری میشه و دوست داره بکنش اگه کسی هست این شماره واتساپ من
09168024882

7:29 PM  
Blogger Mehdi Mohamdi said...

خانمها کیرکلفتم درخدمت شماست
۰۹۳۹۳۶۳۱۲۹۸

6:59 PM  
Blogger Ashkan Bandary said...

خانمهایی که دلشون کیرکلفت منو میخواد تماس بگیرن
۰۹۳۷۲۱۵۶۵۷۹

6:29 PM  
Blogger Ashkan Bandary said...

خانمهایی که کیر کلفت منو دوست دارن تماس بگیرن
۰۹۳۷۲۱۵۶۵۷۹

6:30 PM  

Post a Comment

<< Home